Raffaella Salierno: «Gall pob awdur sydd wedi cyhoeddi ac sy'n cael ei gydnabod yn niwylliant ac iaith Catalwnia ddod yn aelodau o PEN Català

Mae bob amser yn ddiddorol siarad â'r rhai sy'n cysegru eu hymdrechion i amddiffyn rhyddid y wasg, rhyddid mynegiant a hawliau dynol, ond mae'r amrywiol ddigwyddiadau diweddar sydd wedi bygwth y rhyddid hyn yn gwahodd hyd yn oed mwy o benderfyniad i ddysgu am waith sefydliadau fel PEN Català.

Logo PEN Català

Mae Raffaella Salierno yn cydlynu Pwyllgor Awduron Carcharedig PEN Català, adran Catalaneg PEN International: "mae fel mam-dy'r 140-150 o Ganolfannau PEN ledled y byd," eglura. «Ei swyddogaeth yn y bôn yw cydgysylltu gweithgareddau'r gwahanol ganolfannau a'u cynghori; trefnu'r gwasanaethau cyffredinol neu gyfarfodydd y gwahanol bwyllgorau sy'n rhan o'r PEN (Pwyllgor awduron wedi'u carcharu, Pwyllgor cyfieithu a hawliau ieithyddol, y Pwyllgor heddwch a Phwyllgor awduron, ac ati); i gynghori ar drefnu gwyliau llenyddol neu weithgareddau llenyddol eraill, ac ati. »

Pwy all fod yn aelod o PEN Català?

Mae'r Canolfannau PEN wedi'u grwpio o amgylch llenyddiaeth, nid gwladwriaeth weinyddol. Felly, yn yr un cyflwr gall fod gwahanol ganolfannau PEN. Mae hyn yn wir yn Sbaen, er enghraifft, ac mae gennym ni'r Català PEN, y PEN Galisia, PEN y Basg ac yn ddiweddar hefyd y PEN Sbaenaidd. O ganlyniad, gall pob awdur sydd wedi cyhoeddi ac sy'n cael ei gydnabod yn iaith a diwylliant Catalwnia fod yn aelodau o PEN Català, waeth beth yw eu cenedligrwydd, diwylliant, lliw neu grefydd.

Dylid nodi hefyd ein bod yn deall yr holl grefftau sy'n gysylltiedig â'r gair ysgrifenedig gyda'r term "ysgrifennwr": beirdd, ysgrifwyr, cyfieithwyr, ysgrifenwyr sgrin, newyddiadurwyr, golygyddion ...

Wrth siarad yn benodol am Bwyllgor Awduron Carcharedig PEN, sy'n gyfrifol am helpu awduron y mae eu hawliau a'u rhyddid yn cael eu torri, mae'n werth talu sylw i'r gwahanol fentrau y mae'n eu cynnal, y mae'r Rhwydwaith Gweithredu Cyflym yn eu plith.

Beth yw'r Camau Cyflym fel y'u gelwir? Sut y gall rhywun sydd eisiau helpu helpu, hyd yn oed os nad ydyn nhw'n aelod PEN, helpu?

Mae Pwyllgor Rhyngwladol PEN o Awduron Carcharedig yn gyfrifol am gasglu a gwirio gwybodaeth am achosion awduron erlid ledled y byd. Cesglir y wybodaeth hon trwy sawl ffynhonnell ac mewn cydweithrediad ag endidau eraill sy'n delio ag amddiffyn Hawliau Dynol. Pan fydd achos newydd o erledigaeth awdur yn cael ei ddilysu am dorri'r hawl i ryddid mynegiant, mae'r PEN Rhyngwladol yn cyhoeddi Gweithred Gyflym, hynny yw, mae'n anfon gwybodaeth i'r holl ganolfannau PEN am yr ysgrifennwr dan sylw, gyda'r holl fanylion o'i achos. Mae hefyd yn nodi i'r gwahanol ganolfannau'r math o gamau y gallant eu cymryd (llythyrau protest at awdurdodau'r wlad lle digwyddodd y torri; datganiadau i'r wasg; gweithgareddau posibl ...)

Gall aelodau nad ydynt yn PEN gefnogi Gweithredoedd Cyflym PEN neu weithgareddau PEN mewn gwahanol ffyrdd, yn dibynnu ar achosion penodol. Gall fod trwy gymryd rhan mewn digwyddiadau a drefnir gan y PEN, trwy ymdrechion diplomyddol neu, er enghraifft, trwy lofnodi cardiau post o blaid awduron erlid, y mae'r PEN yn eu dosbarthu yn ystod rhai digwyddiadau llenyddol, fel y gwnaethom yn ddiweddar yng Ngŵyl Kosmópolis08 yn Barcelona.

Wrth siarad am gydweithrediad ag endidau eraill sy'n amddiffyn hawliau dynol: dylai'r sefydliad mewn adrannau lleol sydd gan y PEN fod yn fantais yn hyn o beth. Sut mae PEN Català yn cydgysylltu â'r endidau eraill hyn?

Y berthynas yw trefnu digwyddiadau ar y cyd, bob tro y bydd yr achlysur yn codi, gyda'r holl endidau ar gyfer amddiffyn Hawliau Dynol. Gallwch geisio trefnu gweithred lenyddol neu undod; neu drefnu i roi cyhoeddusrwydd i bwnc penodol; neu weithio gyda'n gilydd i gyhoeddi llyfr, fel yn achos y llyfr, Anna Politkòvskaia, cydwybod foesol Rwsia, crynhoad o rai erthyglau gan y newyddiadurwr o Rwseg y mae PEN Català wedi'i gyhoeddi ynghyd â'r Lliga pels Drets dels Pobles a'r Federació Catalana d'ONG pels Drets Humans.

Roedd yr wythnos diwethaf yn nodi 70 mlynedd ers y daith gan lyfrgell Catalanegau Institut de les Lletres lle llwyddodd sawl awdur a oedd dan fygythiad gan drefn Franco i ddianc i alltudiaeth. Mae'r gwaith a wnaed bryd hynny gan yr ILC yn debyg iawn i waith y Pwyllgor Awduron Carcharedig. Pa gysylltiad sydd heddiw rhwng PEN Català a'r Institució de les Lletres Catalanes?

Mae'r PEN Català, ers dechrau adferiad Catalanegau Institució de les Lletres (ILC), 25 mlynedd yn ôl, wedi bod yn aelod o'i Fwrdd Llywodraethu a'r Cyngor Cynghori ac mae aelodau'r PEN yn cymryd rhan yng nghomisiynau gwerthuso'r ILC, o ran rhoi cymorthdaliadau neu gymorth i greu neu gyhoeddwyr. Yn ogystal, ar sawl achlysur, mae'n trefnu gweithgareddau llenyddol, arddangosfeydd neu adroddiadau, ar y cyd â'r ILC.

Mae'r rhwydwaith o ddinasoedd lloches yn un arall o fentrau rhagorol y Pwyllgor Awduron Carcharedig. Nid yw'r dasg glodwiw o adeiladu rhwydwaith o fwrdeistrefi sy'n barod i groesawu awduron sydd dan fygythiad mewn unrhyw ran o'r byd yn ymddangos yn hawdd i'w chyflawni. Nid oes unrhyw un yn well na chydlynydd y pwyllgor sy'n ymgymryd â'r dasg hon i egluro ei weithrediad:

Sut mae PEN Català yn gweithio i ddinas ymuno â'r rhwydwaith o ddinasoedd lloches?

Mae'r PEN Català yn rhan o'r ICORN, y rhwydwaith rhyngwladol o ddinasoedd lloches. Gellir ystyried gweithredu’r Rhaglen Awduron Ffoaduriaid yng Nghatalwnia yn ganlyniad bron yn naturiol i waith PEN Català wrth amddiffyn rhyddid mynegiant, a hefyd oherwydd dyletswydd o ddiolchgarwch am y gefnogaeth a gafodd ysgrifenwyr Catalwnia, pan gawsant eu gorfodi. i fynd i alltud ar ôl rhyfel cartref Sbaen, gan ddeallusion y gwledydd a'u cynhaliodd.

Y ddinas gyntaf o Gatalaneg i fabwysiadu'r Rhaglen Awduron Ffoaduriaid yw Barcelona, ​​ond mae yna ddinasoedd eraill sydd wedi dangos eu diddordeb mewn croesawu awduron sy'n cael eu herlid. Mae Palma de Mallorca a Sant Cugat eisoes wedi cymeradwyo mewn sesiwn lawn ddinesig weithrediad y rhaglen yn eu bwrdeistref.

I ddod yn rhan o'r rhestr o awduron y mae'r ICORN yn chwilio am ddinas letyol ar eu cyfer, mae'n rhaid i'r ysgrifennwr ei hun anfon cais yn egluro ei achos. Mae'r cais hwn yn cael ei archwilio a'i ddilysu gan Bwyllgor Awduron Carcharedig y PEN Rhyngwladol, sydd, os yw hyn yn wir, yn ei ardystio. O'r eiliad hon ymlaen, ceisir dinas a all groesawu'r ysgrifennwr, gan ystyried disgwyliadau'r ysgrifennwr a disgwyliadau'r ddinas letyol. Y nod yw gwneud y cyfnewid diwylliannol rhwng yr ysgrifennwr a'r ddinas letyol y mwyaf proffidiol a chyfoethog posibl i'r ddau.

Cymaint yw pwysigrwydd gweithgareddau PEN nes ei fod hyd yn oed yn cael ei gydnabod gan y Cenhedloedd Unedig: "Mae PEN Rhyngwladol yn sefydliad cwbl anwleidyddol ac mae ganddo statws ymgynghorol gydag UNESCO a'r Cenhedloedd Unedig," eglura Salierno. Weithiau cyfeirir at y sefydliad hwn fel y Clwb PEN, mynegiant sy'n atgoffa nad yw'n rhywbeth fel undeb, ond yn hytrach bod ganddo'r ewyllys i fod yn fforwm ar lenyddiaeth a'r amodau y mae'n cael ei gynhyrchu a'i ledaenu ynddo.


Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.