Brian Weiss: llyfrau

Dyfyniad Brian Weiss

Dyfyniad Brian Weiss

Awdur a seiciatrydd Americanaidd yw Brian Weiss. Mae'n fwyaf adnabyddus am ei ymchwil ar ailymgnawdoliad, atchweliad bywyd yn y gorffennol, goroesiad yr enaid dynol ar ôl marwolaeth, a dilyniant ymgnawdoliadau yn y dyfodol. Yn ystod ei yrfa broffesiynol mae wedi datblygu technegau amrywiol ar gyfer ymarfer dilyniant bywyd yn y gorffennol. Yn ogystal, mae wedi dod â'r methodolegau hyn i realiti mewn pedair mil o gleifion yn ei swyddfa ym Miami.

Graddiodd Weiss gydag anrhydedd o brifysgolion Columbia ac Iâl. Bu hefyd yn gweithio fel athro ym Mhrifysgol Miami Beach. Ar hyd ei yrfa mae wedi ysgrifennu llyfrau poblogaidd fel Llawer o fywydau, llawer o feistri (Llawer o fywydau, llawer o athrawon) y Dim ond Cariad Sy'n Go Iawn (cariad yn unig yn Real).

Crynodeb o bum llyfr cyntaf Brian Weiss

Llawer o fywydau, llawer o feistri (1988) - Llawer o fywydau, llawer o athrawon

Y gwaith hwn yw'r bont lle mae gwyddoniaeth a metaffiseg yn cyfarfod. Dyma stori wir seiciatrydd, ei glaf ifanc, a thaith therapiwtig atchweliadol a drodd eu bywydau wyneb i waered. Mae Weiss ei hun yn un o'r prif gymeriadau. Newidiodd ei ffordd o edrych ar seicotherapi am byth pan driniodd Catherine, a oedd, o dan hypnosis, yn cofio sawl un o'i bywydau yn y gorffennol.

Trwy'r atgofion hyn, llwyddodd y ferch ifanc a'r seiciatrydd i ddod o hyd i darddiad y salwch a gystuddodd Catherine. Yn ôl yr awdur yn ei lyfr, llwyddodd y ferch i gysylltu â bodau ysbrydol, trigolion y ddau fywyd. Gadawodd yr endidau hyn negeseuon doethineb a gwybodaeth iachusol iddo. O ganlyniad, ni chymerodd yn hir i'r stori hon ddod yn werthwr gorau, a bod yn gyfeiriad yn y seicoleg trawsbersonol.

Trwy amser i iachâd (1993) - Trwy amser

O'i ail lyfr, Mae Brian Weiss yn trafod pŵer iachâd atchweliad bywyd yn y gorffennol a gymhwyswyd i therapi seiciatrig. Hefyd, mae'r awdur yn dweud wrth yr achosion gwirioneddol o ddynion busnes, therapyddion, gweithwyr, cyfreithwyr... Pobl o wahanol haenau cymdeithasol a ddaeth o hyd i darddiad eu problemau yn yr arfer hwn.

Mae Weiss yn dadlau bod ei gleifion hefyd, trwy'r atchweliadau hyn, wedi gallu adennill amrywiol ddoniau yr oeddent yn eu mwynhau mewn bywydau blaenorol. Daw'r awdur i'r casgliad nad yw bywyd y bod dynol yn gyfyngedig, fel rydyn ni'n meddwl fel arfer. Mae'n cadarnhau nad yw'r amrywiol ymgnawdoliadau yn ddim amgen na'r ffordd hir i anfarwoldeb yr enaid. Yn ogystal â'r uchod, mae'r seiciatrydd yn rhannu cyfres o gamau sy'n caniatáu i atchweliad i'r gorffennol gael ei weithredu.

Dim ond cariad sy'n real (1997) - Bondiau cariad (dim ond cariad sy'n real)

I Brian Weiss nid oes iachâd posibl cyn iachau'r galon. Y testun yn adrodd hanes Elisabeth a Pedro. Nid oedd y ddau ddyn ieuanc hyn erioed wedi cyfarfod. Serch hynny, eu anhwylderau —gan gynnwys iselder, gorbryder, ac anallu i fod yn hapus— cymerasant hwy i chwilio am help gyda yr un therapydd.

Trwy ymholiadau lluosog - a bob amser o dan hypnosis - buan y sylweddolodd y meddyg fod ei gleifion nid yn unig roeddent yn gysylltiedig, ond roeddent yn rhannu tynged: cyfeillion enaid oeddynt. Roedd angen llawer o sesiynau seicotherapi er mwyn i’r ddau berson ifanc adennill eu gorffennol gorau, gwella eu trawma a deall bod yn rhaid iddynt fod gyda’i gilydd fel bod yr holl ddarnau’n dechrau cyd-fynd.

Negeseuon gan y Meistri (2001) - Y negeseuon gan y doethion

Yn y llyfr hwn, mae'r awdur yn esbonio mai cariad yw ffynhonnell a hanfod bywyd. Mae Weiss yn siarad am allu iachaol cariad, a sut mae'n rhoi'r pŵer i greu. Yn y gwaith hwn, mae'r awdur yn datgelu profiadau agos-atoch a rhyfeddol cleifion a ddarganfuodd, trwy atchweliadau bywyd yn y gorffennol, bŵer cariad i'w gwella.

Yn ogystal â hyn, Mae'r meddyg hefyd yn cynnig ymarferion a strategaethau i frwydro yn erbyn pryder. Yn y testun hwn mae technegau sy'n helpu i ymarfer hunan-gadarnhad er mwyn osgoi cyffiniau trawmatig perthnasoedd yn y gorffennol.

Myfyrdod (2002) - Myfyrdod: Sicrhau heddwch a llonyddwch mewnol yn eich bywyd

Ysgrifennodd Brian Weiss y llyfr hwn i helpu yn yr ymarfer o fyfyrio. I'r meddyg, mae gweithredu'r dechneg hon yn cyflawni cyflwr o heddwch a llonyddwch meddwl. Mae hefyd yn caniatáu i'r ymarferydd ailfeddwl am bopeth o'i chwmpas, gan gynnwys agweddau negyddol ar ei bywyd.

Yn ôl yr awdur, mae gweithrediad cyson myfyrdod yn rhoi hyder yng ngallu'r bod dynol i reoli ei egni i buro'r corff. Hefyd, mae'r technegau mewnwelediad sy'n dod gyda myfyrdod yn datblygu ysbrydolrwydd.

drychau amser (2003) - Drychau amser: atchweliad iachâd corfforol, emosiynol ac ysbrydol

Mae buddion atchweliad bywyd yn y gorffennol yn mynd y tu hwnt i drawma iacháu o fodolaethau blaenorol. Mae Weiss yn cadarnhau, diolch i'r math hwn o therapi, ei bod hi'n bosibl cael iachâd ym mhob ystyr: ysbrydol, corfforol ac emosiynol. Mae’r awdur yn annog y darllenydd i fynd yn ôl mewn amser a chofio digwyddiadau o’r gorffennol a allai fod yn graidd i’r cwndidau niweidiol sy’n aros heddiw.

Brian Weiss yn cynnig ymarferion a allai gael dylanwad cadarnhaol iawn ar ryddhau tensiynau ac anghysuron. Yn ogystal, dywed y byddant yn cynhyrchu teimlad o ymlacio a llonyddwch yn yr ymarferydd, ac y bydd hyn yn caniatáu iddo fyw bodolaeth lawnach.

Am yr awdur, Brian Weiss

Brian Weiss

Brian Weiss

Ganed Brian Weiss yn 1944, yn Efrog Newydd, Unol Daleithiau America. Yn 2002, bu'n gweithio fel seiciatrydd ym Mhrifysgol Bellevue, yn ei dalaith gartref. Gwasanaethodd hefyd fel cyfarwyddwr yr ardal seiciatryddol yn ysbyty Mount Sinai, y mae'n adnabyddus iawn amdano yn y cylch meddygaeth a seiciatreg glinigol. O'i baragraffau, roedd gan yr awdur ddiddordeb mawr yn nharddiad trawma, ac arweiniodd hyn ato i ymchwilio i atchweliad bywydau'r gorffennol.

I Weiss, mae cofio'r sefyllfaoedd dramatig hyn trwy therapi yn helpu i wella trawma. Mae'r math hwn o arfer yn debyg iawn i seicdreiddiad —ardal sy'n mynd yn segur am ei bod yn cael ei hystyried yn anarferedig—. Fodd bynnag, y meddyg Mae Weiss yn honni y gellir cadarnhau bodolaeth bywydau yn y gorffennol trwy amrywiol ffeithiau.

Dyma rai o'r rhai a astudiwyd fwyaf: pobl sy'n cofio ieithoedd nad ydyn nhw erioed wedi'u clywed na'u haddysgu; gwybodaeth am fanylion penodol pobl a lleoedd nad ydynt erioed wedi ymweld â nhw; cyfarfyddiadau rhwng pynciau sy’n honni eu bod yn berthnasau ac yn adnabod ei gilydd yn berffaith, heb fod ganddynt gysylltiad diriaethol â’u bywyd presennol.

Llyfrau eraill adnabyddus Brian Weiss

  • Dileu straen, dod o hyd i heddwch mewnol (2004) - Dileu straen, chwilio am heddwch mewnol;
  • Yr un enaid, llawer o gyrff (2006) — Llawer o gyrff, un enaid;
  • Mae gwyrthiau'n digwydd (2012) —Mae gwyrthiau yn bodoli.

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.