Y geiriaduron Lladin gorau, ac adnoddau eraill i ddysgu'r iaith hon

Cerflun o flaen wal gydag engrafiadau Lladin.

Wal gydag engrafiadau Lladin.

Mae Lladin yn iaith ddiddorol iawn, a all fynegi pethau na fydd ieithoedd heddiw o bosibl yn gallu eu gwneud mor gain. Defnyddir yr iaith hon, heddiw, yn y meysydd meddygol, gwyddonol a chyfreithiol, yn bennaf, felly gallai gallu ei thrin fwy neu lai yn hawdd olygu mantais. Hyn heb gyfrif y pleser y byddai'n ei olygu i ddarllen y clasuron yn un o'u hieithoedd gwreiddiol.

Y peth cyntaf i'w gael wrth ddechrau astudio'r iaith hon yw geiriadur. Y cam nesaf yw cymryd cyrsiau neu ddefnyddio'r cyfieithwyr a'r tiwtorialau sydd ar gael ar y rhyngrwyd, fel bod y dysgu mor gyflawn â phosib.

Y geiriaduron Lladin gorau

Wrth ddewis geiriadur mae yna lawer o bethau i'w hystyried, o faint a phwysau i bris. Ac mae yna lawer o fathau o eiriaduron, mae rhai yn dod ag ymarferion ac eraill hyd yn oed audios i helpu gydag ynganiad.

Yn y rhestr hon, sonnir ac eglurir 3 geiriadur, dau gorfforol ac un digidol, sydd â'r lleiafswm angenrheidiol i allu cyfieithu Lladin:

Rhifynnau Geiriadur Lladin SM

Geiriadur Lladin

Mae'r geiriadur hwn yn gweithio i gyfieithu o'r Sbaeneg i'r Lladin yn unig, ond nid y ffordd arall. Fodd bynnag, mae'n berffaith i fyfyrwyr.

Rydych chi ei eisiau? Prynwch ef yma.

Geiriadur gwreiddiau Lladin

Geiriadur yn ôl gwreiddiau Lladin.

Gwych ar gyfer cyfieithiadau proffesiynol neu lefel myfyriwr. Mae ei bris ychydig yn uchel o'i gymharu ag eraill, fodd bynnag, mae'r deunydd y mae'n ei ddarparu i'r defnyddiwr yn cyfiawnhau'r arian a fuddsoddir. Os ydych chi'n rhywun sy'n cael ei nodweddu gan geisio rhagoriaeth, cael y geiriadur hwn.

Geiriadur Lladin Digidol i Fyfyrwyr

Geiriadur Lladin Digidol i Fyfyrwyr.

Mae gan y geiriadur hwn y penodoldeb o fod yn ddigidol, yn union fel y dywed ei enw. Gellir ei ddarllen ar bron unrhyw ddyfais electronig, gan ei gwneud yn hynod gyfleus. Yn anffodus nid yw ar gael yn Sbaeneg, dim ond ar gyfer Saesneg y daw.

Geiriadur Lladin Darluniadol. Lladin-Sbaeneg / Sbaeneg-Lladin (Vox - Ieithoedd Clasurol)

Geiriadur Lladin Darluniadol.

Geiriadur hynod hawdd ei ddefnyddio, gellir dweud ei fod hyd yn oed yn reddfol. Mae ganddo ychwanegiad gramadeg Lladin diddorol. Gall y cyflenwad hwn, os caiff ei ddefnyddio'n dda, fod yn ddefnyddiol iawn. Mae'n fuddsoddiad gwych yn ei fformat corfforol oherwydd gwrthiant y deunyddiau y cafodd ei wneud gyda nhw.

Ei gael yma.

Geiriadur etymolegol Lladin-Sbaeneg newydd a lleisiau deilliedig: Pumed rhifyn (Llythyrau)

Mae'r geiriadur hwn yn hynod bwysig oherwydd Mae'n caniatáu i'r defnyddiwr wybod sut y dylanwadodd Lladin ar y Fasgeg, Saesneg ac Almaeneg. Mae'r adnodd didactig hwn yn galluogi'r darllenydd i ddeall yr hyn sy'n ymwneud â'r berthynas rhwng Lladin a Groeg, yn ogystal â'i ôl-effaith yn y gwahanol wyddorau.

Peidiwch â cholli'ch un chi.

Lladin. Geiriadur didactig

Geiriadur didactig Lladin.

Mae'r geiriadur hwn, a baratowyd gan Javier Aramburu, yn cynnig system ddysgu Ladin gyflawn iawn. Defnyddiodd yr awdur ddarluniau ac esboniadau manwl iawn ar gyfer pob gair, fel na ddihangodd dim, ac felly gellid deall yr iaith yn y ffordd orau. Pan fyddwch chi'n ei gael, byddwch chi'n mwynhau 64 tudalen lle gallwch chi werthfawrogi'r hyn sy'n gysylltiedig â diwylliant Lladin, a 32 arall i wybod, mewn ffordd systematig, am ramadeg iaith mor rhagorol.

Mynnwch gopi yma.

Cyfieithwyr ar-lein

Delwedd o eiriadur Lladin.

Geiriadur Lladin.

Rhag ofn nad yw geiriadur yn bosibilrwydd, mae cyfieithwyr ar-lein yn opsiwn gwych, am ddim. Mae'r defnydd o'r adnodd hwn yn berffaith ar gyfer y rhai nad oes ond angen iddynt wneud ychydig o gyfieithiadau ac mae ganddo'r fantais y gellir ei ddefnyddio fel arfer o'r Sbaeneg i'r Lladin neu i'r gwrthwyneb, yn ogystal ag amrywiaeth eang o ieithoedd.

Mae gan Google Translate Ladin ymhlith ei ieithoedd i'w gyfieithu. Oherwydd mai hwn yw'r hawsaf a'r cyflymaf i'w gyrchu, mae'n un o'r cyfieithwyr a ddefnyddir fwyaf. Yr hyn sy'n rhaid i chi ei gofio yn yr achos hwn yw nad yw eu cyfieithiadau yn union o ran ymadroddion, felly dim ond am ychydig eiriau ar y cyd neu frawddegau byr iawn y mae'n gweithio.

Mae anfeidredd o gyfieithwyr ar-lein, y mwyafrif ohonyn nhw'n rhad ac am ddim ac yn syml iawn. Fodd bynnag, mae'n bwysig nodi bod y cyfieithwyr hyn yn eithaf cyfyngedig ac y dylid eu defnyddio ar gyfer cefnogaeth yn unig.

Tiwtorialau Lladin

Yn achos bod eisiau neu angen dysgu'r ynganiad cywir, tiwtorialau ar-lein yw'r opsiwn gorau. Y mwyaf cyffredin yw bod y tiwtorialau hyn yn rhad ac am ddim, felly efallai bod ganddyn nhw wybodaeth bendant, ond nid ydyn nhw'n debygol o weithio rhag ofn eich bod chi eisiau dysgu Lladin mewn ffordd ddyfnach.

Mae YouTube yn ffordd wych o ddod o hyd i sesiynau tiwtorial o bron unrhyw bwnc, gan gynnwys Lladin. Yn y rhwydwaith hwn mae amrywiaeth fawr o fideos gyda chyrsiau cyflawn ar gyfer dechreuwyr, lefel ganolradd neu uwch mewn Lladin. Unwaith eto, nid yw hyn o reidrwydd yn golygu mai dyma'r ffordd fwyaf priodol i ddysgu iaith farw, ond yn sicr mae'n gefnogol iawn.

Cyrsiau Lladin ar-lein

Delwedd caligraffi Lladin.

Caligraffeg Lladin.Mae cost i'r cyrsiau hyn fel arfer, fodd bynnag, mae yna rai da iawn ac, yn anad dim, am ddim. Yn y math hwn o gwrs mae'r astudiaeth fel arfer ychydig yn ddyfnach, felly mae'r dysgu hefyd yn fwy cyflawn fel arfer.

linguim.com Mae'n dudalen sydd â chwrs Lladin, wedi'i ysgrifennu'n glir, yn eithaf cyflawn. Mae ei gwrs wedi'i anelu at ddechreuwyr, mae ganddo ymarferion, esboniadau clir iawn ac maen nhw'n siarad llawer am hanes ac esblygiad yr iaith. Mae ganddo hefyd weddïau a cherddi cyffredin.

Cwrs ar-lein rhagorol arall i ddysgu Lladin yw latinarlein.es. Wedi'i ganolbwyntio ar ffurf blog, mae gan y dudalen hon ddosbarthiadau fideo lle mae pob pwnc penodol yn cael ei egluro. Mae'n ymarferol fel cymryd dosbarth. Mae'r esboniadau'n gyflawn iawn ac mae dosbarth newydd yn cael ei sefydlu bob wythnos, felly maen nhw bob amser yn cael eu diweddaru.

Creodd y Sbaeneg Pedro León flog i ddysgu Lladin trwy ymarferion ac esboniadau clir iawn. Eich blog, Dysgu Lladin ar-lein, mae ganddo'r rhestr o bynciau ar gyfer eich cwrs, ac oddi yno gallwch gyrchu pob dosbarth a pherfformio'r ymarferion a ddarperir gan y crëwr, y gellir eu lawrlwytho heb unrhyw broblem.

Boed hynny er pleser neu waith, bydd bod â gwybodaeth am yr iaith farw hon bob amser yn fantais. Mae astudio’r iaith hon yn arwain at astudio ei llenyddiaeth, ei harwyr a’i dihirod, ei hanes.

Mae dysgu am Ladin yn ffordd arall o ddysgu hanes y byd a dynoliaeth. Roedd Lladin yno ers cyn Rhufain Hynafol, ond diolch iddi iddi ddod yn iaith mor bwerus.

Lladin: wedi marw yn gysyniadol, ond yn fyw iawn yn ymarferol

Mae eisoes yn fwy na phrofi hynny Mae Lladin yn ein plith, a bydd yn ein plitho gweithiau'r Marco Tulio Cicero mawr, hyd yn oed pob iaith Rhamant sy'n deillio ohoni. Mae'r iaith hon, mam a thad Sbaeneg, Rwmaneg, Eidaleg, Ffrangeg, Portiwgaleg, a llawer o ieithoedd eraill, yn dal mewn grym yn fwy nag erioed.

Mae'r theori, oherwydd nad oes unrhyw un i'w eni a'i ddatblygu fel mamiaith, yn ei ystyried yn farw, ie, ac mae'n gwneud synnwyr, fodd bynnag, mae ei bresenoldeb yn anorchfygol. Mae'n amhosibl astudio'r gyfraith neu feddyginiaeth, heb ddefnyddio'u geiriau.

Mae rhan o hud Lladin, er ei fod yn swnio'n rhyfedd, yn gorwedd yn ei farwolaeth dybiedig, oherwydd nid yw'n cael ei gaffael trwy fod yn rhan o ddiwylliant penodol, ond oherwydd eich bod chi'n dewis ei ddysgu. Mae'r un sy'n ennyn y diddordeb hwnnw yn ei gwneud yn fwy pwerus; Ac mae i'w siarad yw symud i amseroedd gwareiddiadau hynafol, a'i ddarllen, felly, yn ddrws agored i anfeidredd gwybodaeth.


Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.