Llyfrau gan Benito Pérez Galdos

Benito Perez Galdos.

Benito Perez Galdos.

Pan fydd defnyddiwr Rhyngrwyd yn cyflawni'r chwiliad "llyfrau Benito Pérez Galdós" y canlyniad uniongyrchol yw nifer o weithiau mwyaf cynrychioliadol Realaeth Sbaen. Hefyd, diolch i'w Penodau cenedlaethol wedi mynd i lawr mewn hanes gyda rhagoriaeth "Croniclwr Sbaen". Felly, mae Benito Pérez Galdós yn un o'r enwau na ellir eu hosgoi yn hanes llenyddiaeth Sbaeneg.

Mae ei etifeddiaeth ar anterth "arwyr" llythyrau Castileg fel Miguel de Cervantes, Gaspar Melchor de Jovellanos neu Pedro Calderón de la Barca, ymhlith eraill. Ar wahân i'r cronicl, Roedd Galdós yn grewr toreithiog a llwyddiannus o nofelau, yn ddramodydd amlwg, ac yn awdur sawl darn comig.

Bywyd Benito Pérez Galdós

Genedigaeth a phlentyndod

Bedyddiwyd o dan yr enw Benito María de los Dolores, ganwyd ef ar Fai 10, 1843, yn Las Palmas de Gran Canaria. Ef oedd degfed plentyn y briodas rhwng Sebastián Pérez Macías (cyrnol byddin Sbaen) a Dolores Galdós Medina. Astudiodd ysgol gynradd yn y Colegio de San Agustín, sefydliad sydd â rhaglen addysgeg ddatblygedig am ei amser.

Ieuenctid

Yn ystod ei lencyndod dechreuodd gydweithio trwy gyfrannu ei farddoniaeth ddeifiol, ei draethodau a'i straeon i'r papur newydd lleol. Enillodd ei radd baglor yn y celfyddydau ym 1862, fe'i cyflawnodd yn Sefydliad La Laguna yn Tenerife. Yn fuan wedi hynny, cafodd ei anfon i Madrid i astudio'r gyfraith. Hyd yn oed, Roedd yn fyfyriwr prifysgol disgybledig, gyda thueddiad i fod yn absennol o'i ystafelloedd dosbarth.

Yn fwy na hynny, yr ifanc Roedd Galdós yn hoff o fynd ar daith o amgylch hysbysfwrdd diwylliannol y brifddinas ac yn aml yn crynhoi rhai o'i gydwladwyr. Yn yr un modd, yn y brifysgol gwnaeth ffrindiau â Francisco Giner de los Ríos, sylfaenydd yr Institución Libre de Enseñanza, a ddylanwadodd arno gyda'i Krausiaeth. Yn yr un modd, gwnaeth gyfeillgarwch agos â Leopoldo Ysywaeth, Clarín.

Gweithiau cyntaf a dechrau ei yrfa lenyddol doreithiog

O 1865, Gweithiodd Galdós fel newyddiadurwr i La Nación, Y ddadl ac Dyddiadur y Mudiad Deallusol yn Ewrop. Ddwy flynedd yn ddiweddarach roedd yn ohebydd yn yr Arddangosfa Universal ym Mharis. Dychwelodd o Ffrainc ym 1868 gyda gweithiau Balzac a Dickens (a gyfieithodd). Ochr yn ochr â hyn, cynhyrchodd groniclau newyddiadurol ar ddrafftio Cyfansoddiad newydd ar ôl dadwreiddio Isabel II.

Yn 1870 cyhoeddodd Y Ffynnon Aur, ei nofel gyntaf; rhagflaenydd Trafalgar (1873), y cyntaf o'r Episodau Cenedlaethol. Cyn ei farwolaeth - a ddigwyddodd ar 4 Ionawr, 1920 - gwnaeth yrfa wleidyddol a chafodd ei enwebu am y Wobr Llenyddiaeth Nobel. Ond arweiniodd ei wrthglericaliaeth at boicot ei ymgeisyddiaeth gan sectorau mwyaf ceidwadol cymdeithas Sbaen.

«Llyfrau Benito Pérez Galdos», y chwiliad hir-ddisgwyliedig

Mae academyddion fel arfer yn grwpio testunau Benito Pérez Galdós yn gylchoedd. Mae pob un ohonynt yn adlewyrchu esblygiad deallusol ac ymgorffori adnoddau'r awdur Canaraidd yn olynol. Disgrifir y llyfrau mwyaf cynrychioliadol yn fyr isod a chrybwyllir y teitlau sy'n cyfateb i bob cam.

Cylch o nofelau traethawd ymchwil

Dynes berffaith (1876)

Dynes berffaith

Dynes berffaith.

Gallwch brynu'r llyfr yma: Dynes berffaith

Mae Galdós yn mynegi ei feirniadaeth o ffurfioldebau, arwynebedd a rhagrith cymdeithas ddiwedd y XNUMXeg ganrif gyda'i phrif gymeriad: Doña Perfecta. Mae hi'n wraig weddw sy'n byw yn Orbajosa, enclave sy'n adlewyrchu'r "Sbaen dwfn", gwledig. Hefyd, Mae'r ddynes yn dymuno gwarchod priodas y teulu trwy briodas rhwng ei nai Pepe Rey a'i merch Rosario.

Mae'r anghytundebau rhwng Pepe a thrigolion Orbajosa yn amlwg, yn enwedig gyda'i fodryb a gyda Don Inocencio, offeiriad y pentref. Ers iddo gael ei fagu mewn cyd-destun mwy datblygedig (Catholig, ond eithaf blaengar am ei amser). Er gwaethaf yr amgylchiadau hyn, mae atyniad cryf yn codi rhwng Pepe a Rosario ... sy'n gorffen mewn trallod.

Rhestr o nofelau traethawd ymchwil Galdós:

 • Y Ffynnon Aur (1870).
 • Y cysgod (1870).
 • Y beiddgar (1871).
 • Glory (1876-77).
 • Marianela (1878).
 • Teulu Leon Roch (1878).

Ciclo de la materia (nofelau cyfoes Sbaeneg)

Fortunata a Jacinta (1886-87)

Fortunata a Jacinta.

Fortunata a Jacinta.

Gallwch brynu'r llyfr yma: Fortunata a Jacinta

Fortunata a Jacinta Fe'i cyhoeddwyd mewn pedair cyfrol rhwng Ionawr a Mehefin 1887. Fe'i hystyrir yn un o'r nofelau mwyaf symbolaidd - ynghyd â Y Rhaglaw, o Clarín— o realaeth lenyddol ac o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg yn Sbaen. Mae ei blot wedi'i adeiladu o amgylch y berthynas cariad-casineb dwys rhwng ei ddau brif gymeriad. Mae ei edau naratif yn cael ei bennu gan emosiynau.

Ar y naill law, mae Fortunata, merch ifanc brydferth sy'n adnabyddus yn ei thref. Mae hi'n reddfol ac yn gryf ei ewyllys, fodd bynnag, mae'r cryfder ymddangosiadol hwnnw'n chwarae yn ei herbyn. Ei chymar yw Jacinta, menyw ddi-haint hynod sensitif, y mae greddf ei mam yn dod yn gerdyn iachawdwriaeth iddi rhagfarnau cymdeithas.

Rhestr o nofelau o'r cylch mater gan Galdós

 • Y diheintiedig (1881).
 • Y ffrind addfwyn (1882).
 • Meddyg Centeno (1883).
 • Torment (1884).
 • Bringas's (1884).
 • Y gwaharddedig (1884-85).
 • Celín, Tropiquillos a Theros (1887).
 • Miau (1888).
 • Yr anhysbys (1889).
 • Torquemada wrth y stanc (1889).
 • Realiti (1889).

Cylch ysbrydolwr (nofelau cyfoes Sbaeneg)

Trugaredd (1897)

Trugaredd

Trugaredd

Gallwch brynu'r llyfr yma: Trugaredd

Trugaredd Dyma'r nawfed nofel o'r un ar ddeg sy'n ffurfio cylch ysbrydolwr yr awdur Canaraidd. Er bod y teitl hwn yn un o destunau mwyaf rhagorol Galdós, ni chafodd lawer o effaith ar ôl ei gyhoeddi mewn dwy ran yn Yr Diduedd y Y Rhyddfrydwr. Nid tan ddiwedd y 1920au y derbyniodd y llyfr hwn ail argraffiad a dechrau derbyn cydnabyddiaeth haeddiannol.

Yn y nofel hon, mae Galdós yn ymchwilio i “y Madrid arall”. Y sector hwnnw o isfyd Madrid sy'n llawn pobl ddigartref, afiechydon a thrallod. Yno, Benina, y forwyn sy'n serennu yn y stori - i fod - yw ymgorfforiad trugaredd a thosturi dwyfol. Fodd bynnag, mae'r naratif yn cynnwys ystyr dwbl dwfn (ac yn ddadleuol bryd hynny) o'r pennawd iawn.

Rhestr o nofelau cylch ysbrydol Galdós

 • Rhyfel yr Angel (1890-91).
 • tristana (1892).
 • Gwraig wallgof y tŷ (1892).
 • Torquemada ar y groes (1893).
 • Torquemada mewn purdan (1894).
 • Torquemada a San Pedro (1895).
 • Nazarin (1895).
 • halma (1895).
 • Taid (1897).
 • Cassandra (1905).

Cylch o nofelau mytholegol

Mae'r cylch Galdós hwn yn cynnwys dau deitl: Y marchog swynol (1909) a Y rheswm am yr afresymol (1915). Yn y ddau mae'n symud i ffwrdd o'r themâu a chyfansoddiad y bedwaredd ganrif ar bymtheg o'i gylchoedd blaenorol. Yn lle, mae'r awdur o Sbaen yn arddangos esthetig sy'n cyfuno elfennau o Foderniaeth â darnau sy'n llawn breuddwydion a breuddwydion.

Penodau cenedlaethol

Penodau cenedlaethol.

Penodau cenedlaethol.

Gallwch brynu'r llyfr yma: Penodau cenedlaethol

Casgliad Penodau cenedlaethol yn gorchuddio pedwar deg chwech nofelau hanesyddol, a wnaed rhwng 1872 a 1912. Trefnir y testunau hyn mewn pum cyfres sy'n cwmpasu hanes Sbaen o Ryfel Annibyniaeth Sbaen i Adferiad Bourbon. Oherwydd y gyfres wych hon, roedd Galdós yn haeddiannol wedi ennill clod Chronicler o Sbaen.

Yn nodedig, dysgodd Galdós fanylion rhyfeloedd Napoleon gan ei dad (a oedd yn rhan o fyddin Sbaen). Yn yr un ffordd, roedd yr ysgrifennwr yn dyst rheng flaen i Adferiad Bourbon, yn ogystal â digwyddiadau fel Noson Israddol San Daniel (1865) a gwrthryfel rhingylliaid barics San Gil (1866).

Cyfres gyntaf

 • Trafalgar (1873).
 • Llys Siarl IV (1873),
 • Mawrth 19 a Mai 2 (1873).
 • Bailen (1873).
 • Napoleon yn Chamartín (1874).
 • Zaragoza (1874).
 • Girona (1874).
 • Cádiz (1874).
 • Juan Martin yr Styfnig (1874).
 • Brwydr yr Arapiles (1875).

Ail gyfres

 • Bagiau'r Brenin Joseff (1875).
 • Cofiannau llyswr o 1815 ymlaen (1875).
 • Yr ail gôt (1876).
 • Y Dwyrain Mawr (1876).
 • Gorffennaf 7 (1876).
 • The Hundred Thousand Sons of Saint Louis (1877).
 • Terfysgaeth 1824 (1877).
 • Gwirfoddolwr realistig (1878).
 • Yr Apostolion (1879).
 • Un mwy o ffeithiau a rhai llai o friwsion (1879).

Trydedd gyfres

 • Zumalacarregui (1898).
 • Mendizabal (1898).
 • O Oñate i'r Fferm (1898).
 • Lucana (1899).
 • Ymgyrch Maestrazgo (1899).
 • Y negesydd rhamantus (1899).
 • Vergara (1899).
 • Mynyddoedd Oca (1900).
 • Yr Ayacuchos (1900).
 • Priodasau brenhinol (1900).
Dyfyniad gan Benito Pérez Galdós.

Dyfyniad gan Benito Pérez Galdós.

Pedwaredd gyfres

 • Stormydd '48 (1902).
 • Narvaez (1902).
 • Gobliniau'r clique (1903).
 • Y chwyldro iau (1903 - 1904).
 • O'Donnell (1904).
 • Aita Tettaouen (1904 - 1905).
 • Carlos VI yn y Rapita (1905).
 • O amgylch y byd yn Numancia (1906).
 • Prim (1906).
 • Yr un â chyrchfannau trist (1907).

Pumed gyfres

 • Sbaen heb frenin (1907 - 1908).
 • Sbaen drasig (1909).
 • Amadeo I. (1910).
 • Y Weriniaeth Gyntaf (1911).
 • O Cartago i Sagunto (1911).
 • Canovas (1912).

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Gustavo Woltman meddai

  Disgrifiad bywgraffyddol gwych o un o awduron mwyaf nodedig Castilian. Erthygl ragorol.
  - Gustavo Woltmann.