5 awdur ag anhwylderau meddwl

Oeddech chi'n gwybod bywyd trasig y 5 awdur hyn ag anhwylderau meddwl? Dioddefodd pob un pyliau o iselder ysbryd a salwch eraill.

Beth yw llenyddiaeth gafael?

Mae trosiant o 25 miliwn o lyfrau wedi cael eu gwerthu mewn blwyddyn mewn llenyddiaeth wedi'i oleuo, ac fe'i nodweddir gan straeon am fenywod wedi'u lapio mewn plotiau crog.

Ffrind cyfrinachol Federico García Lorca

Mae'r Athro Jesús Cotta yn dod â ni gyda'i waith y cyfeillgarwch cudd rhwng Lorca a Primo de Rivera. Condemniwyd cyfeillgarwch, yr un hwn, i gyfrinachedd am ei ideolegau.

Hoff Lyfrau'r Pab Ffransis

Un o hobïau'r Pab Ffransis yw darllen. Darganfyddwch yma pa rai o'i hoff lyfrau ac awduron. Efallai y bydd yn eich synnu!

Mae Javier Marías yn troi’n 65 heddiw

Mae’r awdur o Madrid, Javier Marías, yn troi’n 65 heddiw. Yn awdur nofelau a thraethodau, mae hefyd wedi ysgrifennu erthyglau, cyfieithiadau a llenyddiaeth plant.

Yr hawl i ysgrifennu yn eich iaith

Yr hawl i ysgrifennu yn eich iaith

Mae'r hawl i ysgrifennu yn eich iaith yn un o'r hawliau dynol sy'n cael eu tanbrisio fwyaf mewn byd lle mae diwylliannau lleiafrifol yn parhau i gael eu gormesu.

Wyneb newydd Cervantes

Mae'r arlunydd A. Ferrer-Dalmau, gyda'i waith olaf, yn dangos yr awdur inni yn ystod brwydr Lepanto. Campwaith gyda Cervantes fel y prif gymeriad.

5 llyfr ar fewnfudo

Mae'r 5 llyfr hyn ar fewnfudo yn amrywio o araith Chimamanda Ngozi Adichie yn Nigeria i nofel graffig gan Shaun Tan.

Beth yw FIL 2016?

Yn ddiweddar, rwyf wedi darllen o leiaf dwy erthygl yn ymwneud â rhywbeth o'r enw FIL 2016. Nid oeddwn yn gwybod yr enw hwn ar gyfer ...

Ffiniau awyr

Stori gan Alberto Piernas Medina yw Fronteras de aire a ysgrifennwyd ar gyfer breuddwydwyr mewn amseroedd tyngedfennol.

Oedolyn Newydd

Oedolyn Ifanc vs Oedolyn Newydd

Darganfyddwch y gwahaniaethau rhwng y categorïau llyfrau newydd: Llenyddiaeth Oedolion Ifanc (LlI) a Llenyddiaeth Oedolion Newydd (NA)

Beth yw llenyddiaeth LaPrek?

Daeth llenyddiaeth LaPrek i'r amlwg yn ninas Delhi ar ôl llwyddiant y micros a'r lluniau a gyhoeddwyd gan y newyddiadurwr Ravish Kumar ar Facebook.

Ydych chi'n byw o ysgrifennu yn unig?

Ychydig o awduron a allai ddweud eu bod yn byw ar eu hysgrifennu yn unig. Oeddech chi'n gwybod bod Belén Esteban yn Sbaen yn gwerthu mwy o lyfrau na Vargas Llosa?

Barnes & Noble

Beth petai Barnes & Noble yn cau?

Mae sawl un yn dyfalu beth fydd yn digwydd os bydd Barnes & Noble yn cau. Yma rydyn ni'n casglu'r syniad er ei fod yn annhebygol o ddigwydd ...

3 llyfr ioga i'ch rhoi ar ben ffordd

Mae'r llyfrau hyn ar ioga yn cynnwys straeon, technegau a rhywfaint o wyddoniaeth ar gyfer amheuwyr a chariadon y ddisgyblaeth hynafol hon a ddaeth i'r amlwg yn India.

Pablo Neruda yn adrodd mewn stiwdio radio

Arddull Pablo Neruda

Dadansoddiad cyflawn o'r arddull a'r symbolau a ddefnyddir gan y Pablo Neruda gwych, un o'r beirdd gorau erioed.

E-lyfr vs Llyfr papur

Yn yr erthygl hon byddwch yn darllen manteision ac anfanteision e-lyfr yn erbyn llyfr Papur. A pha un sydd orau gennych chi?

yr awduron Americanaidd gorau

Hoff lyfrau awduron enwog

Mae'r hoff lyfrau hyn o awduron enwog yn cadarnhau'r angen cyson i ddarllen a chael eu hysbrydoli gan awduron gwych eraill.

10 llyfr wedi'i sensro ledled y byd

Cafodd y 10 llyfr hyn a sensrowyd ledled y byd eu gwahardd am resymau gwleidyddol, cymdeithasol, moesol a hyd yn oed rhai rhesymau chwilfrydig.

Y dinasoedd gorau i awduron

Mae'r dinasoedd gorau hyn i awduron yn cynnwys Paris a'i chaffis athronyddol neu'r dref sydd â'r nifer uchaf o siopau llyfrau y pen yn y byd.

Pwy yw'r siopwyr llyfrau?

Mae siopwyr llyfrau, fel bwci llyfrau neu flogwyr llyfrau, yn ddarllenwyr sydd wedi troi rhwydweithiau cymdeithasol yn arddangosfeydd newydd ar gyfer llenyddiaeth.

5 Llyfr i Garwyr Hanes

Maen nhw'n dweud bod gwybod hanes yn osgoi gwneud llawer o gamgymeriadau yn y gorffennol yn y presennol, neu o leiaf, ac rydw i'n mynd yn ôl at ...

«Don Quixote» i blant

Mae «Don Quixote de la Mancha» nid yn unig yn llyfr i oedolion ac mae'n brawf o'r darlleniadau canlynol bod ...

7 llyfr i deithio i'r Caribî

Mae'r 7 llyfr hyn i deithio i'r Caribî yn amrywio o ddychan Graham Greene i un o ramantau mwyaf poblogaidd gwaith Gabo.

Awduron Gweriniaeth Sbaen

Heddiw Ebrill 14, ar achlysur cof yr Ail Weriniaeth, roeddem am wneud crynhoad arbennig gyda'r rheini ...

20 dyfyniad cariad llenyddol

Heddiw wnes i ddeffro'n rhamantus! A’r cariad hwnnw, yn hwyr neu’n hwyrach, sy’n dod at bob un ohonom a hyd yn oed os ydym yn gwrthsefyll ...

Young Noam Chomsky

Pwy yw Noam Chomsky?

Rydyn ni'n dweud popeth wrthych chi am Noam Chomsky, awdur a anwyd ym 1928, yn actifydd gwleidyddol, ac yn un o sylfaenwyr gramadeg trawsnewidiol-gynhyrchiol.

3 llyfr ar gynllwynion crefyddol

Ar ddyddiadau mor bwysig â'r rhai rydyn ni'n eu profi (Wythnos Sanctaidd) a heb y bwriad o droseddu hyd yn oed o leiaf yn grefyddol ...

Beirdd Llenyddiaeth gwych

Heddiw, 21 Mawrth, Diwrnod Barddoniaeth Rhyngwladol, roeddem am wneud un arbennig yn cyfeirio at y beirdd gwych hynny ...

10 llyfr i gariadon y môr

O Hemingway i Jules Verne, bydd y 10 llyfr hyn ar gyfer pobl sy'n hoff o'r môr yn eich annog i deithio a bwrw ymlaen â'r haf.