Dwy Ddinas Sbaenaidd ymhlith Dinasoedd Llenyddol Unesco

Granada, y ddinas gyntaf yn Sbaen i gael ei chydnabod yn Ddinas Lenyddol gan UNESCO.

Granada, y ddinas gyntaf yn Sbaen i gael ei chydnabod yn Ddinas Lenyddol gan UNESCO.

La Unesco Dechreuwyd adeiladu a Rhwydwaith Dinasoedd Creadigol yn 2004, lle cydnabyddir sawl categori: Llenyddiaeth, Sinema, Cerddoriaeth, Crefftau a Chelf Boblogaidd, Dylunio, Celf Ddigidol a Gastronomeg.

Y meini prawf ar gyfer dewis y Dinasoedd Llenyddol maent yn gysylltiedig â hanes cyhoeddi, rhaglenni addysgol a nifer y llyfrgelloedd, siopau llyfrau a chanolfannau diwylliannol yn y ddinas. Hefyd gwyliau llenyddol a chyfranogiad dinasyddion. Ers hynny, yn y categori llenyddiaeth, mae wedi dyfarnu'r wobr i 20 o ddinasoedd ledled y byd ac mae dwy yn Sbaeneg, Barcelona a Granada. Ar hyn o bryd mae Segovia yn cystadlu am y Wobr.

Caeredin (Yr Alban)

Caeredin oedd y Ddinas Llenyddiaeth gyntaf o UNESCO yn 2004. Beth sy'n rhaid i Gaeredin fod yn ddinas lenyddol? Awduron o berthnasedd rhyngwladol fel Walter Scott neu Robert Louis Stevenson, y mwyaf Gŵyl Lyfrau Ryngwladol y mae mwy na 800 o awduron yn pasio drwyddynt bob blwyddyn ac sydd gan y ddinas  mwy na 50 o siopau llyfrau.

Melbourne (Awstralia)

Melbourne oedd ail Ddinas Llenyddiaeth UNESCO, yn 2008, bedair blynedd yn ddiweddarach. Beth sy'n rhaid i Melbourne fod yn ddinas lenyddol? A. rhwydwaith mawr o lyfrgelloedd a siopau llyfrau, Rhwydwaith cyhoeddi mwyaf Awstralia a phedair gŵyl lenyddol: Gŵyl Awduron Melbourne, Gŵyl Farddoniaeth Gorlwytho, Seminarau Arloesi Alfred Deakin a Gŵyl Awduron sy'n Dod i'r Amlwg.

Iowa (UDA)

Beth sy'n rhaid i Iowa fod yn ddinas lenyddol? Dyma'r ddinas lle cafodd ei dysgu y Meistr cyntaf mewn Ysgrifennu Creadigol o'r byd, yn 1936. Mae 25 o'i awduron wedi ennill Gwobr Pulitzer er 1955. Mae'n cynnal sawl gŵyl a chystadleuaeth lenyddol enwog ac mae ganddo rwydwaith mawr o siopau llyfrau.

Dulyn (Iwerddon)

Beth sy'n rhaid i Ddulyn fod yn ddinas lenyddol? Yn ogystal â bod yn lleoliad ar gyfer y Ulises gan James Joyce, dathlu'r Bloomsday gŵyl gyfan er anrhydedd iddo lle mae pobl yn gwisgo i fyny fel cymeriadau o'r nofel. Heblaw am Joyce, Dubliners ydyn nhw Oscar Wilde, Bram Stoker, WB Yeats (Gwobr Nobel), Samuel Beckett, Jonathan Swift, Bernard Shaw (Gwobr Nobel), Samuel Beckett (Gwobr Nobel) neu Seamus Heaney (Gwobr Nobel).

Reykjavik (Gwlad yr Iâ)

Beth sy'n rhaid i Reykjavik fod yn ddinas lenyddol? Gwlad yr Iâ yw'r wlad yn y byd sydd yn cyhoeddi mwy o deitlau y pen ac maent yn cynnwys Arnaldur Indridason, un o'r nofelau troseddau cyfoes sy'n gwerthu orau.

Norwich (DU)

Beth sy'n rhaid i Norwich fod yn ddinas lenyddol? Dyma noddfa ddinas gyntaf y DU i awduron sydd dan fygythiad er 2007 ac roedd yn aelod sefydlol o'r Rhwydwaith Rhyngwladol Dinasoedd Lloches (ICORN).

Juliana o Norwich (1342 - 1416) yw awdur y llyfr cyntaf yn Saesneg a ysgrifennwyd gan fenyw.

Krakow (Gwlad Pwyl)

Beth sy'n rhaid i Krakow fod yn ddinas lenyddol? Mae'n ldinas enillwyr Gwobr Nobel Gwlad Pwyl am lenyddiaeth, fel Wislawa Szymborska a Czesław Miłosz.

Yn y ddinas mae rhai o'r sgriptwyr a'r llyfrgelloedd enwocaf yn y byd. Cynhelir amryw wyliau llenyddiaeth fel Gŵyl Miłosz a Gŵyl Conrad.

Dunedin (Seland Newydd)

Dinas anhysbys i lawer, beth sy'n rhaid i Dunedin fod yn ddinas lenyddol? S.u llyfrgell oedd y llyfrgell gyhoeddus ac am ddim gyntaf yn y wlad. Mae Dunedin wedi bod yn gartref i lawer o awduron a beirdd enwocaf Seland Newydd yn ogystal â darlunwyr ac awduron llyfrau plant. Ynddi mae gwreiddiau hynafol y bobl Kāi, y mae eu traddodiadau llafar maent wedi bod yn gwehyddu chwedlau a straeon ar hyd y canrifoedd. Mae hefyd yn bencadlys i'r Canolfan Lyfrau, canolfan unigryw o ran hanes llenyddiaeth, argraffu ac ymchwilio i lwyfannau a modelau cyhoeddi newydd.

Heildelberg, yr Almaen

Beth sydd o'i le arno heidelberg i fod yn ddinas lenyddol? Yma ganwyd y brifysgol gyntaf yn yr Almaen, Prifysgol Ruperto Carola. Mae wedi bod yn ganolfan dysgu a llenyddiaeth erioed ac wedi croesawu awduron enwog fel Goethe, Clemens Brentano, Bettina von Arnim a Friedrich Hölderlin. Roedd hefyd yn grud rhamantiaeth Almaeneg y XNUMXeg ganrif.

Granada (Sbaen)

Ers 2014 mae Granada wedi bod yn ddinas lenyddol, y Sbaeneg cyntaf i dderbyn y wobr Beth sydd ganddi Granada i fod yn ddinas lenyddol? I awdur o fri cyffredinol Llofruddiwyd Federico García Lorca yn ystod cyfundrefn Franco am ei gyflwr cyfunrywiol a'i ideoleg asgell chwith. Digwyddiadau torf a diwylliannol, gan gynnwys gŵyl Granada Noir sy'n gorlifo pob cornel o'r ddinas gyda gwahanol samplau diwylliannol, nid llenyddol yn unig, wedi'u cyfarwyddo gan Jesús Lens.

Prague (Chekia)

Beth sydd o'i le arno Praga i fod yn ddinas lenyddol? Awduron enwog yn hoffi Franz Kafka, Max Bod, y Rainer Maria Rilke, neu wrth gwrs? Milan kundera. Mae ei brifysgol, Prifysgol Charles yn y brifysgol hynaf yng nghanol Ewrop.

Ulyanovsk (Rwsia)

Yn adnabyddus am fod yn ddinas genedigaeth Lenin, beth sydd Ulyanovsk i fod yn ddinas lenyddol? Mae'n enwog am fod yn ddinas y nofelydd Ivan Goncharov, crëwr Oblomov, pendefig ifanc a diog a dreuliodd y diwrnod yn y gwely. Yn y ddinas cynhelir gŵyl lenyddol ("Codwch o'r soffa") er anrhydedd iddo. Mae mwy na 30 o siopau llyfrau, 39 o lyfrgelloedd cyhoeddus, Llyfrgell Arbennig Ranbarthol Ulyanovsk, llyfrgell am ddim yn y maes awyr a mwy na 200 o lyfrgelloedd ysgolion.

Baghdad (Irac)

Er ei fod yn ymddangos fel dewis syfrdanol ar y dechrau, beth sy'n gwneud Baghdad i fod yn ddinas lenyddol? Gorffennol gyda dylanwad llenyddol mawr yn y rhanbarth, fel yr oedd Baghdad un o lyfrgelloedd pwysicaf hynafiaeth: Sefydlodd Bayt al-Hikma yn yr XNUMXfed ganrif OC, a oedd â'r casgliad mwyaf o lyfrau yn y byd yng nghanol y XNUMXfed ganrif.

Man geni un o'r beirdd Arabaidd mawr, Abu Al Tayeb Al Mutanabbi (XNUMXeg ganrif).

Tartu (Estonia).

Beth sydd o'i le arno Tartu i fod yn ddinas lenyddol? Dyma'r ddinas arloesi yn amddiffyn diwylliant y wlad ac Estoneg fel iaith. Trwy gydol y flwyddyn cynhelir gwahanol wyliau llenyddol. Mae dau sefydliad yn hyrwyddo astudiaethau a diwylliant Estoneg: Prifysgol Tartu ac Amgueddfa Lenyddol Estonia.

Lviv (Wcráin)

Beth sydd o'i le arno Lviv i fod yn ddinas lenyddol? Llawer o siopau llyfrau a llyfrgelloedd: 45 o siopau llyfrau, 174 o lyfrgelloedd a 54 o amgueddfeydd a phoblogaeth gyfranogol iawn ym mywyd diwylliannol y ddinas. Ei En Lvis yw'r wasg argraffu hynaf (1586) sy'n dal i fod yn weithredol.

Ljubljana (Slofenia).

Beth sydd o'i le arno Ljubljana i fod yn ddinas lenyddol? Ymlaen  Mae Ljubljana yn cynnal mwy na 10.000 o ddigwyddiadau diwylliannol, cerddorol, theatrig ac artistig sy'n cynnwys 14 o wyliau rhyngwladol. Mae pob dinesydd yn ymweld â'r Llyfrgell Ddinesig bum gwaith y flwyddyn ar gyfartaledd. Mae Ljubljana yn adnabyddus am ei diwylliant prifysgol.

Enwyd Barcelona, ​​dinas Sbaen gyda'r traddodiad cyhoeddi hiraf, yn Ddinas Lenyddol gan UNESCO.

Barcelona, ​​Sbaen)

Beth sydd o'i le arno Barcelona i fod yn ddinas lenyddol? Mae pedair gŵyl lenyddol, gan gynnwys Barcelona Negra a hanes cyhoeddi cryf sy'n dyddio'n ôl i'r canol oesoedd, yn gartref i bencadlys y grwpiau cyhoeddi mwyaf yn y wlad. Mae wedi esgor ar awduron niferus a gwych fel Manuel Montalbán, Alicia Giménez-Barlett, crëwr y heddwas cyntaf yn y nofel drosedd yn Sbaen, Eduardo Mendoza, Ana María Matute, Carlos Ruiz Zafón, Mercé Rodoreda, Ildefonso Falcones neu Víctor del Arbol, Marchog Celfyddydau a Llythyrau Ffrainc, ymhlith eraill. Mae ganddo fwy na 122 o siopau llyfrau a rhwydwaith eang o lyfrgelloedd cyhoeddus. Dathlwch yn flynyddol ddiwrnod Sant Jordi, diwrnod y mae'n draddodiad rhoi llyfrau a rhosod arno.

Nottingham (DU)

Beth sy'n rhaid i Nottingham fod yn ddinas lenyddol? Yn ogystal â bod yn grud Robin Hood, i awduron fel yr Arglwydd Byron neu DH Lawrence. Hefyd 18 llyfrgell a llawer o siopau llyfrau annibynnol, yn ychwanegol at yr ŵyl lenyddol Gŵyl Geiriau Nottingham.

Óbidos (Portiwgal)

Beth sy'n rhaid i Óbidos fod yn ddinas lenyddol? Y tu allan i lwybrau twristaidd arferol Portiwgal, mae'n berl llenyddol, gyda siopau llyfrau wedi'u creu yn y lleoedd mwyaf annhebygol: Y cyntaf oedd y Eglwys Santiago, gyda mwy na 40.000 o lyfrau. O'r peth, crëwyd siopau llyfrau newydd mewn lleoedd annisgwyl, megis yn y farchnad neu mewn gwindy.

Montevideo, Uruguay)

Beth sy'n rhaid i Montevideo fod yn ddinas lenyddol? Mae awduron yn hoffi Eduardo Galeano, Mario Benedetti neu Juan Carlos Onetti. Mae ganddo anferth Marchnad lyfrau dydd Sul: Tristán Narvaja.

Milano, yr Eidal)

Beth sy'n rhaid i Milan fod yn ddinas lenyddol? Mae Milan yn un o'r canolfannau cyhoeddwyr mawr, rhai ohonynt yn hanesyddol bwysig. Dinas breswyl Darío Fo, Gwobr Nobel.

Bucheon (De Korea)

Beth sy'n rhaid i Bucheon fod yn ddinas lenyddol? Mae ei draddodiad llenyddol yn gysylltiedig â Byun yeongro a Chong Chi-yong, hyrwyddwyr mudiad barddonol pwysicaf hanner cyntaf yr XNUMXfed ganrif.

Québec (Canada)

Beth sy'n rhaid i Québec fod yn ddinas lenyddol? Gyda bywyd diwylliannol cyfoethog, mae ei lenyddiaeth yn adlewyrchu ei dreftadaeth Francophone, Anglophone a Aboriginal.

Mae Cymdeithas Lenyddol a Hanesyddol Québec (1824) a Sefydliad Québec (1848) Canada yn chwarae rhan hanfodol ym mywyd llenyddol y wlad. Dyma'r ddinas lle mae'r mwyafrif o dai cyhoeddi'r wlad yn byw.

Seattle (UDA)

Yn fwy adnabyddus am dechnoleg na llenyddiaeth, beth sydd Seattle i fod yn ddinas lenyddol? Er nad yw ei enwogrwydd yn dod ohono, un o'i atyniadau mwyaf yw'r siopau llyfrau a nifer y cyhoeddiadau a'r gweithgareddau sy'n ymwneud â darllen.

Utrecht (Yr Iseldiroedd)

Beth sydd o'i le arno Utrecht i fod yn ddinas lenyddol? Yn 1473 cyhoeddwyd llyfr cyntaf Gogledd yr Iseldiroedd, ym 1516 daeth i'r amlwg y casgliad cyntaf o farddoniaeth a ysgrifennwyd gan fenyw ac yn 1892 agorwyd llyfrgell gyhoeddus gyntaf y deyrnas, ymhlith llawer o ddigwyddiadau nodedig eraill.

Dathlu rhwng 20 a 30 o ddigwyddiadau llenyddol bob mis, yn cynnwys plant ac oedolion ac mae ganddo 56 o siopau llyfrau, 26 llyfrgell ac mae'n gartref i fwy na 200 o gyhoeddwyr.

Manceinion, y Deyrnas Unedig)

Beth sydd o'i le arno Manceinion i fod yn ddinas lenyddol? Mae gan Fanceinion bump llyfrgelloedd cyhoeddus hanesyddol, yn ddiddorol nid yn unig am eu cronfeydd, ond hefyd ar gyfer yr adeiladau y maent wedi'u lleoli ynddynt. Ei em ddiamheuol yw'r Llyfrgell John Rylands, o 1899, yn yr arddull neo-gothig. Trysor am ei ffenestri gwydr lliw a'i nenfwd coffi, ond, yn anad dim, am yr hyn y mae'n ei gadw y tu mewn: papyri Aifft, llyfrau Coptig neu Roegaidd, llawysgrifau canoloesol, argraffiad y Canterbury Tales (1476), Beibl Gutenberg (1455) neu lyfr chwilfrydig am adar un metr o uchder yn America (1830).

Durban (De Affrica)

Beth sydd o'i le arno Durban i fod yn ddinas lenyddol? Mae'r ddinas hon wedi croesawu llawer o awduron, fel enillydd cyntaf Nobel Affrica, Alan Paton, neu'r bardd Bessie Head. Mae gwyliau llenyddiaeth pwysig fel Poetry Africa yn cael eu cynnal yma.

Lillehammer (Norwy)

Beth sydd o'i le arno Lillehammer i fod yn ddinas lenyddol? Gyda dim ond 27.000 o drigolion, yn y XNUMXeg ganrif, daeth yn ganolbwynt i beintwyr ac ysgrifenwyr, rhai ohonynt yn Enillwyr Gwobr Nobel am Lenyddiaeth fel Bjørnstjerne Bjørnson a Sigrid Undset.

Dymunwn Pob lwc i'r fenter Segovian fel mai Segovia yw'r nesaf i ymuno â'r rhestr.


Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.