Llyfrau Sherlock Holmes

Dyfyniad Arthur Conan Doyle.

Dyfyniad Arthur Conan Doyle.

Pan fydd defnyddiwr Rhyngrwyd yn gofyn am “lyfrau Sherlock Holmes” ar Google, mae straeon yr ymchwilydd heddlu enwocaf (yn ôl pob tebyg) erioed yn ymddangos ar y sgrin. Mae ef - ynghyd â Dupin Edgar Allan Poe a Poirot Agatha Christie - yn un o gymeriadau "sefydlu" y genre ditectif. Yn fwy na hynny, mae arwyddocâd ei enw yn mynd ymhell y tu hwnt i'r maes llenyddol.

Yn wir, Mae'r eicon diwylliant poblogaidd hwn a grëwyd gan y Syr Arthur Conan Doyle enwog yn gyfeiriad anochel yn y celfyddydau clyweledol. Nid yw'n syndod ei fod wedi ysbrydoli mwy na deg ar hugain o deitlau rhwng ffilmiau nodwedd a chyfresi teledu. Yn yr adran hon, mae perfformiadau actorion byd-enwog (R. Downey Jr. neu Jeremy Brett, er enghraifft) wedi gwneud Holmes yn ffigwr cyffredinol.

Am yr awdur, Syr Arthur Conan Doyle

Genedigaeth, teulu ac astudiaethau cyntaf

Mab yr artistiaid Charles A. Doyle a Mary Foley, Arthur Ignatius Conan Doyle Fe'i ganed yng Nghaeredin, yr Alban, ar Fai 22, 1859. Fe'i magwyd o dan ofal teulu Catholig cyfoethog, ceidwadol ei feddwl. Yn unol â hynny, cofrestrwyd yr Arthur ifanc yn ysgolion Jeswit yn Lloegr (cynradd a rhan o uwchradd) ac Awstria (bagloriaeth).

Addysg Uwch

Yn 1876, cychwynnodd Doyle ei astudiaethau meddygol ym Mhrifysgol Caeredin. Yno sefyll allan oherwydd ei gymwysterau a mewn gwahanol chwaraeon (bocsio, rygbi, golff criced)… Yn yr un modd, yn y tŷ astudio hwnnw daeth yn ddisgybl i’r meddyg fforensig enwog Joseph Bell, a wnaeth argraff ar yr Arthur ifanc gyda manwl gywirdeb ei brosesau diddwythol.

Straeon cyntaf

Cafodd Bell ddylanwad hanfodol wrth adeiladu'r cymeriad a roddodd enwogrwydd llenyddol i Doyle: Sherlock Holmes. Yn yr un modd, Dirgelwch Cwm Sasassa (1879) - stori fawr a gyhoeddwyd yn y Chambers's Edinburgh Journal— perfformiodd ei ymddangosiad cyntaf. Y flwyddyn ganlynol cwblhaodd ei hyfforddiant fel llawfeddyg ar fwrdd y morfilwr Yr Hôb, Yn yr Arctig.

Yn ddiweddarach, aeth ar fwrdd yr SS Mayumba, llong lle teithiodd ran fawr o arfordir Gorllewin Affrica. Roedd y teithiau hyn yn ysbrydoli straeon fel Datganiad J. Habakuk Jephson (1884) a Capten y Pole-Star (1890). Yn 1889 derbyniodd ei radd doethur diolch i'w draethawd ymchwil Tabiau dorsal.

Trosglwyddo i lythyrau

Ym 1882, ceisiodd Doyle wneud bywoliaeth o feddygaeth yn swyddfa ei hen gyd-ddisgybl coleg, George T. Budd. Ond, fel ei swyddfeydd dilynol yn Portsmouth a Llundain, bu'r fenter hon yn aflwyddiannus. Felly, dechreuodd greu testunau yn amlach, gan gynnwys, Dirgelwch Cloomber (1888) y Astudio yn Scarlet (1887), y cyntaf yn serennu Holmes.

Hefyd, cafodd Conan Doyle amser i ymroi i chwarae golff, pêl-droed (roedd yn gôl-geidwad Portsmouth AFC) a chriced (roedd yn rhan o CC mawreddog Marylebone). Ar y llaw arall, Roedd yn briod o 1885 â Louise Hawkins, yr oedd ganddo ddau o blant gyda hi, hyd ei marwolaeth ym 1906 (twbercwlosis). Yn ddiweddarach, cafodd yr ysgrifennwr dri phlentyn arall yn ei ail briodas â Jean E. Leckie.

Perthynas cariad-casineb Doyle â Sherlock Holmes

Yn 1891 Arthur Conan Mynegodd Doyle mewn llythyr at ei fam y cymeriad Roedd Holmes yn "gwisgo i lawr ei feddwl". Fodd bynnag - er gwaethaf marwolaeth honedig y ditectif, wedi'i adrodd yn Y broblem olaf-, rhyddhaodd awdur yr Alban straeon am Holmes tan 1927 (Archif Sherlock Holmes). Mewn gwirionedd, bu farw Doyle yn Lloegr dair blynedd yn unig ar ôl y cyhoeddiad hwnnw, ar Orffennaf 7, 1930.

Mewn unrhyw achos, Dangoswyd yn eang nad oedd Doyle yn "dibynnu" ar Holmes i greu straeon da a llwyddiannau golygyddol. Ymhlith y rheini, sefyll allan y chwe llyfr sy'n serennu yr Athro Challenger, ei nofelau hanesyddol niferus -Carreg Rodney (1896), er enghraifft - a maniffestos megis Rhyfel mawr y Boer (1900). Enillodd yr olaf y teitl i awdur Caeredin Syr.

Canon Holmesian

Mae pum deg chwech o straeon wedi'u grwpio mewn pum casgliad ynghyd â phedair nofel yn ffurfio'r canon Holmesian, fel y'i gelwir, a grëwyd gan Syr Arthur Conan Doyle. O ran y gorchymyn i ddarllen y naratifau sy'n serennu Sherlock Holmes, mae dwy ffordd arfaethedig.

Mae'r cyntaf yn cyfeirio at fywgraffiad y ditectif, gan gynnwys dilyniant cydlynol ar gyfer ei dranc ffug ac ailymddangosiad dilynol. Yr ail ffordd o fynd at y canon holmesaidd es yn ôl y llinell amser rhyddhau a ddangosir isod (mae'r teitlau nad ydyn nhw wedi'u nodi fel nofelau yn cyfateb i gasgliadau o straeon):

 • Astudio yn Scarlet (1887). Nofel.
 • Arwydd y pedwar (1890). Nofel.
 • Anturiaethau Sherlock Holmes (1892)
 • Atgofion am Sherlock Holmes (1903)
 • Cwt y baskerville (1901-1902). Nofel.
 • Dychweliad Sherlock Holmes (1903)
 • Dyffryn terfysgaeth (1914-1916). Nofel.
 • Ei fwa olaf (1917)
 • Archif Sherlock Holmes (1927)

Bywgraffiad Sherlock Holmes

Yn ôl canllawiau ysgrifau Doyle, Sherlock Holmes ganwyd yn y flwyddyn 1854. Roedd yn fab i dirfeddiannwr o Loegr ac roedd dynes yn hanu o artistiaid Gallic. Roedd ganddo ddau frawd hefyd: Sherrinford (prin y soniwyd amdano yn y canon Holmesian gyfan) a Mycroft.

Derbyniodd addysg uwch ym mhynciau cemeg, meddygaeth, y gyfraith a cherddoleg mewn rhyw brifysgol fawreddog yn y DU (nid yw Doyle yn nodi'n benodol pa un). Yn union ar y cam hwnnw fel myfyriwr prifysgol y cychwynnodd Holmes ei waith ditectif, ynghyd â gweithgareddau theatraidd.

Nodweddion personoliaeth

Ar ôl iddo aros yn y brifysgol, symudodd Holmes ger yr Amgueddfa Brydeinig er mwyn ategu eich astudiaethau gwyddonol. Yn y cyfamser, cyfarfu â Dr. Watson —Wrth iddo rannu dwy ar bymtheg o'i dair blynedd ar hugain o yrfa— yn labordy Ysbyty Saint Bartholomew yn ystod 1881. O'i ran ef, partner Sherlock ei ddisgrifio gyda'r rhinweddau canlynol:

 • Cefnogwr llenyddiaeth Tabloid. Er ei fod weithiau'n cyfeirio at awduron fel Goethe, La Rochefoucaud neu Jean-Paul.
 • Tystiolaeth null o wybodaeth am Seryddiaeth ac Athroniaeth, ychydig o fewnwelediad i wleidyddiaeth a hanfodion am gyfraith Prydain.
 • Roedd yn arbenigwr mewn cemeg a chwaraeodd y ffidil mewn ffordd ragorol.
 • Profodd fod ganddo wybodaeth helaeth am fotaneg (yn enwedig mewn materion yn ymwneud â gwenwynau a chyffuriau), er ei fod yn anwybodus o faterion fel amaethyddiaeth.
 • Amlygodd wybodaeth sylfaenol am ddaeareg a chyfansoddiad priddoedd.
 • Bocsiwr a ffensiwr arbenigol.

Cymeriadau eraill a rhai chwilfrydedd

Tua diwedd y XNUMXeg ganrif, Gwrthododd Holmes ragoriaeth syr (Marchog yr Ymerodraeth), ond derbyniodd y Lleng Anrhydedd mewn ffordd neilltuedig. O ran menywod, roedd y ditectif bob amser yn amheus iawn ohonynt ynghyd â mynegiadau o sifalri, parch ac edmygedd. Yn enwedig tuag at ei annwyl Irene Adler.

Nemesis â galluoedd deallusol anghyffredin

Yr Athro gwych Moriarty oedd nemesis Holmes, yn ogystal ag achos ei dranc (ymddangosiadol) yn rhaeadr Reichenbach, y Swistir. Fodd bynnag, ailymddangosodd y ditectif amlwg dair blynedd yn ddiweddarach yn Dychweliad Sherlock Holmes (1903), yn benodol yn achos Y tŷ gwag.

RETIRO

Ar ôl ymddeol o'i waith ymchwilio, Symudodd Holmes i Sussex, Lloegr, i ymroi i athroniaeth ddarllen a chadw gwenyn. (Fe ysgrifennodd hyd yn oed lawlyfr cadw gwenyn manwl iawn.) Beth bynnag, cafodd amser i ddatrys achos pwysig arall bron ar hap Antur mwng y llew (1907).

Yn olaf, Cymerodd Holmes ran yn y gwaith o gynllunio cenhadaeth wrthgynhadledd gywrain yn y blynyddoedd yn arwain at y Rhyfel Mawr.. Ar ôl 1914 nid oes cofnod (o fewn canon Holmesian) o fywyd ymchwilydd enwocaf yr heddlu yn hanes llenyddiaeth.

Trefn ddarllen canon Holmesian yn ôl cofiant y ditectif

- Y corvette Gloria Scott

- Defod Musgrave

- Astudio yn Scarlet

- Y band dot polca

- Y claf preswyl

- Baglor yr aristocrat

- Antur yr ail staen

- Squires Reigate

- Sgandal yn Bohemia

- Y dyn gyda'r wefus dirdro

- Y pum had oren

- Achos o hunaniaeth

- Cynghrair y Redheads

- Antur y Ditectif Marw

- Y carbuncle glas

- Dyffryn Terfysgaeth

- Yr wyneb melyn

- Y dehonglydd Groegaidd

- Arwydd y pedwar

- Cwt y baskerville

- Dirgelwch y Gwenyn Copr

- Dirgelwch Dyffryn Boscombe

- Clerc y Brocer Stoc

- Cytuniad y llynges

- Y carton

- Bawd peiriannydd

- Y dyn hunched

- Antur Wisteria Lodge

- Seren arian

- Y goron beryl

- Y broblem olaf

- Antur y tŷ gwag

- Antur y Gwydrau Aur

- Antur y tri myfyriwr

- Antur y beiciwr unig

- Antur Peter "El Negro"

- Antur Adeiladwr Norwood

- Mae'r Bruce-Partington yn cynllunio

- Antur y Tenant Veil

- Antur Fampir Sussex

- Antur yr ymosodwr ar goll

- Antur Abaty Grange

- Antur Traed y Diafol

- Antur y pypedau

- Y gwneuthurwr lliwiau wedi ymddeol

- Charles Augustus Milverton

- Antur y Chwe Napoleon

- Problem pont Thor

- Antur ysgol y Priordy

- Antur Hen Le Shoscombe

- Antur y Tri Garridebs

- Diflaniad yr Arglwyddes Frances Carfax

- Antur Cleient Darluniadol

- Antur y Cylch Coch

- Y milwr â chroen cannu

- Antur Tres Frontons

- Antur Carreg Mazarin

- Y dyn a ymlusgodd

- Antur mwng y llew

- Y cyfarchiad olaf


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.