Geronimo Stilton: Llyfrau

Geronimo Stilton: Llyfrau

Does dim amheuaeth Mae Geronimo Stilton a'i lyfrau yn adnabyddus ledled y byd. Ers i'w hawdur ei ddyfeisio, maent wedi croesi ffiniau. Yn ogystal â'r llyfrau, mae marchnata, cyfresi, comics a llawer o gynhyrchion sydd wedi gwneud y saga hon yn fyd enwog.

Ond Faint o lyfrau Geronimo Stilton sydd yna? Pwy a'i dyfeisiodd? Beth allwn ni ddarganfod ynddynt? Darganfod popeth a chael rhestr wrth law o holl lyfrau cyhoeddedig y "llygoden enwog" hon.

Pwy greodd Geronimo Stilton?

Pwy greodd Geronimo Stilton?

Ffynhonnell: Ymrwymiad Atresmedia

Y person a roddodd fywyd i Gerónimo Stilton, neu yn hytrach a oedd yn ei adnabod ac y mae'n cydweithio ag ef (wedi ei ddweud ganddi hi ei hun) yw Elisabetta Dami, awdur Eidalaidd llyfrau plant.

Mae hi'n ferch i'r cyhoeddwr Piero Dami a dechreuodd yn y byd cyhoeddi yn ifanc iawn. Yn gyntaf, fe'i gwnaeth fel darllenydd proflenni yn y busnes cyhoeddi, ond cafodd amser hefyd i ysgrifennu, yn 19 oed, ei straeon cyntaf.

Stori Geronimo Deilliodd o’i chyfnod fel gwirfoddolwr mewn ysbyty plant, lle dyfeisiodd y cymeriad hwn i ddweud wrthynt am ei hanturiaethau. Roedd wedi bod yn anodd iawn cael gwybod na allai gael plant, ond ymhell o fod yn isel ei hysbryd, yr hyn a wnaeth oedd cefnogi plant eraill. Felly, dechreuodd ysgrifennu straeon am y cymeriad hwn, a dechreuodd sylweddoli eu bod yn dod yn fwy bywiog a bod eu salwch yn cael ei wella'n gyflymach, a dyna pam y parhaodd. Yn ogystal, mae'r llygoden hon yn delio â gwerthoedd megis cyfeillgarwch, parch, heddwch, ac ati. drwy gydol eu straeon, bob amser gyda mymryn o hiwmor.

Pan gawson nhw eu cyhoeddi yn yr Eidal roedden nhw'n dipyn o ffenomen, a olygai eu bod yn cael eu cyfieithu mewn byr amser. Ar hyn o bryd maen nhw mewn 49 o ieithoedd gwahanol ac wedi gwerthu miliynau o gopïau ledled y byd.

Ychydig sy'n gwybod bod Elisabetta yn fenyw eithaf anturus, i'r pwynt o fod â thrwydded peilot a thrwydded paratrooper, yn teithio ar ei ben ei hun o gwmpas y byd ac yn cymryd rhan mewn cwrs goroesi, rali yn Anialwch y Sahara neu groesi Affrica oddi ar y ffordd, cymryd rhan mewn ultramarathon trwy'r Sahara a Marathon Efrog Newydd.

Ie, yn ei lyfrau Geronimo Stilton ni welwch ei enw oherwydd mae bob amser yn eu harwyddo Geronimo Stilton. Y rheswm yw, iddi hi, «mae Geronimo a minnau yn gydweithwyr», felly «nid yw'n cymryd y clod».

Am beth mae Geronimo Stilton?

Am beth mae Geronimo Stilton?

Un o lwyddiannau mawr yr awdur gyda Geronimo Stilton yw creu cymeriad cadarn iawn, oherwydd ei fod yn canolbwyntio nid yn unig ar bresennol Geronimo, ond yn ymarferol mae popeth am ei fywyd, ddoe a heddiw (ac mewn rhai achosion y dyfodol) yn hysbys. ) .

I ddechrau, Mae gan Gerónimo radd mewn Ratholeg Llenyddiaeth Llygoden ac Athroniaeth Archeo-Llygoden Gymharol. Mae wedi bod yn gyfarwyddwr y papur newydd gyda'r cylchrediad mwyaf yn Ratonia (lle mae'n byw), Eco del Roedor, ers 20 mlynedd. Ac am ei adroddiad, The Mystery of the Missing Treasure , rhoddwyd Gwobr Ratitzer iddo. Ond nid dyma'r unig un sydd wedi; hefyd Gwobr Andersen am Gymeriad y Flwyddyn 2001; a Gwobr eLyfr 2002 am un o'i lyfrau.

Mae'n angerddol am straeon (y mae'n eu hadrodd i'w nai Benjamin), croen Parmesan y Dadeni, a golff.

Nid yw'n gymeriad "rhyfedd" iawn, oherwydd os yw wedi bod yn gweithio mewn papur newydd ers dros 20 mlynedd, o leiaf mae'n agos at 40 ac rydym yn sôn am lyfrau plant-ieuenctid gyda chymeriad "oedolyn".

Gallem ddweud hynny Mae llyfrau Geronimo Stilton yn dod o fewn y genre antur. Ac yn ei holl lyfrau mae straeon teithio, bydoedd ffuglen, hanes, ac ati. Un o nodweddion unigryw'r llyfrau hyn yw eu bod nid yn unig yn diddanu, ond hefyd yn darparu data hanesyddol, diwylliant ac yn delio â gwerthoedd (rhywbeth nad oes llawer o lyfrau yn ei wneud heddiw).

O ran yr oedran a argymhellir i ddarllen y llyfrau hyn, mae'r gorau o 8 oed, er bod llawer o blant yn eu darllen hyd yn oed yn gynharach. Fel arfer o 12-14 oed maen nhw'n peidio â'u hoffi.

pam ei fod mor enwog

Nid oes amheuaeth nad yw Geronimo Stilton yn un o'r llygod ffuglen mwyaf adnabyddus ac enwocaf. Efallai na fydd yn cyrraedd lefel Mickey Mouse, ond mae'n agos. Ac efallai y bydd llawer yn meddwl tybed pam ei fod wedi ennill enwogrwydd o'r fath.

Y gwir yw mai cymeriad Geronimo, yn ogystal â'r ffaith ei fod wedi creu cymeriad sydd â llawer o nodweddion cymeriadau llenyddol eraill (fel Sherlock Holmes, er enghraifft, neu gymeriadau eraill sy'n defnyddio rhesymeg ac arsylwi) a wnaeth y bydd plant yn dod yn hoff o'u hanturiaethau a, gydag ef, o ddarllen.

Gallem ddweud ei fod wedi moderneiddio’r cymeriadau clasurol i ddod ag ef yn nes at ein dyddiau ni, sy’n galluogi plant i uniaethu’n llawer gwell â’r plot ac, ag ef, i fwynhau darllen mwy.

Geronimo Stilton: llyfrau y maent wedi'u rhyddhau

Geronimo Stilton: llyfrau y maent wedi'u rhyddhau

Gan ein helpu ni o Wicipedia, rydym wedi cymryd y rhestr o lyfrau sydd wedi eu cyhoeddi hyd yma gan Geronimo Stilton, ein bod yn atgynhyrchu yma fel nad oes yn rhaid ichi fynd i chwilio amdanynt.

1. Fy enw i yw Stilton, Geronimo Stilton

2. I chwilio am y rhyfeddod colledig

3. Llawysgrif ddirgel Nostraratus

4. Castell Stingy Rock

5. Taith wallgof i Ratikistan

6. Y ras craziest yn y byd

7. Gwên Mona Ratisa

8. Galleon y Cathod Môr-ladron

9. Tynnwch y coesau hynny, Caraqueso!

10. Dirgelwch y Trysor Coll

11. Pedwar llygod yn y goedwig ddu

12. Ysbryd yr Isffordd

13. Cariad sydd fel caws

14. Castell Zampachicha Miaumiau

15. Daliwch eich mwstas... Mae Ratigoni yn dod!

16. Ar drywydd yr yeti

17. Dirgelwch y pyramid caws

18. Cyfrinach Teulu Tenebrax

19. Oeddech chi eisiau gwyliau, Stilton?

20. Nid yw llygoden addysgedig yn taflu llygod

21. Pwy sydd wedi herwgipio Lánguida?

22. Achos Rhyfedd y Llygoden Fawr Drewllyd

23. Llygoden Goofy Pwy Sy'n Dod Olaf!

24. Am wyliau llygod mawr!

25. Calan Gaeaf … pa mor frawychus!

26. Am ffync ar Kilimanjaro!

27. Pedwar Llygod yn y Gorllewin Gwyllt

28. Y gemau gorau ar gyfer eich gwyliau

29. Yr Achos Rhyfedd o Nos Galan Gaeaf

30. Mae'n Nadolig, Stilton

31. Achos Rhyfedd y Sgwid Fawr

32. Am fil o gawsiau pêl... dwi wedi ennill y lotorratón!

33. Dirgelwch Llygad Emrallt

34. Llyfr Gemau Teithio

35. Diwrnod hynod lygoden... o bencampwriaeth!

36. Y Lleidr Caws Dirgel

37. Byddaf yn rhoi karate i chi!

38. Slush of Flies for the Count

39. Achos Rhyfedd y Llosgfynydd Drewllyd

40. Gad i ni achub y morfil gwyn!

41. Y Mam Ddienw

42. Ynys Drysor Ysbryd

43. Asiant Cudd Zero Zero Ka

44. Dyffryn y Sgerbydau Mawr

45. Y marathon craziest

46. ​​Y daith i Raeadr Niagara

47. Achos dirgel y Gemau Olympaidd

48. Y Deml Ruby Tân

49. Yr Achos Rhyfedd o Tiramisu

50. Cyfrinach y Llyn Diflanedig

51. Dirgelwch y Coblynnod

52. Dydw i ddim yn llygoden fawr!

53. Y Cawr Ddiemwnt Heist

54. Wyth o'r gloch…dosbarth caws!

55. Câs rhyfedd y llygoden sy'n mynd allan o diwn

56. Trysor y Bryniau Duon

57. Dirgelwch y perl anferth

58. Mae Geronimo yn chwilio am dŷ

59. Llawn throtl, Geronimo!

60. Y Castell o 100 o Storïau

61. Dirgelwch Ruby y Dwyrain

62. Llygoden yn Affrica

63. Ymgyrch Panettone

64. Dirgelwch y Ffidil Goll

65. Rownd Derfynol y Super Cup… yn Ratonia!

66. Riddle yn y Ddôl

67. Nos hudol y ellyllon

68. Cystadleuaeth y Super Chefs

69. Achos Rhyfedd y Lleidr Siocled

70. Achos Rhyfedd y Pimples Glas

71. Hela am y Llyfr Aur

72. Dirgelwch y saith matriskas

73. Trysor Rapa Nui

74. Mae môr-leidr ar y Rhyngrwyd

75. Cyfrinach Leonard

76. Gwyliau ofnadwy yn Villa Roñosa

77. Dirgelwch y Papyr Du

78. Larwm...llygoden uwchben!

79. Dyddiad gyda'r dirgelwch

80. Whoa, whoa, am antur yn Hawaii!

81. Noson y Pwmpenni Blaidd

82. Rhoddaf fêl i ti, Stilton!

83. Angen hyfforddwr ar gyfer y Gemau Olympaidd

84. Ysbryd y Colosseum

85. Pen-blwydd ... gyda dirgelwch!

Llyfrau Arbennig Geronimo Stilton

1. Llyfr Bach Tangnefedd

2. Byd bendigedig i Oliver

3. Yn Nheyrnas Ffantasi

4. Teithio amser

5. Dychwelyd i Deyrnas Ffantasi

6. Trydedd daith i Deyrnas Ffantasi

7. Goresgyniad Mawr Ratonaidd

8. Pedwerydd taith i Deyrnas Ffantasi

9. Pumed taith i Deyrnas Ffantasi

10. Teithio Amser 2

11. Chweched taith i Deyrnas Ffantasi

12. Dydd y llyfr

13. Cyfrinach dewrder

14. Teithio Amser 3

15. Seithfed taith i Deyrnas Ffantasi

16. Teithio Amser 4

17. Wythfed Taith i Deyrnas Ffantasi

18. Diwrnod Llyfr Gwych

19. Teithio Amser 5

20. Llyfr Mawr Teyrnas Ffantasi

21. Teithio Amser 6

22. Achub ym Myd Ffantasi —Nawfed Taith—

23. Teithio Amser 7

24. Dychweliad mawr i Deyrnas Ffantasi

25. Cyfarfod teulu Payasa

26. Teithio Amser 8

27. Ailgoncwest Teyrnas Ffantasi —y ddegfed daith—

28. Teithio Amser 9

29. Cyfrinach Teyrnas Ffantasi—yr unfed fordaith ar ddeg—

30. Teithio Amser 10

31. Ynys Dreigiau Teyrnas Ffantasi— deuddegfed mordaith—

32. Deinosoriaid Cenhadol. teithio amser 11

33. Saith Treial Teyrnas Ffantasi—Trydedd Fordaith ar Ddeg—

34. Cenhadaeth y Môr-ladron. teithio amser 12

35. Gwarcheidwaid Teyrnas Ffantasi—pedwaredd fordaith ar ddeg—[Llyfrau Arbennig Geronimo Stilton]

Comics Geronimo Stilton

1. Darganfyddiad America

2. Twyll y Colosseum

3. Cyfrinach y sffincs

4. Oes yr Iâ

5. Yn ôl troed Marco Polo

6. Pwy sydd wedi dwyn y Mona Lisa?

7. Deinosoriaid ar waith

8. Y peiriant llyfrau rhyfedd

9. Chwarae eto, Mozart!

10. Stilton yn y Gemau Olympaidd

11. Y Samurai Cyntaf

12. Dirgelwch Tŵr Eiffel

13. Y trên cyflymaf yn y gorllewin

14. Llygoden ar y lleuad

15. Un i bawb ac i gyd i Stilton!

16. Goleuadau, camera… a gweithredu!

17. Trewiad Llygoden Fawr Carthffos

straeon gwych

1. Ynys y Trysor

2. O amgylch y byd mewn 80 diwrnod

3. Anturiaethau Ulysses

4. Merched Bach

5. Llyfr y Jyngl

6 Robin Hood

7. Galwad y jyngl

8. Anturiaethau y Brenin Arthur

9. Y Tri Mysgedwr

10. Anturiaethau Tom Sawyer

11. Chwedlau gorau'r Brodyr Grimm

12 Peter Pan

13. Anturiaethau Marco Polo

14. Teithiau Gulliver

15. Dirgelwch Frankenstein

16. Alys yng Ngwlad Hud

17. Sandocan. Teigrod Mompracem

18. Ugain mil o gynghreiriau dan y môr

19.Heidi

20.Moby-Dick

21. Gwyn Fang

22. Anturiaethau Robinson Crusoe

23. Yr Ardd Ddirgel

24. Cân y Nadolig

25. Anturiaethau y Corsair Du

26. Anturiaethau Pollyanna

27. Anturiaethau Sherlock Holmes

28. Y Merched Bychain hynny

29. Y Saeth Ddu

30. Taith i Ganol y Ddaear

31. Brenhines yr Eira

32. Anturiaethau Huckleberry Finn

33. Yr Ynys Ddirgel

Archarwyr

1. Amddiffynwyr Muskrat City

2. Goresgyniad y bwystfilod anferth

3. Ymosodiad y Crickets Mole

4. Trwyn ofnadwy yn erbyn y tri ofnadwy

5. Trap y deinosoriaid gwych

6. Dirgelwch y siwt felen

7. Y Llygod Mawr Eira Ffiaidd

8. Larwm, drewi ar waith!

9. Super busybody a'r moonstone

10. Rhywbeth yn arogli wedi pydru yn Putrefactum!

11. Dial y gorffennol

Croniclau Teyrnas Ffantasi

1. Y deyrnas golledig

2. Y Drws Hawn

3. Y Goedwig Hawn

4. Y cylch o oleuni

5. Yr ynys garegaidd

6. Cyfrinach y Marchogion

Tenebrax Tywyll

1. Tair ysbryd ar ddeg i Tenebrosa

2. Dirgelwch yng Nghastell Penglog

3. Trysor yr Yspryd- leidr

4. Gadewch i ni achub y fampir!

5. Y rap ofn

6. Cês yn llawn ysbrydion

7. Goosebumps ar y roller coaster

8. Cyfrinach arswydus Burialton

Y Llygod Cynhanes

1. Tynnwch y coesau oddi ar y Garreg Dân!

2. Gwyliwch y ciwiau, meteorynnau yn disgyn

3. Gan fil o famothiaid, Mae fy nghynffon yn rhewi!

4. Rydych chi hyd at eich gwddf mewn lafa, Stiltonut!

5. Mae fy Nhrotosaurus wedi torri

6. Am fil o esgyrn, mor drwm yw'r brontosaurus!

7. Deinosor cysglyd, dim daliwr llygoden!

8. Tremendosaurus codi tâl!

9. Bitesaur yn y môr…Trysor achub!

10. Mae'n bwrw glaw Siltonut newyddion drwg!

11. I chwilio am yr wystrys megalithig!

12. pulposauria glwtonaidd... peryglu fy nghynffon!

13. Am fil o glogfeini … sut mae'r balŵn yn drewi!

14. Gwyliwch rhag y ffwr, mae'r Bzot Fawr yn dod!

15. O, o, Stiltonut, does dim mwy o laeth mamoth!

16. Peidiwch â deffro'r pryfed Ronf Ronf!

17. Pwy sydd wedi dwyn y dŵr o'r afon?

Marchogion y Deyrnas Ffantasi

1. Labrinth breuddwydion

2. Cleddyf Tynged

3. Deffroad y cewri

4. Y goron gysgodol

Y Cosmomeg

1. Bygythiad y blaned Blurgo

2. Yr estron a'r Capten Stiltonix

3. Goresgyniad y Ponf Ponf annioddefol

4. Her galactig yn y gic gosb olaf

5. Planed y cosmosoriaid gwrthryfelgar

6. Dirgelwch y blaned suddedig

7. Perygl, sothach gofod!

8. Noson hudolus y ser yn dawnsio

9. Stiltonix vs Anghenfil y Slurp

10. Sialens Mwstas Serol

11. Ac ar ben hynny, byddaf yn brathu eich cynffon i ffwrdd, Stiltonix!

Y 13 Cleddyf

1. Cyfrinach y ddraig

2. Cyfrinach y ffenics

3. Cyfrinach y teigr

4. Cyfrinach y blaidd

Darllenwyr Cynnar

1. Hugan Fach Goch

2 Peter Pan

3. Sinderela

Gwybodaeth

1. Fy atlas anifail cyntaf

2. Oeddech chi’n gwybod bod …? fy llyfr mawr o gywreinrwydd

anturiaethau sherlock

1. Elfennol, Stilton annwyl! [Anturiaethau Sherlocko]

Llyfrau eraill gan Geronimo Stilton

Stori dyner, dyner, o dan yr eira

Agenda Teyrnas Ffantasi

Dyddiadur Cyfrinachol

Y jôcs mwyaf doniol

Y jôcs mwyaf doniol 2

Y jôcs mwyaf doniol 3

Y jôcs mwyaf morrocotudos 4. Anifeiliaid arbennig!

Y ryseitiau mwyaf llygod mawr

1000 o jôcs i dorri allan chwerthin. Ystyr geiriau: Morrocotudo!

Y pwdinau mwyaf superratonig

Llyfr dianc. Yn gaeth... yn fy nhŷ fy hun!

Achub y blaned! Darganfyddwch pam eich bod yn bwysig

Llyfr dianc. Wedi'i ddal ... y tu mewn i'r amgueddfa!

Faint o lyfrau Geronimo Stilton ydych chi wedi'u darllen?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.