Cydgysylltiad y ceciuos

conjuing y ceciuos

Ydych chi erioed wedi darllen Cydgysylltiad y ceciuos? Ydych chi'n gwybod beth yw ei bwrpas? Efallai mai dyma’r foment pan ddarllenwch stori lle rydych yn pwyso sut roedd pobl yn arfer byw a sut y cânt eu gwneud nawr, nofel sy’n cwmpasu beirniadaeth o gymdeithas gan awdur a oedd hefyd yn teimlo’n annigonol.

Felly rydyn ni'n mynd i rîlio chi i mewn, wrth gwrs heb ddweud wrthych chi'r diweddglo, popeth rydych chi'n mynd i'w ddarganfod yn y llyfr hwn.

Pwy ysgrifennodd gynllwyn ffyliaid

Pwy ysgrifennodd gynllwyn ffyliaid

Ffynhonnell: Diariosur

Yr awdur i bwy ydym yn ddyledus Cynllwyn ffyliaid yw John Kennedy Toole. Fe'i ganed yn New Orleans ym 1937 a bu farw 31 mlynedd yn ddiweddarach, ym 1969. Ni chyhoeddwyd ei lyfr tra roedd yn fyw, ond fe'i cyhoeddwyd ar ôl marwolaeth (ym 1980) a derbyniodd Wobr Pulitzer am ffuglen ym 1981.

Roedd John yn fab i John a Thelma Toole, rhieni amddiffynnol iawn tuag at eu mab, yn enwedig ei fam, nad oedd yn gallu gadael iddo chwarae gyda phlant eraill. Gwnaeth hynny iddo droi at ei astudiaethau ac roedd yn fyfyriwr rhagorol. Graddiodd o Brifysgol Tulane a chwblhaodd BA mewn Saesneg yn Columbia. Wedi hynny, dechreuodd weithio fel athro cynorthwyol Saesneg ym Mhrifysgol De-orllewin Louisiana am flwyddyn.

Oddi yno aeth i Efrog Newydd, i feddiannu swydd addysgu yng Ngholeg Hunter.

Fodd bynnag, ni chollodd ei alwedigaeth am hyfforddiant, wrth iddo geisio cael doethuriaeth. Fodd bynnag, wrth orfod mynd i'r fyddin, lle treuliodd ddwy flynedd yn dysgu Saesneg i recriwtiaid Sbaeneg eu hiaith, gwnaeth iddo roi'r gorau iddi.

Pan ddychwelodd o'r rhyfel, ymgartrefodd yn New Orleans lle bu'n byw gyda'i rieni a dechrau gweithio yn y Coleg Dominicanaidd. Fodd bynnag, fe helpodd hefyd ei ffrindiau (er enghraifft trwy werthu tamales) neu, ar ôl graddio gydag anrhydedd o Brifysgol Tulane, gweithio mewn ffatri ddillad dynion.

Hyn i gyd a ddaliodd yn ei lyfr, The Conspiracy of Fools, a phan orffennodd ef fe’i hanfonodd i dŷ cyhoeddi Simon & Schuster. Ond gwrthodwyd hyn oherwydd "nid oedd yn ymwneud ag unrhyw beth mewn gwirionedd." Yna dechreuodd Toole fynd yn isel ei ysbryd. Cymerodd i yfed, rhoddodd y gorau i weithio a gorffennodd hunanladdiad yn 31 oed.

Yr oedd ei fam a ymladdodd wedyn i rywun ddarllen gwaith ei mab. Ac mai rhywun oedd Walker Percy a wnaeth, wedi blino ar y mynnu, ei fod wrth ei fodd gyda'r llyfr. Felly, Percy oedd rhagair y llyfr. O ganlyniad i’r llwyddiant hwn, achubwyd nofel arall yr oedd yr awdur wedi’i hysgrifennu pan oedd yn 16 oed, ac yr oedd yn ei hystyried yn ddrwg, The Neon Bible.

Am beth mae cynllwyn ffyliaid

Am beth mae cynllwyn ffyliaid

Yn Cynllwyn y Ffyliaid byddwch yn cwrdd â prif gymeriad, Ignatius J. Reilly. Mae'r dyn hwn yn gamddatganiad ac yn anacronydd. Byddai wrth ei fodd yn byw mewn ffordd ganoloesol, gyda'i ffyrdd o fyw, ei foesau, ac ati. Felly, er mwyn i'r byd i gyd glywed, mae'n gwneud y penderfyniad i ysgrifennu cannoedd o lyfrau nodiadau lle mae'n rhyddhau'r weledigaeth honno o'r byd. Mae pob un o'r llyfrau nodiadau yn cymryd lle yn ei ystafell, heb unrhyw drefn, er bod ganddo'r bwriad pendant i'w harchebu. Someday.

Iddo ef, mae gwaith yn rhywbeth drwg iawn, rhywbeth y mae'n rhaid ei ddioddef oherwydd bod y byd yn gyfalafol a'i fod yn ei ystyried yn fath o gaethwasiaeth. Felly mae'n gorffen cymharu ei hun â Boethius (a dderbyniodd ei ddienyddiad ei hun) ac mae'n mynd ati i chwilio am un i fyw. Ac oddi yno mae stori yn cael ei nyddu, er y bydd yn gwneud ichi chwerthin llawer, bydd hefyd yn dangos i chi mewn ffordd or-ddweud, sut beth yw cymdeithas heddiw: gyda'i hunanoldeb, creulondeb, tristwch ...

Yn fyr, ie, byddwch chi'n chwerthin gyda'r llyfr, ond byddwch hefyd yn teimlo'n flin gweld sut mae'r byd wedi dod a sut cyn nad oedd hyn fel hynny, ac ni chafodd ei lywodraethu gan egwyddorion y mae'n ymddangos ein bod ni i gyd bellach wedi'u dilyn mewn trefn. i «addasu” a bod yn un o gymdeithas.

Crynodeb o'r llyfr

Dyma ei grynodeb:

Nofel wallgof, asidig a deallus iawn yw The Conjuration Of Fools. Ond nid yn unig hynny, mae hefyd yn hynod ddoniol a chwerw ar yr un pryd. Mae chwerthin yn dianc ar ei ben ei hun cyn sefyllfaoedd anghymesur y trasigomedy mawr hwn. Mae'n debyg mai Ignatius J. Really yw un o'r cymeriadau gorau a gafodd eu creu erioed ac nad yw llawer yn oedi cyn cymharu â Don Quixote. Ar ben hynny, ef yw'r gwrth-gymeriad perffaith ar gyfer nofel sy'n llawn cymeriadau rhagorol, wedi'i gosod yn ninas borthladd New Orleans, Ignatius meistrolgar.

Mae'n cael ei gamddeall, yn berson yn ei dridegau cynnar sy'n byw yn nhŷ ei fam ac sy'n ei chael hi'n anodd sicrhau byd gwell o'r tu mewn i'w ystafell. Ond yn greulon bydd yn cael ei lusgo i grwydro strydoedd New Orleans i chwilio am waith, ei orfodi i fynd i mewn i'r gymdeithas, y mae'n cynnal perthynas o wrthyrru ar y cyd â hi, er mwyn gallu talu'r costau a achoswyd gan ei fam mewn damwain car tra oedd Roeddwn i'n gyrru'n feddw. Mae'r awdur, John K. Toole, yn cael adolygiad dosbarth canol.

Mae'n llwyddo i gynnal diddordeb y darllenydd (hyd yn oed yn fwy mewn ail ddarlleniad nag yn y cyntaf) gydag ystod o gymeriadau sy'n fwy annymunol. Nid yw’n gadael unrhyw byped â phen a, thrwy bersonoliaeth ddichellgar a chymysglyd Ignatius, mae’n rhoi adolygiad o’r amser y bu’n byw mewn tôn gwatwar sy’n cyferbynnu â gweledigaeth drist bywydau’r cymeriadau a bortreadir. Nid stori wallgof a dirdynnol o feirniadaeth gymdeithasol yn unig ydyn ni, ond mae'r plot yn bachu o'r cychwyn cyntaf. Munud lle mae Fortuna, fel y dywed ei brif gymeriad, yn troi ei olwyn tuag i lawr ac nid ydym byth yn gwybod beth yw'r syndod annymunol sydd gan dynged ar ein cyfer.

O'r fan hon, mae rhai sefyllfaoedd yn bachu gydag eraill, yn union fel y mae'r cymeriadau'n ei wneud, a ffurfir pelen eira enfawr a fydd yn ffrwydro ar ddiwedd y nofel. Ar ôl gorffen La Conjura De Los Focios, yn 32 oed, ceisiodd yr awdur yn aflwyddiannus ei gyhoeddi. Arweiniodd hyn at iselder dwfn a arweiniodd at hunanladdiad. Diolch i ddycnwch a mynnu ei fam, heddiw gallwn fwynhau'r gwaith blasus hwn sydd wedi ennill Gwobr Pulitzer. Gallwn hefyd ddod o hyd i Feibl Neon wedi'i gyhoeddi, nofel a ysgrifennwyd pan oedd yr awdur yn 16 oed.

Pa arddull a strwythur sydd ganddo

Pa arddull a strwythur sydd ganddo

Rhennir y nofel yn benodau, sydd yn eu tro wedi'u rhannu'n is-benodau. Pob un ohonynt Maen nhw yn y trydydd person ac mae'r eironi yn rhan o'r testun. Fodd bynnag, mae yna rai rhannau y byddwch chi'n gallu eu darllen yn y person cyntaf, sef gweledigaeth Ignatius. Mae'r rhain yn helpu i ddeall y cymeriad a'r stori ei hun. Mae'r rhain yn rhan o'r llyfrau nodiadau y mae'n eu hysgrifennu, yn ogystal â'r llythyrau y mae'n eu hysgrifennu gyda'i ffrind, Myrna Minkoff, y mae'n gwrthdaro â hi gyda'i gweledigaeth o'r byd, ond ar yr un pryd mae'n teimlo ei bod yn ei chwblhau.

Mae llawer yn meddwl hynny mae gan stori The Plot of Fools lawer o fywyd John Kennedy Toole, sy'n dod i adlewyrchu rhannau o'i stori ei hun, nid yn unig oherwydd lleoliad y cymeriad, ond hefyd oherwydd y gwahanol swyddi y mae'n eu gwneud, neu oherwydd y berthynas sydd ganddo gyda'i fam. Mae hyd yn oed yr awydd hwnnw oherwydd bod yr hyn y mae'n ei ysgrifennu yn newid realiti neu'r byd.

Nawr eich bod chi'n gwybod ychydig yn well Cynllwyn ffyliaid, fe welwch ei bod hi'n nofel oesol, y gellir ei chymhwyso yn y gymdeithas hon yn ogystal ag yn y gorffennol neu yn y dyfodol, a bod y cymeriad ei hun yn gwneud ichi wynebu ei weledigaeth , eironig a chreulon, y byd. Nawr, bydd p'un a oedd yn iawn ai peidio yn dibynnu ar eich barn chi yn unig. Ydych chi wedi ei ddarllen? A wnewch chi roi cynnig arni?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.