Ken Follet: llyfrau

Dyfyniadau Ken Follett.

Dyfyniadau Ken Follett.

Pan fydd dinesydd yn gofyn am chwilio am "lyfrau Ken Follet", mae'r canlyniadau'n pwyntio at y nofelydd o Gymru sydd wedi gwerthu orau. Ef yw awdur y triolegau Y Ganrif y Colofnau'r ddaear, ymhlith teitlau eraill sy'n gwerthu orau. Dylid nodi bod y newyddiadurwr, a anwyd hefyd yng Nghaerdydd ym 1949, wedi cyhoeddi'r rhan fwyaf o'i destunau cyntaf o dan alias (rhwng 1974 a 1978).

Y ffugenwau a ddefnyddiodd Follet oedd Simon Myles, Martin Martinsen, Bernard L. Ross, a Zachary Stone. Nawr, ar ôl lansio Ynys y stormydd (1978) heb ail-lofnodi gyda llysenw. Ar hyn o bryd, Mae Kenneth Martin Follet yn enwog yn rhyngwladol am ei naratifau hanesyddol ac ataliol. Mewn gwirionedd, mae'n cronni mwy na 160 miliwn o gopïau a werthir ledled y byd.

The Spy Piers Roper (Serie)

Mae'n cynnwys dau lyfr - nas cyhoeddwyd yn Sbaeneg - yn serennu’r ysbïwr diwydiannol implacable Piers Roper. Pwysigrwydd y testunau hyn o fewn y taflwybr llenyddol o Ken Follet yw mai nhw oedd y ddau gyntaf wedi'u llofnodi gyda'i enw go iawn. Ynddyn nhw, mae'r awdur ifanc o Brydain yn gallu adeiladu cymeriadau dwfn ynghyd â lleiniau sydd â llawer o bŵer bachu.

Yr Shakeout (1975)

Mae Piers Roper yn ddyn uchelgeisiol, cyfrwys iawn, yn drinwr arbenigol ac yn hynod effeithiol. i ymdreiddio i gwmnïau cystadleuol. Mae'r asiant ond yn atebol i rywun (anhysbys) y mae ei hunaniaeth allweddol yn "Palmer." Yn y cyfamser, mae'n ymddangos nad oes dim a neb yn atal ei gynlluniau o oblygiadau gwleidyddol mawr ... Hyd nes i'r Ann hardd ddod i mewn i'r olygfa a bod yr ysbïwr yn cwympo mewn cariad.

Cyrch yr Arth (1976)

Mae Roper yn cael ei hun wedi ymgolli mewn cyrch Wall Street ac, yn y pen draw, yng nghanol gwrthdaro mob. Pan fydd yr ysbïwr yn dechrau ymchwilio i'r digwyddiadau, mae'n dioddef brad y Louise syfrdanol ac mae Clayton, gweithrediaeth ifanc sydd â chysylltiadau gwleidyddol yn ymosod arni yn y swyddfeydd. Yn y diwedd, dim ond ysbryd buddugol trawiadol Piers sy'n caniatáu iddo drechu yn wyneb y fath adfyd.

Ynys y stormydd (1978)

Ynys storm —Yn Saesneg - daeth yn gyhoeddiad pwysig i Ken Follet. hwn gwerthwr gorau wedi'i gynnwys yn y XNUMX nofel ddirgelwch orau erioed yn ôl Awduron Dirgel America. Yn ogystal, y ffilm nodwedd Llygad y nodwydd (Llygad y NodwyddRoedd 1981), a gyfarwyddwyd gan Richard Marquand, yn seiliedig ar y llyfr hwn.

Dadl Ynys y stormydd yn troi o amgylch Operation Fortress, man gwrth-ddeallusrwydd dienyddiwyd gan y cynghreiriaid yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Oherwydd y rhys hon, credai cudd-wybodaeth filwrol y Natsïaid y byddai goresgyniad Ewrop yn digwydd trwy Calais yn hytrach na Normandi (fel y digwyddodd mewn gwirionedd).

Mae'r allwedd yn Rebecca (1980)

Yr Allwedd i Rebecca yn gyhoeddiad a ailddatganodd enw da Follet fel crëwr a werthodd orau o nofelau ffuglen hanesyddol. Mae'n ymddangos bod y prif gymeriad, Alex Wolff, wedi'i ysbrydoli gan yr ysbïwr Almaenig John Eppler (cymeriad go iawn), a anfonwyd i'r Aifft yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Ar y dechrau, mae'r asiant Natsïaidd yn llwyddo i aros yn gudd oherwydd ei arbenigedd a'i feistrolaeth ar yr iaith Arabeg.

Ond, mae Wolff yn agored pan orfodir ef i ladd swyddog o Brydain yn nhref Asyut. O ganlyniad, mae'r asiant Seisnig Vandam yn dechrau erlid yr Almaenwr, sy'n llwyddo i anfon gwybodaeth amgryptiedig werthfawr i Marshal Erwin Rommel o Cairo. Yn yr achos hwn, y nofel Cardigan gan Daphne du Maurier yn allweddol i ddatgodio'r neges.

Y trydydd gefell (1996)

En Y Trydydd Twin, mae'r darllenydd wedi ymgolli ynddo stori dditectif afaelgar sy'n mynd i'r afael â therfynau moesegol arbrofi genetig. I wneud hyn, mae Follet yn cyflwyno Dr. Jeannie Ferrari, genetegydd ifanc gyda'r bwriad o brofi a ellir trosglwyddo ymddygiad troseddol. Gyda hyn mewn golwg, mae'r gwyddonydd yn cynllunio arbrawf gyda dau efaill wedi'u gwahanu adeg eu genedigaeth.

Ochr yn ochr, mae cyllid y prif gymeriad yn deg, prin eu bod yn ddigon i gwmpasu gofal ei mam ag Alzheimer. Ymhellach, lisa, ffrind i'r meddyg yn ymddangos yn dreisiodd; mae'r arwyddion yn pwyntio at dreisiwr cyfresol clyfar iawn. Yng nghanol yr ymchwiliad, mae amheuon yn ymddangos ynghylch profion cyfrinachol o glonio bodau dynol a gynhaliwyd yn yr Unol Daleithiau.

Trioleg Colofnau'r ddaear

Colofnau'r ddaear (1989)

XII ganrif. Mae Prydain yn dioddef o gyfnod o ryfel cartref o'r enw Anarchiaeth Lloegr. Er mwyn disgrifio'r digwyddiadau anhrefnus, mae Follet yn symud y rhan fwyaf o'r gweithredu i Kingsbridge (tref ffuglennol). Hyd yn oed, Mae'r nofel yn adolygu achosion dibynadwy fel y digwyddiad Llong Gwyn, llofruddiaeth y Cardinal Thomas Becket a phererindod i Santiago de Compostela.

Pileri'r Ddaear yn dangos disgrifiad meistrolgar o'r arferion, y gentilicio a bywyd beunyddiol pobl o Brydain yn ystod yr Oesoedd Canol. Hefyd, mae'r testun yn adlewyrchu pensaernïaeth ac adeiladwaith eglwysi cadeiriol Gothig bryd hynny. Yn ôl Follet, cymerasant o leiaf 30 mlynedd i'w hadeiladu, oherwydd roedd adeiladwyr yn aml yn rhedeg allan o arian neu ymosodwyd ar drefi.

Byd diddiwedd (2007)

Kingsbridge, XNUMXeg ganrif, ffiwdaliaeth yw'r system lywodraethu. Mae cyfnewid masnachol yn ffynnu rhwng gwahanol diriogaethau, sy'n arwain at ddatblygiad dinasoedd a sefydlu nifer o ffeiriau ledled y cyfandir. Serch hynny, mae aflonyddwch y Pla Du yn newid y drefn a sefydlwyd rhwng cylchoedd pŵer yr uchelwyr, clerigwyr a sefydliadau'r wladwriaeth gyffredin.

Ysgogodd y pla mwyaf ofnadwy mewn hanes y newid o ddefodau iachâd ofergoelus i feddygaeth ar sail arsylwi. Hefyd, Canrif a welodd y codiad i orsedd Edward III gyda'r goresgyniad gwaedlyd diweddarach o'r un hwn i Ffrainc.

Colofn o dân (2017)

Blwyddyn 1558. Mae Kingsbridge yn ddinas sydd wedi'i rhannu rhwng y ffanatics crefyddol Catholig a'r cerrynt Protestannaidd sy'n dod i'r amlwg. Ar y foment honno, mae coroni Elizabeth I fel Brenhines Lloegr yn cael ei gymysgu ac mae pwerau eraill Ewrop yn cychwyn cynllwynion i'w dymchwel. Yn yr un modd, mae Follet wedi nodi hynny mae'r llyfr hwn yn mynd i'r afael â phynciau perthnasol heddiw: goddefgarwch ac eithafiaeth ideolegol.

Gwerthu Colofn o dân ...
Colofn o dân ...
Dim adolygiadau

Y tywyllwch a'r wawr (2020)

Y swydd hon yn rhagflaeniad i'r drioleg Colofnau'r ddaear. Mae datblygiad y ffeithiau yn mynd yn ôl i ddegawd olaf y XNUMXfed ganrif, yng nghanol yr Oesoedd Tywyll. Mynach yw'r prif gymeriadau, dynes Nordig ifanc sydd newydd briodi ac adeiladwr cychod. Maent yn cwrdd yn Kingsbridge ac, am wahanol resymau, rhaid iddynt wynebu offeiriad diegwyddor yn llwglyd am bŵer.

Trioleg Y Ganrif (Y Ganrif)

Mae'r drioleg glodwiw hon yn cwmpasu'r gwrthdaro geopolitical a digwyddiadau mwyaf diffiniol dynoliaeth yn ystod yr XNUMXfed ganrif. Nodweddir y tri llyfr gan eu hyd ynghyd â manwl gywirdeb hanesyddol rhagorol. Er gwaethaf integreiddio cymeriadau a ddyfeisiwyd, mae Follet yn arddangos gwybodaeth ryfeddol o arferion, gwisgoedd, geirfa a gosodiadau pob oes.

Dyma rai o'r digwyddiadau pwysicaf sy'n cael sylw ym mhob rhandaliad:

Cwymp y cewri (2010)

 • Llofruddiaeth Archesgobaeth Francisco Fernando o Awstria a'i wraig Sofía Chotek (Mehefin 1914) gyda dechrau dilynol y Rhyfel Mawr yn Ewrop;
 • Dychweliad Vladimir Ilyich Ulyanov - Lenin - i Petrograd (Ebrill 1917);
 • Archddyfarniad Cyfraith Sych yn yr Unol Daleithiau (Ionawr 1920).

Gaeaf y byd (2012)

 • Cydgrynhoi pŵer y Natsïaid yn yr Almaen a ffurfio'r Drydedd Reich (1933 - 1938);
 • Cyhoeddi'r Fargen Newydd yn yr Unol Daleithiau (1933 - 1937);
 • Ail Ryfel Byd (1939 - 1945);
 • Prosiect Manhattan (1941-1945);
 • Llofnod Siarter y Cenhedloedd Unedig yn San Francisco (1945);
 • Taniadau atomig dros Hiroshima a Nagasaki (1945);
 • Cynllun Marshall (1947);
 • Profion niwclear Sofietaidd cyntaf (1949).

Trothwy tragwyddoldeb (2014)

 • Y Rhyfel Oer:
  • Adeiladu Wal Berlin (1961);
  • Argyfwng Taflegrau Balistig yng Nghiwba (1962);
  • Goresgyniad Tsiecoslofacia gan yr Undeb Sofietaidd (1968);
 • Llofruddiaeth arlywydd America John F. Kennedy (1963);
 • Mudiad Hawliau Sifil yn UDA (1961-1968);
 • Rhyfel Fietnam (1965 - 1975);
 • Sgandal Watergate (1972).

Nofelau eraill gan Ken Follet

 • Triple (1979);
 • Y dyn o St Petersburg (1982);
 • Adenydd yr eryr (1983);
 • Dyffryn y llewod (1986);
 • Noson dros y dyfroedd (1991);
 • Ffortiwn beryglus (1993);
 • Lle o'r enw rhyddid (1995);
 • Yng ngheg y ddraig (1998);
 • Gêm ddwbl (2000);
 • Yn y Gwyn (2004).

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.