Julio Cotázar: cerddi

Julio Cortázar: cerddi

Roedd Julio Cortázar yn awdur Ariannin pwysig yr oedd ei farddoniaeth yn sefyll allan ar olygfa lenyddol y byd. Dewch, gwybod mwy amdano ef a'i waith.

Samuel Beckett

Samuel Beckett

Roedd Samuel Beckett (1906-1989) yn awdur Gwyddelig toreithiog a enillodd y Wobr Nobel mewn Llenyddiaeth. Dewch, dysgwch fwy am yr awdur a'i waith.

Sut i ysgrifennu cerdd

Sut i ysgrifennu cerdd

Ddim yn siŵr sut i ysgrifennu cerdd? Rydyn ni'n rhoi'r allweddi i chi fel eich bod chi'n dysgu beth sy'n rhaid i chi edrych arno i'w wneud a'i wneud yn berffaith.

Alexandra Pizarnik

Alexandra Pizarnik

Alejandra Pizarnik fu'r bardd Ariannin a ddarllenwyd fwyaf eang yn y byd yn ystod yr hanner can mlynedd diwethaf. Dewch, dysgwch fwy am yr awdur a'i gwaith.

Felix de Azúa

Felix de Azúa

Sbaenwr yw Félix de Azúa a ystyrir yn un o esbonwyr gorau llenyddiaeth yr XNUMXfed ganrif. Dewch, dysgwch fwy am yr awdur a'i waith.

Barddoniaeth Cenhedlaeth 27

Barddoniaeth Cenhedlaeth 27

Roedd barddoniaeth y Genhedlaeth o 27 yn nodi cyn ac ar ôl mewn llenyddiaeth Sbaeneg. Dewch, dysgwch fwy am eu hawduron a'u gweithiau.

Llyfrau Elvira Sastre

Llyfrau Elvira Sastre

Daeth barddoniaeth a naratif Elvira Sastre i feddiannu lle mewn llythyrau Castileg. Dewch, dysgwch fwy am yr awdur a'i gwaith.

rhamant

Rhamant

Darganfyddwch beth mae'r term rhamant yn cyfeirio ato, pa nodweddion sy'n ei ddiffinio, mathau o ramant, a pha ddosbarthiadau sy'n bodoli mewn llenyddiaeth.

Mathau o gerddi.

Mathau o gerddi

Mae yna amrywiaeth fawr o fathau o gerddi, yn ôl mesurydd eu penillion, eu rhigwm neu faint eu pennill. Dewch i ddysgu mwy amdano.

Subgenres telynegol

Subgenres telynegol

Mae'r subgenres telynegol yn destunau a nodweddir gan fynegiant "hunan barddonol" yr ysgrifennwr. Dewch, dysgwch fwy amdano.

Syniadau ar gyfer ysgrifennu llyfr.

Syniadau ar gyfer ysgrifennu llyfr

Mae cael cyfres o syniadau wrth law i ysgrifennu llyfr, yn hwyluso'r broses greadigol. Dewch i wybod sawl awgrym a fydd yn eich helpu chi.

Y delyneg.

Y delyneg

Mae'r delyneg yn derm eang, weithiau'n anodd ei ddiffinio yn ôl yr opteg a ddefnyddir ar gyfer ei ffiniau. Dewch i ddysgu mwy amdano.

Anaphora.

Anaphora

Mae Anaphora yn ffigwr rhethregol a ddefnyddir yn helaeth ymhlith beirdd ac ysgrifenwyr telynegol. Dewch i ddysgu mwy am yr adnodd hwn a'i ddefnydd.

Dadaism.

Dadaism

Mae Dadaism yn fudiad artistig a sefydlwyd gan y bardd Rwmania Tristan Tzara (1896 - 1963). Dewch, dysgwch fwy am y cerrynt hwn.

Gerard Diego.

Gerardo diego

Bardd ac ysgrifennwr Sbaenaidd oedd Gerardo Diego Cendoya, aelod o Generation bondigrybwyll 27. Dewch, dysgwch fwy am y gwaith a'i awdur.

Adolygiad o Coplas ar farwolaeth ei dad.

Coplas i farwolaeth ei dad

Mae Coplas a la muerte de su padre yn ddarn barddonol gan Jorge Manrique cyn y Dadeni Sbaenaidd. Dewch, dysgwch fwy am y gwaith a'i awdur.

George Manrique.

Jorge Manrique

Roedd Jorge Manrique yn fardd enwog o Sbaen ac yn ddeallusol cyn y Dadeni. Dewch i ddysgu mwy am yr awdur a'i waith.

Juan de Mena.

Juan de Mena

Roedd Juan de Mena yn awdur Sbaenaidd a oedd bob amser yn ceisio geirfa uchel farddonol. Dewch, dysgwch fwy am yr awdur a'i waith.

Luis de Gongora.

Luis de Gongora

Roedd Luis de Góngora yn fardd a dramodydd amlwg o Oes Aur Sbaen. Dewch i ddysgu mwy am yr awdur a'i waith toreithiog.

Blas de Otero.

Blas de Otero

Bardd Sbaenaidd oedd Blas de Otero y mae ei etifeddiaeth yn un o'r llenyddiaeth ôl-rhyfel fwyaf arwyddluniol. Dewch, gwybod mwy am yr awdur a'i waith.

Adolygiad o Platero a fi.

Platero a fi

Mae Platero y yo yn waith eiconig gan yr awdur Iberaidd José Ramón Jiménez. Dewch i ddysgu mwy am y darn hwn a'i awdur.

Jose Marti.

Jose Marti

Roedd José Martí yn un o ddeallusion amlycaf rhyddfreinio America. Dewch, gwybod mwy am yr awdur a'i waith.

George Guillen.

Jorge Guillen

Bardd Malaga oedd Jorge Guillén Álvarez gyda phersbectif optimistaidd anarferol ar y byd. Dewch, gwybod mwy am yr awdur a'i waith.

Adolygiad o Ar lannau'r Sar.

Ar lan y Sar

Ar lannau'r Sar mae teitl gan yr awdur Rosalía de Castro. Yn ei ddydd ni ddeallwyd fawr ddim. Dewch, dysgwch fwy am y gwaith a'i awdur.

Sut i ddadansoddi cerdd.

Sut i ddadansoddi cerdd

Er mwyn gwybod sut i ddadansoddi cerdd mae'n hanfodol gwybod yr elfennau sy'n ei ffurfio. Dewch, darganfyddwch bopeth sydd angen i chi ei wybod amdano.

Geiriau i Julia.

Geiriau i Julia

Mae "Words for Julia" yn gerdd a gysegrodd Goytisolo i'w ferch. Mae yn y llyfr o'r un enw a gyhoeddwyd ym 1979. Dewch, gwyddoch fwy am y testun a'i awdur.

Gonzalo de Berceo.

Gonzalo de Berceo

Clerigwr a bardd Sbaenaidd oedd Gonzalo de Berceo a drosglwyddodd mewn llenyddiaeth Castileg am ei gyfraniadau ieithyddol. Dewch, dysgwch fwy am ei fywyd a'i waith.

Peter Saltines.

Pedr Salinas

Pedro Salinas oedd un o awduron mwyaf arloesol dechrau'r 27fed ganrif. Cynrychiolydd teilwng y Genhedlaeth o XNUMX. Dewch, dysgwch fwy amdano ef a'i waith.

Lle mae ebargofiant yn trigo

"Lle mae ebargofiant yn trigo"

Rydym yn dadansoddi'n fanwl y gwaith 'Where oblivion inhabits', gan Luis Cernuda, a oedd yn un o feirdd gorau Cenhedlaeth 27.

Llyfrau Offreds.

Llyfrau Offreds

Mae llyfrau Offreds yn dyst i sut mae talent a chyrhaeddiad ar gyfryngau cymdeithasol yn gymysgedd cynhyrchiol. Dewch, dysgwch fwy am y gwaith a'i awdur.

Cofeb i César Vallejo

Gwaith barddonol César Vallejo

Roedd César Vallejo yn un o awduron pwysicaf yr XNUMXfed ganrif, yn ei wlad ac yng ngweddill y byd. Ewch i mewn a gwybod ei waith barddonol.

Cerddi gan Gil de Biedma.

Cerddi gan Gil de Biedma

Mae cerddi Gil de Biedma yn gyfeiriad gorfodol mewn barddoniaeth Sbaeneg gyfoes. Creodd yr awdur waith coeth. Dewch, gwybod mwy amdano ef a'i gorlan.

Miguel Hernandez.

Bywyd a gwaith Miguel Hernández

Roedd Miguel Hernández yn un o'r lleisiau mwyaf drwg-enwog yn llenyddiaeth, bardd a dramodydd Sbaeneg yr XNUMXfed ganrif. Dewch i ddysgu mwy am ei fywyd a'i waith.

Un o gerddi Rubén Darío

Cerddi Rubén Darío

Roedd Rubén Darío yn fardd pwysig o Nicaraguan a ystyriwyd yn dad moderniaeth lenyddol yn America Ladin. Dewch i ddysgu mwy am ei fywyd a'i waith.

Cerdd gan Carmen Conde.

Carmen Conde: cerddi

Carmen Conde yw un o'r beirdd mwyaf cydnabyddedig yn Sbaen, hi oedd y fenyw gyntaf i feddiannu sedd yn yr RAE. Dewch i ddysgu mwy am ei fywyd a'i waith.

Edgar allan Poe: llais iselder.

Edgar Allan Poe, llais iselder

Mae gwaith Edgar Allan Poe yn dangos braw wrth ei wreiddiau, ac mae hefyd yn dynodi ei berthynas ag iselder. Dewch i ddysgu mwy am ei fywyd a'i ysgrifau.

Delwedd o'r awdur César Vallejo.

Bywgraffiad a gweithiau César Vallejo

Roedd César Vallejo yn un o awduron Periwaidd mwyaf trosgynnol yr XNUMXfed ganrif, roedd ei lenyddiaeth yn nodi carreg filltir. Dewch i ddysgu mwy am ei fywyd a'i waith.

Y bardd Mario Benedetti.

Cerddi gan Mario Benedetti

Mae Mario Benedetti yn un o'r beirdd amlycaf yn llenyddiaeth America Ladin a'r byd. Dewch i wybod ychydig mwy am ei farddoniaeth a'i fywyd.

Gweithiau amrywiol gan Lope de Vega.

Llyfrau Lope de Vega

Mae gwaith llenyddol Félix Lope de Vega yn cael ei ystyried yn un o'r rhai mwyaf a phwysicaf yn Sbaen. Dewch i ddysgu mwy am fywyd a llyfrau Lope de Vega.

Portread o Antonio Machado.

Barddoniaeth Antonio Machado

Roedd Antonio Machado yn un o'r beirdd mwyaf amlbwrpas yn Sbaen, roedd ei farddoniaeth yn nodi carreg filltir. Dewch i ddysgu mwy am ei fywyd, ei waith a'i etifeddiaeth.

Llun o Horacio Quiroga gyda het.

Bywgraffiad a gweithiau Horacio Quiroga

Mae Horacio Quiroga yn cael ei ystyried yn ysgrifennwr straeon byrion gorau erioed, mae ei waith yn llawn gwreiddioldeb. Dewch i wybod ychydig mwy am ei fywyd.

Llun o Pablo Neruda yn darllen.

Neruda a'i Odes elfennol

Mae'r Odes Elfenol yn enghraifft glir o sut y gellir barddoni popeth. Mae Neruda yn cynnig dosbarth meistr mewn barddoniaeth. Dewch, gwyddoch ychydig mwy am y llyfr hwn.

Edgar Allan Poe. 209 mlynedd ar ôl ei eni. Rhai o'i ymadroddion

Mae bellach yn 209 mlynedd ers genedigaeth Edgar Allan Poe, felly unwaith eto mae'n bryd ei longyfarch ar ei dragwyddoldeb fel mawr ymhlith mawrion y nofel, y stori, y farddoniaeth ac, yn anad dim, y terfysgaeth, y angerdd a'r teimlad mwyaf llethol. Heddiw yw rhai o'i ymadroddion.

Y 5 cerdd serch orau

Maen nhw'n dweud nad yw'r hyn sy'n cael ei ddeall heddiw gan gariad yn wir gariad ... Roedd y cariad hwnnw'n beth ...

Pablo Neruda yn adrodd mewn stiwdio radio

Arddull Pablo Neruda

Dadansoddiad cyflawn o'r arddull a'r symbolau a ddefnyddir gan y Pablo Neruda gwych, un o'r beirdd gorau erioed.

Beirdd Llenyddiaeth gwych

Heddiw, 21 Mawrth, Diwrnod Barddoniaeth Rhyngwladol, roeddem am wneud un arbennig yn cyfeirio at y beirdd gwych hynny ...

Portread o Rubén Darío

Bywgraffiad Rubén Darío

Rydyn ni'n dweud wrthych chi gofiant Rubén Darío gyda rhai nodiadau cryno ar fywyd y bardd a nododd gyn ac ar ôl mewn llenyddiaeth gyda'i gyfraniadau. Ydych chi'n gwybod ei hanes?

Cyfweliad â Marwan

Cyfweliad â Marwan: yfory, Mai 19, bydd ei lyfr newydd "Mae fy holl ddyfodol gyda chi" yn cael ei gyhoeddi, ei gyhoeddi gan dŷ cyhoeddi Planeta.

Beirdd Heddiw (I)

Beirdd heddiw (I): Nid yw barddoniaeth wedi marw ac ni fyddant byth yn gadael iddo farw.

Cerddi canu

A oes unrhyw un o'r 7 cerdd a wnaed yn gân yn swnio'n gyfarwydd i chi? Oeddech chi'n gwybod iddynt gael eu hysgrifennu gan feirdd adnabyddus? Darganfyddwch rai o'r cerddi gorau a ganwyd erioed

Ar y llenyddiaeth newydd

Yn y dyddiau hyn, yn yr amseroedd hyn sy'n ein goresgyn, sy'n ein hamgylchynu, sy'n ein deall ni, mae llenyddiaeth wedi rhoi ...

Cariad Alejandra

Ffigwr y mae ei farddoniaeth wedi rhagori ar leferydd a distawrwydd. Dynes sydd wedi gwneud cig yn ...