Cid Amara Castro. Cyfweliad ag awdur Gyda hwn a chacen

Ffotograffiaeth: Gwefan Amara Castro Cid.

Cid Amara Castro, o Vigo, wedi bod yn y byd llenyddol yn ddiweddar, ond mae eisoes wedi cyflawni llwyddiant gyda'i nofelau a gyhoeddwyd hyd yn hyn, Digon o amser a hyn Gyda hyn a chacen. Yn hyn o cyfweliad Mae'n dweud ychydig wrthym amdani a llawer mwy. Rwy'n gwerthfawrogi eich amser a'ch caredigrwydd.

Cid Amara Castro - Cyfweliad

 • LLENYDDIAETH BRESENNOL: Teitl eich nofel ddiweddaraf Gyda hyn a chacen. Beth ydych chi'n ei ddweud wrthym amdano ac o ble y daeth y syniad?

CID CASTRO AMARA: Gyda hyn a chacen yn nofel o deulu, cyfeillgarwch, cariad a gwelliant. Hanes merch ifanc ydyw, Mariana, sy'n dychwelyd i'w frodor Vigo i wella ar ôl canlyniad a damwain. Bydd ei dad, ei frodyr, ei seicolegydd, ei ffisiotherapydd ... i gyd yn gymeriadau hanfodol ar gyfer iachâd, nid yn unig yn gorfforol ond hefyd yn emosiynol. Y thema sylfaenol yw'r broses alaru, ond mae'n llyfr cadarnhaol, tyner sy'n cael ei ddarllen gyda phleser ac, yn ôl darllenwyr, bachau i fyny o'r dechrau. 

Roedd y syniad yn mudferwi. Rwyf bob amser wedi rhoi sylw arbennig i sut mae colli rhywun annwyl yn effeithio arnom ni. Mae'n rhywbeth y mae'n rhaid i ni i gyd ei wynebu ar ryw adeg ac nid ydym yn barod. Y sbardun i roi fy mhryder ar bapur oedd un diwrnod hynny torrais wydr yn y gegin gartref. Roeddwn yn hoff ohono oherwydd ei fod wedi bod gyda mi ar hyd fy oes, yr olaf o set o chwech, goroeswr a ddaeth i ben oherwydd fy lletchwithdod. Gwelais fy hun yn codi'r darnau ac yn eu hadneuo'n ofalus yn y sbwriel. Rhoddais ychydig eiriau o ddiolch iddo, angladd cyfan ar gyfer gwrthrych syml. Ond roedd yn teimlo'n dda ei wneud, roedd yn lleddfu'r boen. Dechreuais feddwl amdano poen sy'n cynhyrchu colled pan nad oes posibilrwydd ffarwelio ac ar y foment honno y ganed ef Gyda hyn a chacen

 • AL: A allwch chi fynd yn ôl at y llyfr cyntaf hwnnw rydych chi'n ei ddarllen? A'r stori gyntaf i chi ei hysgrifennu? 

AMC: Pan oeddwn i'n fach roeddwn i yn sâl yn aml iawn ac rwy'n cofio yn y gwely gyda llyfr yn fy nwylo cyhyd ag y gallaf gofio. Yn gyntaf, cefais fy swyno gan gasgliad o straeon, Y Miniclassics. Yna daeth Michael Ende gyda chymeriad Jim Button. Ac fel llyfr o hyd penodol, Dewin Oz Gweithiodd ei hud arnaf, gan roi blas i mi ar ddarllen i fynd gyda mi am weddill fy oes. 

Y stori gyntaf i mi ei hysgrifennu dwi ddim yn cofio. Fel plentyn roeddwn eisoes wrth fy modd yn ysgrifennu ac yn ei wneud bob dydd. Rwyf wedi symud o gartref a dinas lawer gwaith trwy gydol fy mywyd ac nid wyf yn gwybod mwyach pryd collais olwg ar lyfrau nodiadau fy mhlentyndod. Yn ddiweddar Fe wnes i ddod o hyd i stori gyda dyddiad gan 1984, hynny yw, o fy 9 mlynedd. Ni allai fod yn fwy cawslyd. Dywedodd taid straeon wrth ei wyrion yng nghynhesrwydd y lle tân. Roedd burrito yn gwylio o’r ffenest, cath feddal iawn ar lin Taid, ac, wrth gwrs, ni allai mam-gu gariadus a oedd yn pobi myffins ar gyfer te prynhawn fod ar goll.

 • AL: A'r prif ysgrifennwr yna? 

AMC: Laura Esquivel yw'r cyntaf ar y rhestr bob amser gan Fel dŵr ar gyfer Siocled, fy hoff nofel; Isabel Allende, yn enwedig gwaith ei weithiau cynnar; Rani Manicka, am yr argraffnod a adawodd arnaf gyda Mam reis; Susana Lopez Rubio, i'r hwn nad wyf byth yn blino argymell; Juan Jose Millás, meistr meistri; Cristina Lopez Barrio, gan y grym y mae ei arddull naratif yn fy nal ynddo; Dydd Sul Villar, fy nghyd-ddyn, ysgrifennwr rhagorol yr wyf yn ei edmygu'n fawr; Jose Luis Martin Vigil, am fy mod wedi nodi fy ieuenctid fel darllenydd gymaint; ac nid wyf am roi'r gorau i grybwyll Eloy Moreno, nid yn unig oherwydd ei delynegion ond hefyd oherwydd ei fod wedi bod yn gyfeirnod i mi yn y dyfalbarhad i gyflawni'r freuddwyd o ysgrifennu.

 • AL: Pa gymeriad mewn llyfr fyddech chi wedi hoffi cwrdd ag ef a'i greu? 

AMC: Byddwn i wrth fy modd yn cwrdd Tara tua'r gorllewin, awdur a phrif gymeriad Addysg. Byddai wedi bod yn anrhydedd creu John Brown, cymeriad eilaidd Fel dŵr ar gyfer Siocledgan Laura Esquivel.

 • AL: A oes gennych unrhyw arferion neu arferion arbennig o ran ysgrifennu neu ddarllen? 

AMC: Ni allaf fod yn fwy maniacal a'r peth gwaethaf yw bod hyn yn gwaethygu gydag oedran. Rwy'n casglu holl manias nodweddiadol darllenwyr ac ysgrifenwyr, ond byddaf yn dweud ychydig yn fwy personol wrthych. Pan dwi'n ysgrifennu fel arfer mae gen i ychydig o Playmobil ar y bwrdd. Mae'r mwyafrif ohonyn nhw'n gymeriadau o'r nofel rydw i'n gweithio arni, ond mae dau arall gyda mi hefyd, Creta a Chyprus, darpar ddarllenwyr. Hebddyn nhw dwi ddim yn canolbwyntio. Os yw rhywun eisiau gwneud bywyd yn amhosibl i mi, y cyfan sy'n rhaid iddyn nhw ei wneud yw eu cuddio a byddan nhw wedi ennill y frwydr.

 • AL: A'ch lle a'ch amser dewisol i'w wneud? 

AMC: Nid oes amser gwell i mi na pedwar neu bump yn y bore, pan fydd popeth yn ddistaw. Cadwch mewn cof hynny Rwy'n byw mewn stryd i gerddwyr, y mwyaf masnachol yn Vigo, ac nid yw’n hawdd canolbwyntio gyda chanwr opera o dan eich ffenestr ac os bydd yn gadael i chi fanteisio ar eiliad o dawelwch, byddwch yn dawel eich meddwl y bydd gitarydd, pibydd neu ganwr-gyfansoddwr yn cyrraedd yn fuan. Os nad oes unrhyw un gyda'r desibelau yn llawn, mae hynny oherwydd bod arddangosiad, gorymdaith ar fin pasio neu mae'n bryd mynychu goleuadau'r goleuadau Nadolig. Llyfrgelloedd oedd fy noddfa, ond ni allaf weithio gyda mwgwd. Rwy'n gobeithio bod yn ôl yn fuan iawn. 

A lle arbennig iawn lle rydw i wrth fy modd yn ysgrifennu yw'r ysgubor o dŷ fy rhieni. Rwyf wedi ei briodoli fel swyddfa haf ac mae'n lle hyfryd i ysgrifennu.

 • AL: A oes genres eraill yr ydych yn eu hoffi? 

AMC: Rwy'n hoffi mynd genres cydblethu yn y darllen. Ar adeg ysgrifennu, gyda'r syniad o gyhoeddi, rwy'n fwy ffyddlon i fwyngloddio oherwydd "crydd, i'ch esgidiau", ond rwyf hefyd yn cadw ychydig o gyfrinachau yn y drôr. Pwy a ŵyr os un diwrnod ...?

 • AL: Beth ydych chi'n ei ddarllen nawr? Ac ysgrifennu?

AMC: Rwy'n darllen Y chwaer goll, O'r Lucinda riley. Dyma'r seithfed llyfr yn saga Y saith chwaer. Rwyf wedi caru pob un ohonynt. Darllenais hyn gyda lwmp yn fy ngwddf oherwydd i'r awdur ein gadael eleni oherwydd canser. Menyw ifanc, gyda gyrfa wych a chymaint i'w hadrodd ... Ni allaf gredu mai hon fydd y stori olaf a ddarllenais gan Lucinda Riley, felly rwy'n ceisio symud yn araf, nid wyf am iddi redeg allan.

Mae wedi bod yn amser hir ers hynny Rwyf wedi dechrau ysgrifennu fy nhrydedd nofel. Am nawr Ni allaf ddatgelu llawerFe ddywedaf i wrthych mai enw'r prif gymeriad yw Rita ac mae hefyd wedi'i osod i mewn Galicia, fel fy nofelau blaenorol. Yn gyffrous iawn Gyda'r prosiect hwn, er fy mod ar brydiau yn cael fy nharo gan y syniad o beidio â chyflawni'r dasg, yn bennaf oherwydd fy mod i'n fod dynol ac, o'r herwydd, mae gen i'r ofnau arferol y byddai unrhyw un arall yn eu cael. Yn ffodus, dwi ddim ar frys. Rwy'n syfrdanu pob cam o'r broses ac rwy'n mwynhau symud ar fy nghyflymder fy hun.

 • AL: Sut ydych chi'n meddwl yw'r olygfa gyhoeddi?

AMC: Dechreuais fel awdur hunan-gyhoeddedig yn 2017. Rwy'n deall bod y pandemig wedi cynyddu'n sylweddol y ffordd hon o lansio gwaith i'r amlwg, ond bryd hynny, nid oedd cymaint ohonom ac aeth yn dda iawn diolch i'r ymdrech titanig Beth lwyddais i'w wneud dros y hyrwyddo. Fodd bynnag, roeddwn i'n gwybod nad dyma'r ffordd roeddwn i eisiau mynd, ac erbyn yr ail nofel, roedd gen i fwy o ddirwest. Y diwrnod y cymeradwyodd Maeva fy llawysgrif, byddaf bob amser yn ei chofio fel un o hapusaf fy mywyd. Nawr rydw i'n iawn lle roeddwn i eisiau bod. Ni allwch ofyn am fwy.

 • AL: A yw'r foment o argyfwng yr ydym yn ei chael yn anodd i chi neu a fyddwch yn gallu cadw rhywbeth cadarnhaol ar gyfer straeon yn y dyfodol?

AMC: Credaf ein bod i gyd, i raddau mwy neu lai, yn wahanol, yn wahanol i bwy oeddem cyn y pandemig. Yn bersonol, Rwy'n dal i ei chael hi'n arbennig o anodd dod i arfer â gadael cartref eto. Gadewch i ni ddweud fy mod yn dal i ddioddef o ychydig o gloi perimedr meddyliol, mae'r cyfan yn ymddangos yn anhygoel o bell i ffwrdd i mi. Ac rydw i'n mynd allan, ydw, ond dwi'n ei wneud gyda pheth ymdrech. Rwyf hefyd wedi methu â gwylio rhaglen newyddion heb ddagrau yn dod i'm llygaid. Rwy'n dyfalu y bydd hyn i gyd yn gadael ei ôl ar straeon y dyfodol, mae'n anochel.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.