Clywadwy: cewch eich swyno gan y straeon gorau a adroddir

Y llyfrau sain, fel y rhai o'r siop Audible, wedi dod yn ddewis arall gwych i lawer o bobl. Mae'r fformatau llyfrau sain hyn yn caniatáu ichi wrando ar eich hoff straeon yn cael eu hadrodd gan leisiau, weithiau gan enwogion sy'n benthyg eu hunain iddo. Ffordd i fwynhau'ch hoff angerdd heb orfod darllen ar sgrin.

Hefyd, mae’r llyfrau hyn yn berffaith ar gyfer pobl sy’n ddiog i ddarllen, sydd â rhyw fath o nam ar y golwg, neu sydd am fwynhau’r adroddion hyn wrth goginio, gyrru, ymarfer corff, neu ddim ond gorwedd yn ôl i ymlacio a mwynhau’r llenyddiaeth. Ar y llaw arall, rhaid dweud y bydd gennych nid yn unig llyfrau sain yn Clywadwy, byddwch hefyd yn dod o hyd i bodlediadau ar un platfform.

A'r cyfan am €9,99/mis yn unig, gydag a Cyfnod prawf am ddim o 3 mis i roi cynnig ar y profiad.

Beth yw llyfr sain

Audiobook

Gyda dyfodiad y eDdarllenwyr, neu ddarllenwyr llyfrau electronig, rhoddwyd y posibilrwydd o gael miloedd ar filoedd o lyfrau i'w darllen lle bynnag y dymunwch yn yr un ddyfais ysgafn o ychydig gram yn unig. Hefyd, daeth y sgriniau e-Ink â'r profiad yn agosach at ddarllen am y llyfrau go iawn. Mae darllen bob amser wedi bod yn rhan sylfaenol o lawer o bobl ac ar gyfer addysg, gan ganiatáu i ehangu gwybodaeth, gwella ein geirfa a sillafu, dysgu ieithoedd, neu fwynhau ffuglen.

Fodd bynnag, nid yw cyflymder presennol bywyd llawer o bobl sy'n caru llenyddiaeth yn caniatáu iddynt gael eiliad i ymlacio a darllen. Felly, gyda dyfodiad llyfrau sain newidiodd hyn yn llwyr. Diolch i'r ffeiliau sain hyn byddwch chi'n gallu mwynhau'r holl deitlau llyfrau rydych chi eu heisiau wrth wneud gweithgareddau eraill, fel pan fyddwch chi'n gyrru, wrth goginio, ymarfer corff, neu ar unrhyw adeg arall. Ac ar gyfer hyn i gyd Audible yw'r ateb perffaith.

Yn fyr, a llyfr sain neu lyfr sain nid yw'n ddim amgen na chofnod o lyfr a ddarllenwyd yn uchel, hynny yw, llyfr wedi'i adrodd. Ffordd newydd o ledaenu cynnwys sy'n cynyddu yn nifer y dilynwyr ac y mae gan lawer o e-Ddarllenwyr y gallu eisoes ar gyfer y math hwn o fformat (MP3, M4B, WAV,...).

Beth sy'n glywadwy

logo clywadwy

Ydych chi eisiau rhoi cynnig ar Clywadwy 3 mis am ddim? Cofrestrwch o'r ddolen hon a darganfod miloedd o lyfrau sain a phodlediadau ym mhob iaith.

Pan fyddwn yn sôn am lyfrau sain, a Un o'r llwyfannau mwyaf lle gallwch brynu'r teitlau hyn yw Clywadwy. Mae'n siop fawr sy'n eiddo i Amazon ac mae'n dilyn yn ôl troed y Kindle, gan ei fod yn un o'r llyfrgelloedd sain mwyaf o ran amrywiaeth a nifer y copïau. Mae rhai ohonyn nhw'n cael eu hadrodd gan leisiau enwog y byddwch chi'n eu hadnabod o fyd dybio neu sinema, fel gwrando ar Alice in Wonderland gyda llais Michelle Jenner, neu leisiau fel José Coronado, Leonor Watling, Juan Echanove, Josep Maria Pou, Adriana Ugarte, Miguel Bernardeu a Maribel Verdu...

Yn lle bod yn siop i ddefnyddio lle i brynu, Mae Audible yn wasanaeth tanysgrifio, felly bydd yn rhaid i chi dalu ffi fechan bob mis i barhau i ddefnyddio'r gwasanaeth. Ffordd i fuddsoddi yn eich hamdden, gan ddysgu ac ehangu gwybodaeth yn lle gwastraffu'r arian hwnnw ar bethau anghynhyrchiol eraill. Hefyd, os oes rhaid i chi astudio, bydd gwrando arno dro ar ôl tro yn ffordd wych o atgyfnerthu gwybodaeth. A gallwch chi nid yn unig fwynhau llyfrau sain gyda Audible, ond hefyd podlediadau.

Ar y llaw arall, mae'n bwysig nodi, er mwyn defnyddio'r gwasanaeth, y bydd yn rhaid i chi ddewis hyd y cynllun sy'n addas i chi, megis un mis am ddim, chwe mis neu ddeuddeg mis. gallwch chi ei wneud gydai'r un cyfrif ag yr ydych wedi'i gysylltu ag Amazon neu Prime. Unwaith y byddwch chi'n aelod Clywadwy, y peth nesaf i'w wneud yw chwilio am eich hoff deitlau a dechrau eu mwynhau.

Parhad

Dylech wybod nad oes gan Audible sefydlogrwydd, gallwch ganslo'ch tanysgrifiad ar unrhyw adeg. I wneud hyn, dilynwch ychydig o gamau syml:

 1. Ewch i wefan Audible.es.
 2. Agorwch yr adran Manylion.
 3. Dewiswch Manylion Tanysgrifio.
 4. Ar y gwaelod, cliciwch Canslo tanysgrifiad.
 5. Dilynwch y dewin a bydd yn cael ei ganslo.

Cofiwch, os ydych wedi talu am y mis cyfan neu am flwyddyn lawn, byddwch yn parhau i gael Clywadwy nes bod eich tanysgrifiad presennol yn dod i ben, er ei fod wedi ei ganslo, felly byddwch yn parhau i fwynhau'r hyn rydych wedi talu amdano. Hefyd, nid yw dileu'r app yn canslo'r tanysgrifiad fel y mae rhai yn meddwl. Mae’n rhywbeth i’w ystyried.

Hanes Clywadwy

Yn glywadwy, er ei fod bellach yn gysylltiedig ag Amazon, y gwir yw iddo ddechrau yn llawer cynharach. hwn Crëwyd cwmni annibynnol yn 1995, a gwnaeth hynny i ddatblygu chwaraewr sain digidol i allu gwrando ar lyfrau. Opsiwn hygyrchedd i lawer o bobl â phroblemau golwg, neu ar gyfer y bobl ddiog hynny nad ydynt yn hoffi darllen llawer.

Oherwydd technoleg canol y 90au, roedd gan y system ei chyfyngiadau. Er enghraifft, dim ond roeddwn i'n gallu storio 2 awr o sain mewn fformat perchnogol. Ychwanegodd hyn at broblemau eraill a roddodd y cwmni drwy gyfnod anodd iawn, megis pan fu farw ei Brif Swyddog Gweithredol, Andrew Huffman, o drawiad sydyn ar y galon.

Fodd bynnag, roedd Audible yn gallu symud ymlaen wedyn llofnodi contract gydag Apple yn 2003 i ddarparu llyfrau sain trwy lwyfan iTunes. Sbardunodd hyn ei boblogrwydd a'i werthiant, a wnaeth i Amazon sylwi ar ei dwf cyflym i'w brynu am 300 miliwn o ddoleri ...

Catalog Clywadwy Cyfredol

catalog clywadwy

Ar hyn o bryd mae yna mwy na 90.000 o deitlau ar gael yn y siop lyfrau sain wych hon. Felly, byddwch yn gallu dod o hyd i lyfrau ar gyfer pob chwaeth ac oedran, o unrhyw genre, yn ogystal â phodlediadau gan Ana Pastor, Jorge Mendes, Mario Vaquerizo, ALAska, Olga Viza, Emilio Aragón, a llawer mwy. Mae hyn yn trawsnewid Audible yn un o'r siopau llyfrau sain mwyaf, i gystadlu yn erbyn Nextory, Storytel, neu Sonora.

A dylech wybod bod y cynnwys yn tyfu'n gynyddol, gan fod teitlau newydd yn cael eu hychwanegu bob dydd i adio i fyny. Felly ni fyddwch yn brin o adloniant gyda Clywadwy... Yn wir, fe welwch gategorïau fel:

 • Teens
 • celf ac adloniant
 • Llyfrau llyfrau plant
 • Bywgraffiadau ac atgofion
 • gwyddoniaeth a pheirianneg
 • Ffuglen wyddonol a ffantasi
 • Chwaraeon ac yn yr awyr agored
 • Dinero y finanzas
 • Addysg a ffurfiant
 • Erotica
 • hanes
 • cartref a gardd
 • Gwybodeg a thechnoleg
 • LGTBi
 • Llenyddiaeth a ffuglen
 • Busnes a phroffesiynau
 • Heddlu, du a suspense
 • Gwleidyddiaeth a gwyddorau cymdeithasol
 • Perthnasoedd, magu plant a datblygiad personol
 • crefydd ac ysbrydolrwydd
 • Rhamantaidd
 • Iechyd a Lles
 • Teithio a thwristiaeth
Ydych chi eisiau rhoi cynnig ar Clywadwy 3 mis am ddim? Cofrestrwch o'r ddolen hon a darganfod miloedd o lyfrau sain a phodlediadau ym mhob iaith.

Chwilio Hidlau

Gyda chymaint o deitlau ar gael a chymaint o gategorïau, efallai y byddwch chi'n meddwl y gall fod yn anodd dod o hyd i'r hyn rydych chi'n edrych amdano ar Audible. Ond fe welwch na mae gan y siop hidlwyr chwilio i fireinio a chael y canlyniad dymunol. Er enghraifft:

 • Hidlo erbyn amser i weld y datganiadau diweddaraf.
 • Chwiliwch yn ôl hyd y llyfr sain, rhag ofn eich bod chi eisiau stori hir neu stori fer.
 • Yn ôl iaith.
 • Trwy acen (Sbaeneg neu Ladin niwtral).
 • Fformat (llyfr llafar, cyfweliad, lleferydd, cynhadledd, rhaglen hyfforddi, podlediadau)

Llwyfannau â chymorth

Gellir mwynhau clywadwy ar llwyfannau lluosog. Yn ogystal, mae nid yn unig yn cynnig cynnwys ar-lein i'w chwarae o'r cwmwl, gallwch hefyd lawrlwytho'r teitlau i wrando arnynt all-lein pan nad oes gennych gysylltiad Rhyngrwyd.

Gan fynd yn ôl at y pwnc o lwyfannau, byddwch yn gallu gosod yn frodorol mewn:

 • ffenestri
 • MacOS
 • iOS/iPadOS drwy'r App Store
 • Android trwy Google Play
 • O'r porwr gwe gydag unrhyw system weithredu arall
 • Yn gydnaws ag Amazon Echo (Alexa)
 • Yn dod yn fuan i Kindle eReaders

Ynglŷn â'r app

ap clywadwy

Boed trwy'r wefan Clywadwy neu gyda'r app cleient, dylech wybod bod gennych chi sawl un nodweddion cŵl ymhlith yr hyn yr ydym yn tynnu sylw ato:

 • Chwaraewch y llyfr sain o'r union eiliad y gwnaethoch chi adael y tro diwethaf.
 • Ewch i'r funud neu'r eiliad rydych chi ei eisiau unrhyw bryd.
 • Ewch yn ôl / ymlaen 30 eiliad yn y sain.
 • Newid cyflymder chwarae: 0.5x i 3.5x.
 • Amserydd i ddiffodd ar ôl ychydig. Er enghraifft, i chwarae am 30 munud a diffodd oherwydd eich bod yn mynd i gysgu.
 • Gall yr ap brodorol weithio yn y cefndir i allu gwneud pethau eraill gyda'n dyfais. Hyd yn oed chwarae ar yr un pryd i roi cefndir o gerddoriaeth neu ymlacio, er enghraifft.
 • Mae'n cefnogi ychwanegu marcwyr ar eiliad yn y sain sy'n ddiddorol i ni i ddychwelyd yn gyflym i'r foment honno yn hawdd ac yn gyflym.
 • Ychwanegu nodiadau.
 • Daw rhai llyfrau sain gydag atodiadau pan fyddwch chi'n eu prynu. Er enghraifft, gall fod yn ddarluniau, yn ddogfennau PDF, ac ati.
 • Bydd eich holl gaffaeliadau yn cael eu trefnu yn adran y Llyfrgell.
 • Opsiwn lawrlwytho i allu gwrando ar y llyfr sain all-lein, heb gysylltu â'r Rhyngrwyd.
 • Gweler ystadegau'r llyfrau sain rydych chi'n eu cario, yr amser rydych chi wedi'i dreulio, ac ati. Mae gennych chi hyd yn oed lefelau yn seiliedig ar ba mor hir rydych chi'n treulio'n gwrando.
 • Mae gennych adran Newyddion i dderbyn y newyddion, newidiadau ac addasiadau diweddaraf.
 • Mae'r opsiwn Darganfod yn caniatáu ichi weld argymhellion neu newyddion nodedig gan Audible.
 • Modd car i osgoi gwrthdyniadau wrth yrru.

Manteision cael Clywadwy

Nodweddion platfform Clywadwy Amazon manteision mawr ymhlith y rhai sy'n sefyll:

 • Gwella llythrennedd ac ehangu geirfa: Diolch i wrando ar lyfrau, byddwch hefyd yn gallu gwella eich llythrennedd ac ehangu eich geirfa, i gael geiriau newydd efallai nad ydych yn eu hadnabod o'r blaen. Yn ogystal, gall pobl â phroblemau golwg neu sy'n ddall, pobl nad ydynt yn hoffi darllen, neu ddyslecsig a fyddai'n cael problemau gyda llyfrau confensiynol ei fwynhau.
 • Diwylliant a gwybodaeth: mae gwrando ar lyfrau sain nid yn unig yn gwella geirfa, ond hefyd yn ehangu gwybodaeth a'ch diwylliant os yw'r hyn rydych chi'n gwrando arno yn llyfr hanes, gwyddoniaeth, ac ati. Ac i gyd heb fawr o drafferth, tra byddwch chi'n gwneud pethau eraill.
 • Gwell canolbwyntio: Trwy roi sylw i naratifau, gall hyn wella eich gallu i ganolbwyntio, hyd yn oed wrth amldasgio.
 • Gwell iechyd a lles: Os ydych chi'n darllen llyfrau hunangymorth, lles neu iechyd, gallwch hefyd weld sut mae'r newidiadau a'r cyngor a gynigir gan y llyfrau sain hyn yn cael effaith gadarnhaol ar eich bywyd.
 • Gwell dealltwriaeth: Un arall o'r galluoedd sydd yn cael ei wella yw amgyffred.
 • Dysgu ieithoedd: Gyda llyfrau sain mewn ieithoedd eraill, fel y rhai yn Saesneg, byddwch nid yn unig yn gallu mwynhau pob un o'r uchod, ond byddwch hefyd yn gallu dysgu unrhyw iaith a'i ynganiad mewn ffordd hwyliog diolch i naratifau brodorol.

A'r cyfan, fel y gwyddoch yn iawn, heb orfod gwneud bron unrhyw beth, dim ond gwrando wrth i chi wneud ymarfer corff, gwneud gwaith tŷ, ymlacio, gyrru, ac ati.

Ydych chi eisiau rhoi cynnig ar Clywadwy 3 mis am ddim? Cofrestrwch o'r ddolen hon a darganfod miloedd o lyfrau sain a phodlediadau ym mhob iaith.

Help a chyswllt

I ddod â'r erthygl hon i ben, rhaid dweud os oes gennych unrhyw broblem gyda'r tanysgrifiad neu gyda'r platfform Clywadwy, mae gan Amazon gwasanaeth cyswllt i allu siarad ar y ffôn gyda chynorthwyydd, neu drwy e-bost. I wneud hyn, ewch i'r Tudalen cyswllt clywadwy.