Galwad Cthulhu

Galwad Cthulhu

Galwad Cthulhu

Galwad Cthulhu -Galwad Cthulhu, yn Saesneg - yw campwaith yr awdur Americanaidd HP Lovecraft. Dechreuodd y stori hon a gyhoeddwyd ym 1928 yr hyn a elwir yn "gylch llenyddol chwedlau Cthulhu", cyfres o straeon a nofelau arswyd cosmig. Mae'n set o straeon sy'n gysylltiedig â chreaduriaid allfydol hynafol sy'n dychwelyd neu'n deffro i ail-goncro'r blaned.

Mae perthnasedd diweddarach ffigur Cthulhu o fewn diwylliant cyfoes America yn ddiymwad.: llyfrau, gemau bwrdd, comics, siorts clyweledol, ffilmiau nodwedd, gemau fideo ... Nawr, mae'r nifer fwyaf o sôn am yr endid dychrynllyd wedi digwydd mewn cerddoriaeth, (mewn caneuon gan fandiau byd-enwog fel Metallica neu Iron Maiden, er enghraifft).

Crynodeb o Galwad Cthulhu

cychwyn

Gaeaf 1926 - 1927. Frances Wayland Thurson, yn ddinesydd o fri yn Boston, yn cael gwybod am farwolaeth ei hen ewythr, George G. Angell. Yr olaf oedd yn athro amlwg mewn Ieithoedd Semitig o Brifysgol Brown. O ran y farwolaeth mae dwy fersiwn: yr un swyddogol, oherwydd ataliad ar y galon a ddigwyddodd tra roedd yr addysgwr yn dringo ramp ger y dociau.

Yn lle, mae'r ail fersiwn (gan rai tystion) yn honni bod dyn du wedi gwthio'r athro i lawr yr allt. Bod yn unig etifedd iddo, Mae Thurson yn derbyn yr holl ddogfennau ymchwilio ac eiddo personol gan Angell. Ymhlith y testunau a'r dodrefn, mae blwch rhyfedd sy'n cynnwys cerflun hirsgwar gydag arysgrifau tebyg i hieroglyffig.

Enigma mewn rhyddhad isel

Mae Frances yn dehongli'r cerflun fel un sy'n cynrychioli creadur gwrthun wedi'i goroni â tentaclau ac wedi'i amgylchynu gan bensaernïaeth monolithig annifyr braidd. Yn yr un modd, yn y blwch mae toriadau papurau newydd; mae un o'r rheini'n siarad am "gwlt Cthulhu." Mae dau enw yn ymddangos dro ar ôl tro ochr yn ochr â'r newyddion ysgrifenedig: Henry Anthony Wilcox a John Raymond Legrasse.

Roedd Wilcox yn fyfyriwr ecsentrig yn Ysgol Celfyddydau Cain Rhode Island a ddangosodd y cerflun hirsgwar (yn dal yn ffres) i'r Athro Angell ym mis Mawrth 1925. Dadleuodd y prentis hynny cododd yr engrafiadau o weledigaethau a oedd ganddo o ddinas dywyll o fonolithau anferth sinistr wedi'u gorchuddio â mwsogl. Hefyd, honnodd Henry iddo glywed y neges "Cthulhu Fhtagn."

Llawysgrif gyntaf

Cadwodd Angell gofnod ysgrifenedig o'i holl gyfarfyddiadau â Wilcox. Yn y cyfamser, dioddefodd y myfyriwr o ddeliriwm twymyn rhyfedd am sawl diwrnod gydag amnesia dros dro dilynol. Beth bynnag, parhaodd yr athro i ymchwilio; darganfuwyd trwy arolwg fod trance Henry yn cyd-daro â gweledigaethau tebyg o feirdd ac artistiaid eraill.

Yn ogystal, dangosodd toriadau yn y wasg benodau o banig torfol a hunanladdiadau mewn gwahanol rannau o'r byd a ddigwyddodd ar yr un pryd â chyfnod rhithweledol Wilcox. Yn yr un modd, mewn sanatoriwmau profodd y rhan fwyaf o gleifion "rhithwelediadau" yn cynnwys anghenfil enfawr o babell a dinas enigmatig.

Y cwlt

Mae un arall o lawysgrifau Angell yn dyddio'n ôl 17 mlynedd a siarad am Legrasse. Arolygydd heddlu oedd hwn a fu’n rhan o’r ymchwiliad i ddiflaniadau dirgel menywod a phlant yn nhref Louisiana. Hefyd, y ditectif ymddengys iddo fod yn llygad-dyst i gyltiau Cthulhu (roedd gan y prawf gerflun a gasglwyd yn un o'r defodau hyn).

Yng nghynhadledd archeolegol San Luis 1908, roedd y ditectif yn troi at amrywiol arbenigwyr er mwyn adnabod y ffiguryn. Dim ond yr archwiliwr a'r anthropolegydd William Webb a honnodd iddo weld unrhyw beth tebyg oddi ar arfordir gorllewinol yr Ynys Las. Digwyddodd y digwyddiadau hyn yn y flwyddyn 1860, pan ddaeth Webb ar draws llwyth o Eskimos brown gydag ymddygiad ffiaidd.

Y carcharor

Roedd carfan Legrasse wedi holi'r "hen Castro" ym 1907 ar ôl cael ei chipio yn New Orleans yn ystod defod a oedd yn cynnwys aberth dynol. Nododd Castro a charcharorion eraill y cerflun fel "yr archoffeiriad Cthulhu", endid rhyngserol yn aros i ddeffro "pan oedd y sêr yn broffidiol."

Yna, cyfieithodd y caethion eu cân —Yn berthnasol i eiddo'r Eskimos— gyda'r ymadrodd: "Yn ei gartref yn R'leyh, mae'r meirw Cthulhu yn aros yn breuddwydio". Ar ôl darllen yr ail lawysgrif, mae Thurson yn deall nad damwain oedd marwolaeth ei hen ewythr. Am y rheswm hwn, mae'n dechrau ofni am ei fywyd ei hun, oherwydd "mae eisoes yn gwybod gormod."

Dinas hunllefus

Ofn, Mae Frances yn gollwng ymchwiliad cwlt Cthulhu (Cyfarfu â Wilcox a Legrasse o'r blaen). Ond ffeil newyddiadurol yn nhŷ ffrind gyda llun o gerflun (tebyg i'r arolygydd) ailgynnau eu cynllwyn. Mae'r newyddion dan sylw yn ymwneud ag achos llong - yr Emma - a achubwyd ar y môr gyda goroeswr trawmateiddiedig, Gustaf Johansen.

Er gwaethaf y morwr siomedig yn gwrthod darparu manylion y digwyddiadau, Mae Frances yn darganfod yr hyn a ddigwyddodd trwy ddyddiadur personol Johansen. Mae'n debyg bod llong arall wedi ymosod ar yr Emma, ​​yr Aler. Yna fe aeth y dioddefwyr ar yr awyr ar wyneb “… corff-ddinas R'lyeh”. Yno, gwelodd Gustaf a'i gymdeithion aileni Cthulhu.

Y deffroad

Llwyddodd Gustaf i daro'r anghenfil enfawr yn ei ben wrth ei ramio â llong. Ers hynny, ni wyddys i neb arall weld y creadur. Yn fuan ar ôl cael ei achub, daethpwyd o hyd i'r morwr yn amheus o farw. O ganlyniad, mae Thurson yn credu y bydd dilynwyr Cthulhu yn ceisio ei ladd oherwydd popeth y mae'n ei wybod.

Yn olaf, mae Frances wedi ymddiswyddo yn derbyn bodolaeth endidau o fydoedd eraill ac o gwestiynau sy'n mynd y tu hwnt i ddealltwriaeth ddynol. Cyn ffarwelio, dywed Thurson fod yn rhaid i'r ddinas ac anghenfil Cthulhu fod wedi suddo, fel arall, "Byddai'r byd yn sgrechian mewn arswyd". Mae adlewyrchiad olaf y prif gymeriad yn darllen y canlynol:

Pwy a ŵyr y diwedd? Gall yr hyn sydd wedi codi nawr suddo a gall yr hyn sydd wedi suddo ddod i'r amlwg. Mae'r ffieidd-dra yn aros ac yn breuddwydio yn nyfnder y môr a thros y dinasoedd dynol amheus yn arnofio. Fe ddaw'r diwrnod, ond rhaid i mi beidio â meddwl amdano. Os na fyddaf yn goroesi’r llawysgrif hon, erfyniaf ar fy ysgutorion fod eu pwyll yn gorbwyso eu hyglywedd ac yn ei atal rhag syrthio o dan lygaid eraill. "

Awtomatig Sobre el

Ganwyd Howard Phillips Lovecraft ar Awst 20, 1890, yn Providence, Rhode Island, Unol Daleithiau. Fe'i magwyd mewn teulu bourgeois gyda thueddiadau dosbarth (rhagfarn amlwg iawn yn bennaf yn ei fam or-ddiffygiol). Yn unol, datblygodd yr awdur ideoleg elitaidd a daeth i arddangos ei hiliaeth ar sawl achlysur (yn amlwg yn ei ysgrifau).

Er i Lovecraft dreulio'r rhan fwyaf o'i oes yn ei dref enedigol, bu'n byw yn Efrog Newydd rhwng 1924 a 1927.. Yn yr Afal Mawr priododd y masnachwr a'r awdur amatur Sonia Greene. Ond gwahanodd y cwpl ddwy flynedd yn ddiweddarach a dychwelodd yr awdur i Providence. Yno bu farw ar Fawrth 15, 1937, oherwydd canser yn y coluddyn bach.

Adeiladu

Rhwng 1898 a 1935, Cwblhaodd Lovecraft fwy na 60 o gyhoeddiadau rhwng straeon byrion, straeon a nofelau. Fodd bynnag, ni chyflawnodd enwogrwydd mewn bywyd. Mewn gwirionedd, roedd yn digwydd o 1960 ymlaen pan ddechreuodd yr awdur Americanaidd ennill enwogrwydd fel crëwr straeon brawychus.

Rhai o'i weithiau mwyaf adnabyddus

 • Galwad Cthulhu
 • Cysgod amser arall
 • Ym mynyddoedd gwallgofrwydd
 • Achos Ward Charles Dexter
 • Cathod Ulthar
 • Ar ochr arall rhwystr y freuddwyd
 • Y chwilio mewn breuddwydion am y Kadath anhysbys
 • Y cysgod dros Innsmouth.

Dylanwad Cthulhu ar lenyddiaeth a chelf ddiweddarach

Hyd yn hyn, mae gwaith Lovecraft wedi ei gyfieithu i fwy na phum iaith ar hugain ac mae ei enw yn gyfeiriad diamheuol mewn ffuglen arswyd cosmig. Yn fwy na hynny, dylanwadodd chwedlau Cthulhu ar nifer dda o ddilynwyr, a oedd â gofal am "achub" etifeddiaeth Lovecraft. Yn eu plith mae August Derleth, Clark Ashton Smith, Robert E. Howard, Fritz Leiber, a Robert Bloch.

Rhai awduron a gyfeiriodd at Cthulhu

 • Ray Bradbury
 • Stephen King
 • Barciwr clive
 • robert shea
 • Robert Anton Wilson
 • Joyce carol oates
 • Gilles Deleuze
 • Felix Guattari.

Comics a chomics

 • Phillip Druillet, Josep María Beà ac Allan Moore (gwnaeth y tri addasiadau gwreiddiol yn seiliedig ar yr anghenfil Lovecraftian)
 • Dennis O'Neil, cartwnydd o Batman (Dyfeisiwyd dinas Arkham, er enghraifft, gan Lovecraft).

Seithfed Celf

 • Y Palas Haunted (1963), gan Roger Corman
 • Y Peth o Fyd arall (1951), gan Howard Hawks
 • Estron: yr wythfed teithiwr (1979), gan Ridley Scott
 • y peth (1982), gan John Carpenter
 • Ail-animeiddiwr (1985), gan Stuart Gordon
 • Byddin y tywyllwch (1992), gan Sam Raimi
 • Lliw Allan o'r Gofod (2019), gan Richard Stanley.

Cerddoriaeth

Bandiau metel

 • Angel morbid
 • Fate Mercyful
 • Metallica
 • Crud Filth
 • Dioddefaint Mewnol
 • Iron Maiden

Artistiaid roc a blues seicedelig

 • Claudio Gabis
 • Lovecraft (grwpio).

Cyfansoddwyr cerddoriaeth gerddorfaol

 • Chad fifer
 • Siambr Cyro
 • Graham Ploughman.

Fideo

 • Ar ei ben ei hun yn y Tywyllwch, Carcharor Rhew y Cysgod y Cometgan Infogames.
 • Galwad Cthulhu: Corneli Tywyll y Ddaeargan Bethesda Softworks
 • Galwad Cthulhu: Y Gêm Fideo Swyddogol (gêm chwarae rôl ryngweithiol ar-lein) gan Cyanide Studio.

Beirniadaeth ar y "fformiwla lovecraftian"

Mae chwedlau Cthulhu yn cael eu hystyried bron yn fudiad llenyddol ynddo'i hun gan lawer o ysgolheigion ledled y byd. Serch hynny, Mae Lovecraft hefyd wedi bod yn darged beirniadaeth am ddefnyddio arddull gyfansoddiadol —Cofnodi i awduron fel Jorge Luis Borges neu Julio Coltázar, er enghraifft— syml a rhagweladwy.

Er gwaethaf hyn, mae rhai academyddion yn ystyried Y llyfr tywod (1975) gan Borges fel teyrnged i Lovecraft. Ond mae lleisiau eraill yn credu mai gwir fwriad deallusol yr Ariannin oedd dangos mor gyffredin yw fformiwla Lovecraftian. O'i ran, yn ei draethawd Nodiadau ar y Gothig yn y Río de la Plata (1975), cyfeiriodd Coltázar at yr awdur Americanaidd fel a ganlyn:

“Mae dull Lovecraft yn gynradd. Cyn rhyddhau digwyddiadau goruwchnaturiol neu wych, yn mynd ymlaen i godi'r llen yn araf ar gyfres o dirweddau ominous dro ar ôl tro ac undonog, niwloedd metaffisegol, corsydd drwg-enwog, mytholeg ogofâu a chreaduriaid sydd â llawer o goesau o fyd diabolical ”...


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.