Mae cyn offeiriad hoyw yn cyhoeddi ei lyfr yn erbyn yr Eglwys

Krzysztof Charamsa

Y Krzysztof Charamsa o Wlad Pwyl, a offeiriad a gafodd ei ddiarddel o'r Fatican ar ôl datgan ei hun yn hoyw a chyhoeddi bod ganddi gariad Catalaneg, mae hi newydd gyhoeddi ei llyfr cyntaf, “La prima pietra” (yn Sbaeneg, “Y garreg gyntaf”). Yn y llyfr hwn Krzysztof yn gwadu'r homoffobia patholegol a'r misogyny sy'n bodoli yn yr Eglwys Gatholig.

Mae'r offeiriad a ddiarddelwyd wedi byw yn Barcelona gyda'i gariad ers naw mis ac mae eisoes yn ystyried ei ddinas newydd yn famwlad.

"Yn fy ngwlad, Gwlad Pwyl, mae propaganda o'r Eglwys, byd gwleidyddiaeth a'r cyfryngau yn fy erbyn, ond yn Barcelona rydw i wedi byw yn hollol groes ”

“Mae fy mam a fy nheulu wedi dioddef llawer gyda hyn: un o fy neiaint Cafodd ei wrthod yn yr ysgol oherwydd bod ei ewythr yn wyrdroëdig ond yma mae pobl yn fy llongyfarch pan maen nhw'n fy ngweld ar y stryd "

Mae'r cyn-offeiriad a gyhoeddwyd yn hoyw yn teimlo'n ddiolchgar iawn i Barcelona, ​​y mae'n ei ddiffinio fel "cymdeithas fodern, agored sy'n parchu eraill a lle rwyf wedi profi croeso gwirioneddol yr oeddwn ei angen yn ddynol."

"Dyma fi'n teimlo nad ydw i ar fy mhen fy hun"

Ynglŷn â'ch llyfr: cyhoeddiad a phynciau y mae'n delio â nhw

O ran ei lyfr cyntaf, sydd newydd gael ei gyhoeddi yn yr Eidal gan y cyhoeddwr Rizzoli, cyhoeddwyd hynny rydych chi am gyfieithu i'r Sbaeneg a Chatalaneg ac mae'r awdur yn nodi hynny nid llenyddiaeth hoyw mohono.

Mae'r llyfr yn adrodd hanes cymeriad sy'n perthyn i sefydliad, yr Eglwys, y mae'r unigolyn yn credu ynddo oherwydd ei fod yn gredwr dwfn, ond ar yr un pryd mae'n darganfod ei fod mae'n distewi ac yn lladd rhan ohono'i hun.

Siaradodd Krzysztof Charamsa hefyd am y weledigaeth a ddangoswyd iddo yn yr Eglwys am gyfunrywioldeb, gan ei drin fel clefyd patholegol.

“Gorfododd yr Eglwys i mi feddwl bod gwrywgydiaeth yn rhywbeth patholegol, ei fod rhywbeth drwg y mae'n rhaid i mi fod â chywilydd ohono. Fe wnes i, yn ffyddlon i'r holl reolau a osodwyd arnaf, gloi fy hun y tu ôl i wal ideolegol am ran fawr o fy mywyd »

«Gwnaeth hyn i gyd i mi fyw straen parhaus: mae gwybod bod gennych chi rywbeth sy'n gwrth-ddweud Duw, yn annaturiol, fel sgitsoffrenia: ni allwch ddod o hyd i dawelwch oherwydd bod eich natur yn gwrth-ddweud eich credoau«

Cyfunrywioldeb: gwahaniaeth rhwng gair Duw a'r Eglwys

O'i ran ef, yn ei lyfr mae'r awdur eisiau dangos gweledigaeth arall o gyfunrywioldeb fel y dylai'r Eglwys ei gweld, gan gadarnhau nad yw Duw yn condemnio gwrywgydiaeth.

«Gair o Nid yw Duw yn condemnio gwrywgydiaeth, ond yn barod i'w ddeall. Yn y dyfodol bydd yr Eglwys hefyd yn ei dderbyn a'i ddeall, fel y gwnaethant yn eu dydd gyda damcaniaethau Darwin, Copernicus a Galileo ».

Yn yr un modd, mae hefyd yn siarad am gyn-gydweithwyr y clerigwyr sydd hefyd yn gyfunrywiol ac sy'n dioddef yr un peth ag y dioddefodd.

«Yn y clerigwyr mae yna lawer o bobl gyfunrywiol sy'n dioddef yn ôl ei gyflwr ei hun. Maen nhw'n ceisio ei lladd, ei hanghofio, ond ni allant ac maen nhw'n teimlo casineb, yn enwedig tuag at bobl sy'n byw'n rhydd yr hyn maen nhw'n dioddef drosto. Mae'n baranoia sefydliadol enfawr »

Mwy na gwrywgydiaeth: cwynion eraill

Mae'r llyfr nid yn unig yn gwadu gwrywgydiaeth y tu mewn a'r tu allan i'r Eglwys, ond hefyd yn gwadu rhwystro'r Eglwys cyn cydnabod cyplau na allant gael plant ac sy'n ceisio cymorth gwyddoniaeth er mwyn eu cael. Mae hefyd yn gwadu triniaeth yr Eglwys mewn perthynas â menywod cytew, sy'n dweud bod yn rhaid iddynt weddïo a dioddef trais sy'n dioddef heb amddiffyn eu hunain oherwydd na ellir torri'r briodas.

Ar y llaw arall, nid oedd Krzysztof Charamsa eisiau gadael unrhyw bwnc heb ei drin a dyna pam ei fod hefyd yn cynnwys y llyfr problem pedoffilia, sy’n gymwys fel “trosedd gywilyddus hynny mae clerigwyr yn derbyn mwy na gwrywgydiaeth".

«Mae fy llyfr yn ffeministaidd iawn, mae menywod bob amser yn bresennol ynddo. Maent yn wynebu sefyllfa yr wyf yn ei diffinio fel gwir anwiredd, gwir ffobia tuag at fenywod, ond mae pob mudiad ffeministaidd bob amser wedi bod yn fodel o sut i gynnig chwyldro cymdeithasol a meddylfryd »

"Rwy'n hoffi meddwl mai fy llyfr yw carreg gyntaf bywyd rhydd, o fywyd sy'n gyson â natur ei hun ar ôl cael ei ryddhau."

O'm rhan i, roeddwn i'n ei chael hi'n ddiddorol rhannu'r newyddion hyn yn ogystal â'r ffaith bod y cyn-offeiriad hwn wedi penderfynu ysgrifennu'r llyfr hwn yn dangos i weddill y bobl sut le yw'r Eglwys, pa mor gaeedig yw hi i lawer o faterion ac fel esgus dros rhai troseddau na ddylid eu maddau fel cam-drin. Rwy'n credu y bydd hyn yn agor llygaid llawer.


2 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Alma meddai

  Pe bai'n gwybod ei fod yn gyfunrywiol, pam y parhaodd fel offeiriad, pe bai ganddo gariad a'i fod dan straen am ei sefyllfa, y byddai wedi gwneud ei bethau fel yr oedd eisiau heb guddio ond fel dyn nid fel offeiriad, popeth maen nhw eisiau ond heb brifo Pobl sy'n credu yn yr eglwys, pam mae yna lawer o bobl nad ydyn nhw, er eu bod nhw'n derbyn omosexuality, yn cytuno i lawer o bethau amdano, nes bod offeiriad nawr hefyd yn siarad am y ffaith ei fod yn byw hyn a hynny a hynny ei straen oherwydd ei sefyllfa, wel ie Pa mor drist, ond trist eu bod yn credu rhywbeth nad ydyn nhw, rhaid iddyn nhw barchu cred eraill hefyd, nid pam mae rhai pobl yn derbyn neu eisiau hynny hyd yn oed yn yr eglwys mae'n normal neu ei fod yn normal. yn cael ei dderbyn nid yw'n golygu mai dyna pam mae'r holl bobl yn cytuno i rai pobl nad ydyn nhw'n gweld unrhyw beth o'i le, eraill ie ac eraill hyd yn oed os nad ydyn nhw'n cytuno eu bod nhw'n ei dderbyn yn syml ond dylai pobl nad oes ganddyn nhw'r parch hefyd. yr un syniad am hyn, y peth pwysig yw'r resp eto ar gyfer pob syniad, yr un sy'n derbyn a'r un nad yw'n gwneud hynny, mae cymaint o bethau sydd yn y byd yn waeth na hynny y dylid eu cyhoeddi neu eu gwneud yn ei gylch, fel masnachu mewn pobl, newyn i blant, yr holl bobl hynny sy'n dioddef o dlodi, a'r offeiriad sy'n ysgrifennu ei lyfr am ei resymau dros fod yn hoyw yw ei fywyd ond mae hefyd yn brifo pobl nad oes ganddyn nhw'r gallu i ddeall neu dderbyn pan fydd yr hyn sy'n bwysig yn barch, rydw i er enghraifft yn parchu ac yn derbyn ond rwy'n siomedig os oes gan rywun ei gredoau ac nid yn unig yr un y mae'r eglwys yn ei feithrin, ond y teulu gartref, gall rhywun dyfu gyda'r hyn y gwnaethon nhw ei ddysgu inni gartref ac os dywedon nhw fod gwrywgydiaeth yn ddrwg ac yn gyson yn meddwl bod bod yn hoyw yn ddrwg ac os mae hynny'n brifo rhywun yn y teulu, ond os nad yw hynny'n eich brifo chi fel eich teulu yna ni fyddai unrhyw broblem, mae pob pen yn fyd ac mae'n debyg na fydd unrhyw beth byth yn newid meddylfryd unrhyw un a'r unig beth sydd gennym ar ôl yw parch at y rheini sy'n cytuno â'r homoxiality a gyda phobl sy'n anghytuno mae'n ymwneud â pheidio â brifo a lleihau credoau pob person.

 2.   Alma meddai

  Ni ddylai neb gael ei arwain gan yr hyn y mae cymdeithas yn ei ddweud, pawb sy'n rhydd i gredu'r hyn maen nhw ei eisiau pe bai'r offeiriad yn hoyw nid yn unig yn twyllo arno neu'n brifo'i hun, mae hefyd yn brifo pobl nad ydyn nhw'n meddwl yr un peth am yr achos hwn y dylid eu parchu hefyd. , ond sefyll fel pe byddent am newid meddylfryd pobl nad ydynt yn derbyn gwrywgydiaeth ym mhobman, gofynnir am barch at gyfunrywioldeb !! Ond ar yr un pryd maen nhw'n rhoi'r gorau i barchu'r hyn mae pobl eraill nad ydyn nhw'n cytuno â gwrywgydiaeth a bod yna bobl sy'n ei dderbyn ond nid yw'n stopio brifo a mwy pan mae'n cael ei weld yn yr eglwys fel ym mhob man ag ym mhob teulu ag yn mae gan bob gwlad arferion mewn teuluoedd mae yna derfynau mae parch mewn teulu nid yw pawb yn meddwl yr un peth ac os nad oedd parch at bob syniad o bob aelod o deulu byddai'n drychineb ac yna ar gyfer hyn mae yna derfynau gyda pharch er mwyn peidio â niweidio pobl nad ydyn nhw'n cytuno.