Ines fy enaid

Tirwedd Chile

Tirwedd Chile

Ines fy enaid yn nofel hanesyddol gan yr awdur enwog Isabel Allende. Wedi'i gyhoeddi yn 2006, mae'r plot yn adrodd profiadau'r gorchfygwr dewr a Sbaenaidd Inés Suárez a'i rôl arweiniol yn annibyniaeth Chile. Mae'n stori wir sy'n adrodd anturiaethau, colledion a brwydrau llawer o wladgarwyr yn America Ladin, yn enwedig wrth i'r Sbaenwyr gipio Chile.

Cynhaliodd Allende ymchwiliad cynhwysfawr i'r digwyddiadau a ddigwyddodd er mwyn gwneud y gwaith mor ddibynadwy â phosibl.. Yn ychwanegol at yr anrhydedd nodedig a delir i Inés Suárez, mae'r llyfr yn adlewyrchu profiadau ac anghydfodau ffigurau pwysig eraill, megis: Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Pedro de Valdivia a Rodrigo de Quiroga. Yn 2020, rhyddhawyd y gyfres ddienw i'r nofel gan Prime Video, a gynhyrchwyd gan RTVE, Boomerang TV a Chilevisión.

Crynodeb o Ines fy enaid

Dechrau'r stori

Yn 70 oed, Inés Suárez —Ar enw arall fel Inés de Suárez—  yn dechrau ysgrifennu'r croniclau am ei fywyd. Pwrpas ysgrifennu'r dyddiadur hwn yw i'w llysferch Isabel ei ddarllen ac i'w hetifeddiaeth beidio ag anghofio. Yn ogystal, mae'r hen fenyw yn dyheu am un diwrnod gael ei hanrhydeddu â heneb am ei gweithredoedd.

Ewrop (1500-1537)

Agnes ganwyd yn Plasencia (Extremadura, Sbaen), mewn cylch teulu gostyngedig. O wyth oed, roedd ei gallu i wnïo a brodio wedi ei helpu i gefnogi ei theulu. Yn ystod wythnos sanctaidd cwrdd â Juan de Málaga, y cafodd ei denu ati o'r eiliad gyntaf. Am fwy na thair blynedd roedd ganddyn nhw berthynas angerddol. Yn ddiweddarach priodon nhw a symud i Malaga.

Ar ôl dwy flynedd heb allu beichiogi, trodd eu priodas yn elyniaethus. Penderfynodd Juan ddilyn ei freuddwydion a mentro i'r Byd Newydd, dychwelodd i Plasencia, lle derbyniodd ychydig o newyddion amdano gan Venezuela. Ar ôl aros yn hir, Cafodd Inés ganiatâd brenhinol i ailuno gyda'i gŵr. Cychwynnodd ar America i chwilio amdano a'r annibyniaeth yr oedd mor hiraethu amdani.

Dechreuadau yn America (1537-1540)

Ar ôl sawl taith, Cyrhaeddodd Inés borthladd Callao ym Mheriw, yn fuan aeth gyda'r brodyr i Ddinas y Brenhinoedd (Lima bellach). Yno, holodd am ei gŵr, a daethpwyd o hyd iddo o'r diwedd Milwr pwy oedd yn ei nabod, hwn wedi dweud wrtho fod Juan wedi marw ym mrwydr Las Salinas. O'r fan honno, penderfynodd Inés fynd i Cuzco i chwilio am atebion i'r pethau anhysbys am ei diweddar ŵr nawr.

Yn fuan, lledaenodd Word fod y weddw yn y tiroedd hynny, am y rheswm hwn, Llywodraethwr yr Ardalydd Roedd Francisco Pizarro eisiau cwrdd â hi. Ar ôl holi Inés - a gadarnhaodd nad oedd hi eisiau dychwelyd i Sbaen—, neilltuodd y Rhaglaw dŷ iddo fyw ynddo. Ar ôl ei osod yno, Inés cwrdd â Pedro de Valdivia, yr oedd ganddo gysylltiad ag ef ar yr olwg gyntaf, o'r eiliad honno daeth y ddau yn anwahanadwy.

Roedd Valdivia eisiau rhyddhau Chile, yn union fel y ceisiodd Diego de Almagro unwaith; wrth wneud sylwadau Agnes, hi Dywedodd y byddai'n mynd gydag ef. Aethant ynghyd i Ddinas y Brenhinoedd i ofyn am awdurdodiad gan Pizarro, a gymeradwyodd y cais, ar ôl cyfnod o drafod. A) Ydw, cychwynnodd y ddau ar yr antur trwy lwybr yr anialwch, yng nghwmni Juan Gómez, Don Benito, Lucía, Catalina a sawl milwr.

Trip i Chile (1540-1541) a sylfaen Santiago de Extremadura (1541-1543)

Am y daith defnyddion nhw fap a luniwyd gan Diego de Almagro, a oedd wedi ei greu i allu arwain ei ddychweliad. Ar ôl misoedd mewn carafán, buont yn gwersylla am wythnosau yn Tarapacá wrth aros am atgyfnerthiadau. Eisoes pan oeddent yn colli gobaith, cyrhaeddodd grŵp o ddynion dan arweiniad Rodrigo de Quiroga ynghyd â chapteiniaid fel Alonso de Monroy a Francisco de Villagra.

Bythefnos yn ddiweddarach, dechreuon nhw'r genhadaeth anodd trwy'r anialwch. Llwyddodd Valdivia, Inés, eu dynion a'r Yanaconas i gyrraedd tiroedd Chile mewn pum mis. Ym mis Chwefror 1541, ac ar ôl goresgyn sawl ymosodiad gan y gelyn, penderfynodd Pedro de Valdivia sefydlu dinas Santiago de la Nueva Extremadura. Dosbarthwyd tiroedd ac mewn ychydig fisoedd roedd y lle'n llewyrchus i bawb.

Ymosodiadau ar Santiago

Ym mis Medi 1541, tra yr oedd Valdivia allan o Santiago, Rhybuddiodd Inés Quiroga, oherwydd roedd llu o bobl yn agosáu atynt. Felly dechreuodd ymladd mawr dros amddiffyn y diriogaethRoeddent yn gallu dominyddu'r sefyllfa, er bod y ddinas yn adfeilion, gyda llawer wedi marw ac wedi'u clwyfo. Cafodd Ines berfformiad trawiadol yn yr ymladd, bu’n ymladd ochr yn ochr â’r dynion tan y diwedd.

Cyrhaeddodd Valdivia 4 diwrnod yn ddiweddarach; Er ei fod yn drist, fe'u hanogodd i ddechrau drosodd, gan weiddi: "Santiago a chau Sbaen!"

Blynyddoedd caled (1543-1549)

Ar ôl i Santiago gael ei chwalu, roeddent i gyd eisiau dychwelyd i Peru, ond ni chaniataodd Valdivia iddynt. Yn lle hynny, gofynnodd i Cuzco am atgyfnerthiad i ailadeiladu'r ddinas; tra roedd hynny'n digwydd, buont yn byw dwy flynedd o drallod dwfn. Pan gyflawnwyd cyfathrebu â gwlad Inca, fe wnaethant anfon cyflenwadau a dechreuodd popeth wella, felly cyhoeddwyd mai Santiago oedd prifddinas y deyrnas.

Valdivia Roeddwn yn anesmwyth, wel eisiau rhyddhau tiriogaethau eraill yn Chile —Roedd y Mapuches yn dominyddu - ac ymyrryd yn y digwyddiadau ym Mheriw. Yn fuan, cychwynnodd gyda chapteiniaid eraill, rhywbeth nad oedd yn hoffi unrhyw un o'i ddilynwyr, a oedd â gofal am Villagra. Wedi ymadawiad y dyn hwnTeimlai Inés ei fradychu ac wrth i amser fynd heibio cymerodd loches ym mreichiau Quiroga.

Y llynedd

En 1549, dau filwr o La Serena —Dinas newydd ei sefydlu—fe gyrhaeddon nhw Santiago gyda'r newyddion bod yr Indiaid wedi ymosod arnyn nhw. Buan y byddai'r gwrthryfel yn eu goddiweddyd, am y rheswm hwn treiddiodd y terfysgaeth ymhlith yr ymsefydlwyr. Penderfynwyd y byddai Villagra yn bwrw ymlaen i ddatrys y sefyllfa, cyflawnodd gytundeb heddwch, ond roedd hi braidd yn ansefydlog, roedd pawb eisiau i'r llywodraethwr ddychwelyd.

Ar ôl sawl mis o ymladd, Llwyddodd Valdivia i adael Periw, ond yn fuan wedi hynny cafodd ei alw gan Viceroy La Garza. Bu’n rhaid i Pedro wynebu llawer o gyhuddiadau, felly dychwelodd i wynebu cyfiawnder. Er i’r dyn hwn brofi ei fod yn ddieuog, gofynnodd y ddedfryd i Inés gael ei thynnu o’i chyfoeth a dychwelyd i Periw neu Sbaen.

Gwrthwynebodd Inés adael Chileam y rheswm hwnnw penderfynodd briodi Rodrigo de Quiroga, ers fel hyn ni fyddai’n colli ei eiddo, ac ni fyddai’n rhaid iddo adael. Tyngodd gariad tragwyddol a ffyddlondeb i'r dyn hwn, a oedd eisoes yn gofalu am ei ferch Isabel beth amser yn ôl. Arhosodd y ddau gyda'i gilydd am amser hir —Ar ôl iddynt farw - ac ymladdasant y Mapuches yn eu hymosodiadau cyntaf.

Am yr awdur, Isabel Allende

Yr ysgrifennwr Isabel Angelica Allende Ganwyd Llona ar 2 Awst, 1942 yn Lima, Periw. Ei rieni oedd Tomás Allende Pesce a Francisca Llona Barros; ar ôl eu hysgariad ym 1945, Teithiodd Isabel gyda'i mam a'i brodyr a'i chwiorydd i Chile, lle bu hi'n byw am sawl blwyddyn.

Isabel Allende.

Isabel Allende.

Ar ôl y coup yn Chile ym 1973, bu’n rhaid i Allende fynd i alltudiaeth yn Venezuela gyda’i gŵr a’i phlant (rhwng 1975 a 1988). Yn 1982, cyhoeddodd ei nofel gyntaf: Tŷ'r Gwirodydd; Diolch i'r gwaith hwn, enillodd gydnabyddiaeth fyd-eang wych. Hyd yn hyn, mae'r awdur enwog wedi cyhoeddi mwy nag 20 o lyfrau, ac mae hi wedi goresgyn mwy na 75 miliwn o ddarllenwyr ledled y byd.

Dyma rai o'i greadigaethau mwyaf rhagorol: Y cynllun anfeidrol (1991), Paula (1994), Dinas y bwystfilod (2002), El Zorro: mae'r chwedl yn dechrau, Inés del alma mía (2006), Llyfr nodiadau Maya (2011), Y cariad o Japan (2015); a'i swydd ddiweddaraf: Merched fy enaid (2020).

Llyfrau Isabel Allende

 • Tŷ'r Gwirodydd (1982)
 • Y fenyw braster porslen (1984)
 • O Gariad a Chysgodion (1984)
 • Eva Luna (1987)
 • Hanesion Eva Luna (1989)
 • Y cynllun anfeidrol (1991)
 • Paula (1994)
 • Afrodita (1997)
 • Merch ffortiwn (1998)
 • Portread yn sepia (2000)
 • Dinas y bwystfilod (2002)
 • Fy ngwlad a ddyfeisiwyd (2003)
 • Teyrnas y ddraig euraidd (2003)
 • Coedwig y Pygmies (2004)
 • El Zorro: mae'r chwedl yn dechrau (2005)
 • Ines fy enaid (2006)
 • Swm y dyddiau (2007)
 • Cariadon Guggenheim. Y gwaith o gyfrif (2007)
 • Yr ynys o dan y môr (2009)
 • Llyfr nodiadau Maya (2011)
 • Amor (2012)
 • Gêm Ripper (2014)
 • Y cariad o Japan (2015)
 • Y tu hwnt i'r gaeaf (2017)
 • Petal môr hir (2019)
 • Merched fy enaid (2020)

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.