5 llyfr ar gyfer 5 cyfandir

Mae'r 5 llyfr canlynol ar gyfer 5 cyfandir yn cynnig taith fyd-eang sy'n ein helpu i ddeall realiti hyn ac amseroedd eraill yn well.

Myfyrdodau o Marcel Proust

Yn yr erthygl heddiw rydyn ni'n talu teyrnged fach i Marcel Proust, a wnaeth y myfyrdod hwn am ddarllen fel hobi.

Sut i gywiro'ch nofel gam wrth gam

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud wrthych chi sut i gywiro'ch nofel gam wrth gam a chi'ch hun heb droi at drydydd partïon. Byddwch chi'n arbed arian!

Tri llyfr i syrthio mewn cariad

Nid yw cariad byth yn brifo felly heddiw, yn Actualidad Literatura, roeddem am argymell tri llyfr i syrthio mewn cariad â nhw.

Plismyn ac ysgrifenwyr. 4 enw i wybod

Mae yna fwy, ond heddiw rydyn ni'n siarad am 4 heddwas, gweithredol neu wedi ymddeol, sydd hefyd yn 4 awdur o fri rhyngwladol ac yn yrfaoedd ysblennydd.

Yr 8 rhifyn coffa o'r RAE

Heddiw, rydyn ni'n siarad am 8 rhifyn coffa'r RAE: "Don Quixote", "One Hundred Years of Solitude", "The City and the Dogs", ymhlith eraill.

Nofel gan dalaith Sbaen

Yn yr erthygl heddiw rydyn ni'n dod â rhai nofelau i chi a gyhoeddwyd yn yr XNUMXain ganrif wedi'u gosod mewn rhai taleithiau yn Sbaen (bron pob un).

Rhywbeth mor syml â bod gyda chi

Rhywbeth mor syml â bod gyda chi

Rydyn ni'n cyflwyno'r adolygiad o'r llyfr diweddaraf gan yr awdur Blue Jeans. Mae "rhywbeth mor syml â bod gyda chi" yn rhoi diwedd ar y saga hon. Darganfyddwch fwy yn y swydd hon.

Llun gan Jorge Luis Borges

5 storïwr gwych mewn hanes

Ymgysylltodd y 5 storïwr gwych hyn o hanes â genres naratif eraill gan ddangos eu cariad at lenyddiaeth fer.

Mae dinas Almería yn llawn penillion

O heddiw ymlaen, Ebrill 26, mae dinas Almería yn byw yn llawn penillion sydd wedi'u comisiynu gan faes Diwylliant, Addysg a Thraddodiadau cyngor y ddinas.

7 llyfr i eneidiau unig

Mae'r 7 llyfr hyn yn mynd i'r afael â safbwyntiau amrywiol y bod dynol o flaen y byd ar gyfer eneidiau unig na ddylai fod ar goll ar eich silff lyfrau.

Library-Hotel, 2 mewn 1, Gogledd Cymru

Cyfarfod â'r Library-Hotel, 2 mewn 1, yng Ngogledd Cymru: Llyfrgell Newyddion Llenyddiaeth Gladstone. Llyfrau, cyrsiau, digwyddiadau a nifer diddiwedd o gynigion eraill.

Ysgrifennu

Pam ydyn ni'n ysgrifennu?

Weithiau gall rhai cwestiynau fod mor syml ag y maen nhw'n anodd, a gall yr un ynglŷn â pham rydyn ni'n ysgrifennu guddio cymaint o atebion ag rydyn ni eisiau.

Leemos.es, gwefan lenyddol yr ieuengaf

Dim ond os ydych chi'n perthyn i ganolfan addysgol y gallwch chi gofrestru yn "Leemos.es". Darganfyddwch sut i wneud hynny yma ac ewch yn uniongyrchol i'w gwefan.

«Confabulation», newydd Carlos del Amor

Yn yr erthygl heddiw rydyn ni'n cyflwyno newydd-deb i chi a fydd yn dod allan Mawrth 21 nesaf gan Espasa Golygyddol: "Confabulation", y diweddaraf gan Carlos del Amor.

Yr offeiriad sy'n achub llyfrau

Mae newyddion llenyddol heddiw yn dda iawn: offeiriad sydd wedi treulio 30 mlynedd o'i fywyd yn achub llyfrau o'r sbwriel ac sydd bellach â'i siop lyfrau ei hun.

Cyrsiau llenyddol yn y Hotel Kafka

Os ydych chi'n awdur a'ch bod chi'n chwilio am gwrs ysgrifennu da (stori fer, nofel, greadigol, ac ati) ac yn ei ddal, rydyn ni'n argymell gwefan y gweithdy hwn.

Newyddion golygyddol ar gyfer mis Mawrth

Mae'r erthygl heddiw yn ymwneud â'r hyn sy'n newydd, yn benodol am ychydig o newyddion golygyddol ar gyfer mis Mawrth. Pa un o'r 4 cynnig hyn sy'n eich denu fwyaf?

Gwobr Nofel Wanwyn 2017 am Carme Chaparro

Rydyn ni'n dweud wrthych chi yn yr erthygl hon fod Gwobr Nofel y Gwanwyn 2017 wedi bod i'r newyddiadurwr a'r awdur Carme Chaparro gyda'i gwaith "Nid wyf yn anghenfil."

Llenyddiaeth diwrnod gwael

Llenyddiaeth diwrnod gwael

Heddiw dydd Sadwrn, rydyn ni'n dod â dau ysgrif atoch gan ddau fawr o lenyddiaeth: Walt Whitman a Pablo Neruda. Llenyddiaeth am ddyddiau gwael!

Llyfrgelloedd

Y deg llyfrgell orau yn Ewrop

Rydyn ni'n cyflwyno deg o lyfrgelloedd gorau'r hen gyfandir. Os ydych chi'n angerddol am lenyddiaeth a theithio, peidiwch â cholli'r post nesaf.

15 dyfyniad gan Charles Dickens

Yn yr erthygl heddiw rydyn ni'n casglu cyfanswm o 15 ymadrodd gan Charles Dickens, awdur enwog y gwaith enwog "A Christmas Carol."

Awduron eisoes wedi'u hanghofio

Mae'r erthygl heddiw yn sôn am awduron anghofiedig, gan gynnwys Enillydd Gwobr Nobel am Lenyddiaeth: Viki Baum, Erskine Caldwell, a Pearl S. Buck.

Pam rydyn ni'n caru llyfrau?

Teithio heb symud, dysgu heb fod eisiau, mwynhau heb yr angen am unrhyw beth arall ... Mae ein rhesymau dros lyfrau cariadus yn ormod.

Heddiw yw pen-blwydd Paul Auster

Heddiw yw pen-blwydd Paul Auster, awdur a gwneuthurwr ffilmiau Americanaidd. Gyda 70 mlynedd o dan ei wregys, mae'n un o'r ysgrifenwyr nofelau trosedd gorau.

Ymadroddion i gofio Jose Luis Sampedro

Ganed awdur "The Etruscan Smile", José Luis Sampedro, ar y diwrnod hwn ac rydym am ei atgoffa gyda'r erthygl arbennig hon sy'n ymroddedig i'w waith a'i berson.

150 mlynedd ers geni Rubén Darío

Heddiw rydyn ni'n cofio Rubén Darío, pan ddathlir 150 mlynedd ers ei eni. Rydyn ni'n ei wneud trwy gofio'r hyn a'i gwnaeth yn wych: ei gyfansoddiadau.

Trosglwyddiad llenyddol hyd heddiw

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dweud wrthych chi sut mae llenyddiaeth wedi'i throsglwyddo o ganrif i ganrif a sut mae rhai gweithiau sydd eisoes wedi'u creu wedi bod yn fodelau i awduron eraill

Llyfrau i fod yn hapusach

Llyfrau i fod yn hapusach

Yn yr erthygl hon, meiddiaf argymell 3 llyfr i fod yn hapusach. Nid nhw yw'r hunangymorth nodweddiadol, peidiwch â dychryn.

Llyfrau gorau eleni

Yn yr erthygl hon rydym yn cyflwyno rhai o lyfrau gorau eleni i chi. Pa rai fyddech chi wedi'u cynnwys ar y rhestr hon?

Newyddion llenyddol Seix Barral: Chwefror 2017

Dyma'r newyddbethau llenyddol Seix Barral y maen nhw'n eu cyflwyno i ni ar gyfer mis Chwefror. Mae 4 nodwedd newydd arall wedi'u hychwanegu at y rhai a gyflwynwyd eisoes ddoe ar gyfer mis Ionawr.

Llenyddiaeth adeg y Nadolig

Heddiw, roeddem am ddadansoddi rhai o'r llyfrau y mae eu plot yn datblygu yn nhymor y Nadolig, fel yr ydym yn delio â hwy ar hyn o bryd.

Fy 5 darlleniad o 2016. A'ch un chi?

Ymhlith fy 5 darlleniad yn 2016 mae yna lawer o Affrica neu'r Murakami mwyaf rhamantus. Ydych chi'n meiddio rhannu'ch hoff ddarlleniadau o'r deuddeg mis diwethaf?

Dadansoddiad yr ysgrifennwr da

Dyma ddadansoddiad yr ysgrifennwr da a ysgrifennais ychydig flynyddoedd yn ôl pan ysgrifennodd ar fy nghyfer yn amlach. Rwy'n dal i feddwl yr un peth. Wyt ti'n cytuno?

Y byd mewn 10 cerdd

Mae'r siwrnai hon o amgylch y byd mewn 10 cerdd yn ein tywys trwy noson egsotig India ac i'r môr yr oedd Dickinson yn dyheu am ei ddarganfod.

Llenyddiaeth Fidel Castro a Chiwba

Mae'r berthynas rhwng Fidel Castro a llenyddiaeth Ciwba yn ystod y trigain mlynedd diwethaf yn datgelu agweddau fel alltudiaeth, y diaspora neu ormes.

Awduron a chariad

Yn yr erthygl hon rydyn ni'n dod â 10 brawddeg atoch chi wedi'u hysgrifennu neu eu dweud gan 10 awdur gwahanol ar y pwnc mwyaf poblogaidd mewn nifer fawr o lyfrau: cariad.