Y grefft o ddarllen yn dda

Mae'r grefft o ddarllen yn dda yn fwy cymhleth nag y mae'n ymddangos; nid yw'n ddigon dweud gair ar ôl gair a throi tudalennau llyfr.

Gêm lenyddol (I)

Gêm lenyddol (I): A allech chi ddweud wrthyf i ba lyfr y mae pob un o'r darnau hyn yn perthyn? 10 darn, 10 llyfr. Ydych chi'n meiddio?

Un o ddyfyniadau llenyddol

Un o ddyfyniadau llenyddol: ymadroddion a dyfyniadau enwog a welir mewn llyfrau adnabyddus. Ydyn nhw'n swnio'n gyfarwydd i chi?

Sgwad Hunanladdiad

Pwy yw pwy yn y ffilm 'Suicide Squad'

Ym mis Awst 2016, ac ar ôl y perfformiad cyntaf o 'Batman v Superman: Dawn of Justice' ychydig fisoedd ynghynt, bydd y ffilm 'Suicide Squad' yn taro theatrau.

Cyfweliad â Marwan

Cyfweliad â Marwan: yfory, Mai 19, bydd ei lyfr newydd "Mae fy holl ddyfodol gyda chi" yn cael ei gyhoeddi, ei gyhoeddi gan dŷ cyhoeddi Planeta.

Safleoedd i lawrlwytho llyfrau am ddim

Rydyn ni'n eich gadael chi gyda rhestr o wefannau i lawrlwytho llyfrau am ddim. Mae yna 30 o wefannau gwahanol, lle byddwch chi'n sicr o ddod o hyd i'r e-lyfr sydd ei angen arnoch chi.

Beirdd Heddiw (I)

Beirdd heddiw (I): Nid yw barddoniaeth wedi marw ac ni fyddant byth yn gadael iddo farw.

llyfrgell

Cân cariad a gobaith i lyfrgelloedd

Heddiw rydym yn codi'r cwestiwn o sut rydym yn cyrchu llenyddiaeth, llyfrgelloedd yw'r prif sefydliad lle mae'r darllenydd plant yn cael ei fwydo.

Twitter

Twitter, cleddyf deufin i awduron

Mae llawer o awduron yn defnyddio twitter i wneud eu hunain yn hysbys a chyrraedd mwy o ddarllenwyr. Rydyn ni'n rhoi rhai awgrymiadau i chi i ddefnyddio'r rhwydwaith microblogio hwn yn dda.

Llyfrau gorau 2014

Llyfrau gorau 2014

Trwy gydol 2014, rhyddhawyd teitlau gwych. Beth fu'r llyfrau gorau neu, o leiaf, y rhai a ddarllenwyd fwyaf a'u gwerthfawrogi orau?

Rhyfel

3 gwaith i gofio'r Rhyfel Mawr

Mae canmlwyddiant dechrau'r Rhyfel Mawr wedi cyrraedd a pha ffordd well i'w gofio na thrwy ddarllen tri gwaith gwych ar y ffaith hanesyddol hon.

Darlleniadau byr am benwythnos

Os ydych chi bob amser yn cwyno am ddiffyg amser i ddarllen, dyma bum darlleniad byr am benwythnos. Fe wnaethoch chi redeg allan o esgusodion!

Llenyddiaeth dda a drwg

Os credwch nad oes unrhyw wahaniaethau pwysig rhwng llenyddiaeth dda a drwg a'r hyn sy'n bwysig yw chwaeth bersonol pob un, dyma'ch erthygl.

Darlleniadau ar gyfer yr haf

Mae "Lecturas para el verano" yn erthygl lle rydym yn argymell rhai llyfrau y gallwch chi fwynhau'r gwyliau hyn sydd ar ddod.

tri llun o Unamuno

Unamuno a "Shexpir"

Heddiw rydyn ni'n dod â hanesyn llenyddol newydd sydd yn yr achos hwn yn troi o amgylch Unamuno

Jorge Luis Borges

Borges a chanibaliaeth

Rydyn ni'n dod â hanesyn i chi am Borges sy'n ateb gydag eironi i newyddiadurwr sy'n dweud wrtho am ganibaliaeth yn ei wlad ...

Unicomic 2013

Rhwng Mawrth 14 a 16, cynhelir Cynhadledd Comic XV, sy'n fwy adnabyddus fel Unicómic, ym Mhrifysgol Alicante.

Clawr Yr Is-iarll Demediado

Adolygiad o "The viscount demediado"

Mae "El Vizconde demediadio", gwaith gwych gan Italo Calvino y mae ei brif gymeriad, Is-iarll Terralba, wedi'i rannu'n ddau gan arwain at ddau fodau newydd

Llun gan Vicente Risco

Bywgraffiad o Vicente Risco

Adolygiad byr o fywyd Vicente Risco, dyn nad oedd ei amddiffyniad o genedlaetholdeb bob amser yn cael ei gynnal trwy gydol ei oes

Llun o'r awdur Azorín

Bywgraffiad o Azorín

Adolygiad o fywyd Azorín, awdur a newyddiadurwr a oedd yn anarchydd yn gyntaf ac yna'n geidwadwr

Enillwyr Harvey 2012

Yr Awdur Llythyrau Gorau Chris Eliopoulos, Fear Itelf, Marvel Comics Laura Lee Gulledge, Tudalen Gan Paige, Amulet Books Todd Klein, SHIELD: Penseiri…

Enwebiadau Eisner 2012

Mae gan Wobrau Eisner 2012 eu hymgeiswyr eisoes. Mae cynrychiolaeth Sbaen y tro hwn yn cyfateb i Marcos Martín, sy'n hoffi ...

'Debora' gan Pablo Palacio

O dŷ cyhoeddi Barataria, rydym yn derbyn y rhifyn newydd hwn o waith Debora, gan yr awdur Ecwador Pablo Palacio. Mae'n ymwneud â…

Enwebiadau dwbl

STORI BYR GORAU “Hanes Byr o’r Ffurf Gelf A elwir yn Hortisculpture,” gan Adrian Tomine, yn Optic Nerve # 12…

Rhestr o lyfrau o 2011

Efallai y byddai rhywun yn meddwl bod hongian rhestr lyfrau 2011 yn opsiwn nodweddiadol iawn. Ond a dweud y gwir,…

Deg comics gorau 2011

O'r blog llenyddiaeth hwn rydw i wedi ceisio trin y comic fel rhan o lenyddiaeth mewn rhai swyddi. Mewn rhai…

Enwebiadau Gwobrau Harvey

Trwy Entrecomics dysgon ni am yr enwebiadau diweddar ar gyfer Gwobrau mawreddog Harvey, gyda rhai uchafbwyntiau. I mi ...

Expotaku 2011

Trwy gydol tridiau, bydd y rhai sy'n mynd o heddiw dydd Gwener yr 20fed a than ddydd Sul nesaf yr 21ain o ...

Enwebeion Gwobrau Eisner 2011

O Newsarama fe wnaethon ni ddysgu am yr enwebeion ar gyfer Gwobrau Eisner mawreddog eleni, gyda DC yn arwain y safle ...

CSC (Coctel Comic Contest)

Cystadleuaeth lenyddol CASA EOLO 1. THEMA A RHYW. Bydd y thema a'r genre yn rhad ac am ddim, gan dderbyn pob math o weithiau ...

Ffair Gomig Irún III

Y penwythnos nesaf, mae cefnogwyr comig Irún mewn lwc, oherwydd bod trydydd rhifyn y ...

Gwobrau Harvey 2010

Mae enillwyr Gwobrau mawreddog Harvey eisoes yn hysbys, gan gynnwys y rhai a gynaeafwyd gan Kirkman a'i ...

Gwobrau Harvey 2009

Trwy Entrecomics, gyda'r enillwyr mewn print trwm: YSGRIFENNYDD CRAFFU GORAU Kyle Baker, NAT TURNER, llyfrau Abrams Ed Brubaker, CAPTAIN AMERICA, Rhyfeddu ...

Yr Iliad mewn sgematigau

Mae'n ymddangos bod Martín Cristal yn cydymffurfio'n berffaith â chanonau'r theori adnabyddus sy'n honni bod pob ysgrifennwr da yn ddi-os yn ddarllenydd da yn gyntaf.

Y 10 nofel Bolifia orau

Ddoe daeth cyfarfod i ben rhwng nifer fawr o awduron, a'u nod oedd dewis y deg nofel Bolifia orau ...

Aloja, diod theatrau'r Oes Aur

Nid tinto de verano, na chwrw ar y terasau. Diod seren cyfnod yr haf, yn ystod yr Oes Aur, oedd y porthdy, diod feddal.

Y ffrog werdd olewydd

Mae'r llwybrau academaidd y mae'n rhaid i fyfyriwr Llythyrau fel fi eu gwneud (ac eisiau, gadewch i ni fynd ...) i'w gwneud, weithiau'n arwain at leoedd ...

Harddwch y cerrynt

Y damcaniaethau mwyaf cyfoes sy'n gweithio, o athroniaeth, ar gysyniadau sy'n berthnasol i Estheteg a'r cysyniad o Gelf ...

Ail Gystadleuaeth Myaku

Eleni mae Cymdeithas Myaku yn trefnu cystadleuaeth ddigrif arall fel yn 2008, ac er bod y ...

Y Bwmpen a ddaeth yn Cosmos

Dim ond oherwydd fy mod i'n credu eu bod nhw'n bethau rydyn ni'n cael ein gorfodi i'w cael yn y cof, rydw i'n rhoi'r stori hon i chi, sef ...

Pedwar Tymor Manuela

   Manuela Sáenz oedd cariad mawr olaf y Rhyddfrydwr, Don Simón Bolivar. Aeth gydag ef yn ystod ei wyth mlynedd diwethaf, ...

Faulkner a'i gyngor

Yn awdur annhraethol am ei ddawn, am ei swyn syfrdanol a roddwyd wrth ddefnyddio'r ferf, William Faulkner. Ac yma…

Ar y llenyddiaeth newydd

Yn y dyddiau hyn, yn yr amseroedd hyn sy'n ein goresgyn, sy'n ein hamgylchynu, sy'n ein deall ni, mae llenyddiaeth wedi rhoi ...

Macedoneg i rym?

Un o'r straeon a achosodd y mwyaf o hwyl imi ar y pryd, pan euthum i mewn i ymchwil ar y cymeriad penodol hwn, ...

Cariad Alejandra

Ffigwr y mae ei farddoniaeth wedi rhagori ar leferydd a distawrwydd. Dynes sydd wedi gwneud cig yn ...

Cynhadledd Comig XI Almería

O Entrecomics: DYDDIAU COMIC RHYNGWLADOL XI ALMERÍA ARRIVE Gyda threfniadaeth Cymdeithas Ddiwylliannol Andalusaidd ar y Cyd ...

Cystadleuaeth Comic Ysgol

O Entrecomics: Seiliau'r gystadleuaeth gomig, wedi'i hanelu at bobl ifanc rhwng 9 a 17 oed a thrigolion Álava, ...

Testun Hebraeg wedi'i adfer

Mae testun Hebraeg a gafodd ei ddwyn fwy na 10 mlynedd yn ôl wedi ei adfer. Mae'r testun o'r enw The Book ...

Ray Bradbury

Ganwyd Ray Bradbury ym 1920 yn ninas Waukegan, Illinois. Treuliwyd ei blentyndod yn y dref fach hon lle mai dim ond ...

Llyfr newydd Michael Moore

Ym mis Hydref, bydd llyfr newydd Michael Moore, canllaw etholiad Mike 2008, yn mynd ar werth. Y gwneuthurwr ffilmiau dadleuol ...

Apêl John Grisham

Heddiw mae'r nofel olaf (hyd yn hyn) gan yr awdur John Grisham, The Appeal, yn mynd ar werth yn Sbaen. Mae yna wych ...

Bywgraffiad Marcel Proust

Ganwyd Marcel Porust ym Mharis ym 1871 a bu farw yn yr un ddinas ym 1922 (yr oedd yn perthyn mwy iddi ...

Obama a'r llyfrau

Mae llyfr newydd sy'n sôn am Barack Obama wedi'i ryddhau. Enw'r llyfr yw The Obama Nation, mae'n ...

Bywgraffiad John Updike

Ganed John Updike yn Pennsylvania, Unol Daleithiau ym 1932. Pe bai'n rhaid i chi ddisgrifio ei waith gydag ymadrodd byddech chi'n dweud ...

Dychmygwch Malaga 2008

Am y bedwaredd flwyddyn yn olynol, bydd Las Jornadas Culturales yn digwydd yma (o'r lle mae'r cymeriad hwn yn ysgrifennu atoch chi) ym Malaga ...

Bywgraffiad William Faulkner

  Awdur Americanaidd oedd Willian Faulkner a anwyd ym 1897 yn nhalaith Mississippi. Roedd ei deulu yn deulu deheuol traddodiadol o ...

Chwilfrydedd am Ernest Hemingway

Oeddech chi'n gwybod bod Ernest Hemingway wedi'i eni ym 1899? Oeddech chi'n gwybod bod gan Ernest Hemingway berthynas wael gyda'i fam? Roeddent yn gwybod bod Ernest ...

Cartref y fampir

 Pan fyddwch chi'n deffro rydych chi'n teimlo fel newydd. Nid ydych erioed wedi meddwl y gallai gwely o'r XNUMXeg ganrif fod mor gyffyrddus. Te…

Eduardo Galeano a Hydref 12

Ddoe, ar ddiwrnod ein gwyliau cenedlaethol, buom yn dathlu dyfodiad Christopher Columbus i America, camp gefnforol a oedd yn golygu ...

Kipling a chalon ei blentyn

Mae eleni'n nodi canrif yn unig ers i un o feistri naratif yr XNUMXfed ganrif, Rudyard Kipling, dderbyn y ...

Gwobrau Harvey 2007

Trwy Entrecomics gallwn roi'r rhestr o Wobrau Harvey 2007 i chi. Ym mhob categori yn y ...

Ffair Gomig XI Cangas

Ac rydym yn parhau gyda digwyddiadau, y tro hwn rhifyn XI o Ffair Comig Cangas, sydd ymhlith ei mynychwyr yn cyfrif ...

Enwebeion Harvey 2007

Ychydig ddyddiau yn ôl cyhoeddwyd yr enwebeion ar gyfer Gwobrau Harvey eleni ... sut? Dydych chi ddim yn gwybod pa rai ...

Meistr y Kage Bunshin

Ddim yn fwy na llai na Naruto Uzumaki, pe bai Dragon Ball yn achosi teimlad ac mai hi oedd y manga cyfeirio yn y degawd ...