Llyfrau Reyes Monforte

Kings Monforte

Kings Monforte

Pan fydd defnyddiwr Rhyngrwyd yn mynd i mewn i'r chwiliad "llyfrau Reyes Monforte", mae'r canlyniadau amlaf yn gysylltiedig Burka am gariad (2007). Mae'r llyfr hwn sy'n seiliedig ar ddigwyddiadau go iawn - fel bron pob un o'r testunau gan yr awdur a anwyd ym Madrid - yn adrodd stori deimladwy o gwmpas cyffredinol. Nid yw'n syndod bod y nofel hon wedi'i haddasu'n llwyddiannus i'r sgrin fach gan sianel Antena 3.

Yn ogystal, derbyniodd y newyddiadurwr a'r awdur Sbaenaidd hwn Wobr Alfonso X am Hanes Nofel am A angerdd russian (2015). Cyn cyhoeddi ei lyfr cyntaf, roedd Monforte yn rhan o gast sawl rhaglen a oedd yn boblogaidd ymhlith gwrandawyr a gwylwyr Sbaen.. Ymhlith y rheini, El Mundo TV, Gwlad Crazy (Onda Cero) ac, wrth gwrs, Saith lleuad (Radio Point).

Rhywfaint o wybodaeth fywgraffyddol am Reyes Monforte

Ganed Reyes Monforte (1975) ym Madrid, Sbaen, lle mae'n adnabyddus am ei gwaith newyddiadurol. Dechreuodd ei yrfa yn y sbectrwm radio yng nghwmni Luis del Olmo yn y rhaglen Protagonistas. Ers hynny Mae hi wedi bod yn gynhyrchydd a chyfarwyddwr prosiectau mewn amryw o orsafoedd radio ym Mhenrhyn Iberia.

Fel cyflwynydd amserlen gyda'r nos o Saith lleuad meithrin cynulleidfa eithaf sylweddol. O ran gwaith teledu, Monforte Bu'n ysgrifennwr sgriptiau ac yn cymryd rhan mewn rhwydweithiau fel Antena 3, TVE, La 2 a Telemadrid, ymhlith eraill. Heddiw mae hi'n cyfrannu at y papur newydd Y rheswm. Disgrifir y llyfrau a grëwyd gan y newyddiadurwr a'r ysgrifennwr Sbaenaidd hwn isod:

Burka am gariad (2007)

Burqa am gariad.

Burqa am gariad.

Gallwch brynu'r llyfr yma: Ni ddarganfuwyd unrhyw gynhyrchion.

Dechrau stori wir

Mae'r teitl hwn yn seiliedig ar y digwyddiadau go iawn sy'n ymwneud ag amgylchiadau dybryd María Galera. Roedd Monforte wedi dod i wybod am stori'r Mallorcan ifanc hwn pan ddarllenodd erthygl mewn papur newydd. Yn ddiweddarach, fe wnaethant gysylltu â Rosie (chwaer Maria) a helpodd i ddod o hyd i'r prif gymeriad nes iddi allu siarad â hi ar y ffôn o'r diwedd yn ystod darllediad o Saith lleuad.

Yn hyn o beth, nododd Monforte mewn cyfweliad â JB Macgregor (2007): “Roeddem yn gallu dod o hyd i Maria yn y tŷ yn Kabul lle'r oedd hi'n byw gyda'i gŵr, ei dau blentyn ifanc a'r trydydd plentyn a oedd ar y ffordd. A dyna lle dechreuodd y cyfan. Hyd yn oed diwedd yr hunllef fod María wedi bod yn byw am 4 blynedd ”.

Datblygu

Yn y bôn, stori garu yw'r nofel hon. Mae'n ymwneud â dynes ifanc (María Galera) a syrthiodd mewn cariad â dyn o Afghanistan yn Llundain. Cyrhaeddodd ei theimladau gymaint o ddwyster nes iddi benderfynu ei briodi, trosi i Islam, a dilyn ei gŵr i wlad ei eni. Yno, bu’n byw’n orfodol o dan reolau caeth cyfundrefn Taliban.

Gwaethygwyd yr amgylchedd yn ddifrifol ar ddechrau'r rhyfel, gan ei bod yn sownd yng nghanol y gwrthdaro heb adnabyddiaeth nac arian. Fodd bynnag, lnid oedd amodau byw ansicr yn ei hatal rhag cael dau blentyn gyda'i gŵr. Er, gyda thrydydd babi ar y ffordd, penderfynodd María ofyn am help ... Daliodd dyn busnes o Mallorcan ei law ac felly llwyddodd i oroesi i ddweud am ei daith ryfeddol.

Cariad creulon (2008)

Cariad creulon

Cariad creulon

Gallwch brynu'r llyfr yma: Cariad creulon

Gyda'i ail lyfr, parhaodd Monforte i archwilio themâu yn ymwneud â theulu a chariad mewn achos go iawn. Ar yr achlysur hwn, un o ddinasyddion Valencia María José Carrascosa. Cafodd ei charcharu rhwng 2006 a 2015 (y flwyddyn y cafodd ei rhyddhau ar barôl), ei dedfrydu i 14 mlynedd yn y carchar am ddirmyg a herwgipio.

Teithiodd Carrascosa gyda'i merch o'r UDA i Sbaen heb ganiatâd ei thad, Peter Innes (yr achwynydd, sy'n ddinesydd o'r UD). Yn ôl pob tebyg, roedd yn ŵr ymosodol a sarhaus, a datganodd María José na fyddai byth yn ildio’i bwriad i’w gadw draw oddi wrth y ferch. Mae'r llyfr yn adrodd amgylchiadau peryglus ei garchariad a manylion ei broses gyfreithiol.

Y rhosyn cudd (2009)

Y rhosyn cudd.

Y rhosyn cudd.

Gallwch brynu'r llyfr yma: Y rhosyn cudd

Roedd disgwyl mawr am drydydd llyfr Monforte o ystyried rhifau cyhoeddi'r teitlau a ragflaenodd (gwerthwyd mwy na thri chan mil o gopïau rhwng y ddau). Y rhosyn cudd yn adrodd stori wir Zehera, ffoadur o Bosnia a gyrhaeddodd Sbaen ar ôl ffoi o'r rhyfel yn y Balcanau. Fodd bynnag, nid yw ei fywyd ar y penrhyn yn hawdd o gwbl er gwaethaf wynebu anawsterau gyda dewrder.

Ers Rhaid i Zehera ddioddef aflonyddu gan maffias, masnachwyr pobl, rhagfarn senoffobig a fortecs o ddial sy'n gysylltiedig â'i gorffennol. Yn wyneb y rhwystrau peryglus hyn, mae'n dibynnu ar y bond gyda'i chwaer. Yn yr un modd, mae hoffter ffrind o Sbaen sy'n ei hachub mewn eithafion a rhith cariad newydd yn hollbwysig.

Yr anffyddlon (2011)

Yr anffyddlon.

Yr anffyddlon.

Gallwch brynu'r llyfr yma: Yr anffyddlon

Yn y llyfr hwn mae yna rai tebygrwydd thematig â Burka am gariad. Hynny yw, mae'n naratif sy'n seiliedig ar ddigwyddiadau go iawn, gwasgfa rhwng dynes o Sbaen (Sara) a Mwslim (Najib)… Felly, mae digwyddiadau'n cymryd tro ysgytwol pan fydd y prif gymeriad (athrawes) yn darganfod gwir fwriadau'r myfyriwr y syrthiodd mewn cariad ag ef.

Mewn gwirionedd, mae Najib yn jihadydd sy'n perthyn i gell gudd Al Qaeda. O ganlyniad, mae'n esgus ei fod wedi'i integreiddio'n llawn i fywyd y Gorllewin er mwyn denu menywod sy'n agored i niwed yn sentimental i'w ddiwylliant a'i ffanatigiaeth grefyddol. Yn y cyfamser, Mae Sara yn sylweddoli'n rhy hwyr y plot y mae hi wedi bod yn rhan ohono ac yn cael ei gorfodi i wneud penderfyniadau radical.

Cusanau tywod (2013)

Cusanau tywod.

Cusanau tywod.

Gallwch brynu'r llyfr yma: Cusanau tywod

Cusanau tywod yn stori wedi'i gosod yn anialwch gorllewinol y Sahara ac yn cael ei chynnal mewn dau gyfnod. Yn y presennol mae Laia, merch Saharawi sydd wedi bod yn byw yn nhiriogaeth Sbaen ers ychydig flynyddoedd. Er gwaethaf edrych i'r dyfodol gyda brwdfrydedd, mae hi'n cuddio gorffennol arteithiol a ymgorfforir yn ei brawd Ahmed. Pwy deithiodd i'r penrhyn i fynnu ei fod yn dychwelyd.

Ar y llaw arall, profodd Carlos - tad Julio, cariad Sbaenaidd Laia - ei berthynas gariad benodol yn Dajla (Mauritania). Fe wnaeth hynny pan oedd yr amgaead hwnnw'n dal i gael ei alw'n Villa Cisneros, cyn goresgyniad byddin Moroco (1975). Yn y cyd-destun hwn, Mae Monforte yn disgrifio arferion y Saharawi a sefyllfa'r Hartanis (math o gaethwasiaeth gyfoes a ddioddefwyd gan filoedd o Mauritaniaid ifanc).

A angerdd russian (2015)

Mae angerdd Rwseg.

Mae angerdd Rwseg.

Gallwch brynu'r llyfr yma: A angerdd russian

Hyd yn hyn, mae'r teitl hwn yn cynrychioli creadigaeth lenyddol fwyaf rhagorol Reyes Monforte. Is nofel hanesyddol dMae'n manylu ar yr yrfa artistig ryfeddol a'r digwyddiadau bywgraffyddol niwralgig ym mywyd y gantores o Madrid, Lina Codina (1897 - 1989). Hi oedd gwraig a chymysgedd cyntaf y pianydd, cyfansoddwr ac arweinydd enwog Moscow, Sergei S. Prokofiev (1891 - 1953).

Crynodeb

Mae'r naratif yn dangos blynyddoedd hapus cyntaf priodas Prokofiev ym Mharis. Yno, rhwbiodd y cwpl ysgwyddau â deallusion ac artistiaid mwyaf arloesol eu hamser (1930au). Yna penderfynodd Sergei ddychwelyd gyda'i deulu i Moscow. Lle - hyd yn oed pan gawsant eu derbyn gydag anrhydedd yn y lle cyntaf - dechreuodd cyfundrefn Stalin eu haflonyddu.

Tua diwedd yr Ail Ryfel Byd, dirywiodd y briodas oherwydd perthynas allgyrsiol Sergei â Mira Mendelssohn. Ar ôl y gwahanu, cafodd ei diorseddu ar gam gan y comiwnyddion a'i hanfon i gulag hyd at farwolaeth Stalin (1978). Felly, A angerdd russian yn stori anhygoel am gariad, ing a goroesiad menyw unigryw.

Llyfrau diweddaraf Reyes Monforte

Y llwyddiant masnachol a'r feirniadaeth lenyddol ffafriol a gafodd A angerdd russian fe wnaethant gynhyrchu llawer o ddisgwyliad o amgylch y datganiad nesaf o Monforte, Y cof am lafant (2018). Yn sicr, fe wnaeth y nofel hon gario mwyafrif o adolygiadau cadarnhaol ynghyd â rhai lleisiau anfodlon.

Yn olaf, gyda Cardiau post o'r dwyrain (2020) mae'r awdur a anwyd ym Madrid wedi dod yn ôl mewn steil diolch i'r stori ryfeddol hon wedi'i gosod mewn a Gwersyll crynhoi'r Natsïaid. Yn y ddrama, mae'r cymeriadau go iawn ynghyd â rhai eraill a ddyfeisiwyd yn cymysgu i greu edau naratif sy'n dwyn i gof erchyllterau Auschwitz.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)