Llyfrau Ewropeaidd Gorau

Mae'r llyfrau Ewropeaidd gorau hyn yn ymchwilio i hanes a newidiadau cymdeithasegol yr hen gyfandir trwy straeon gafaelgar.

Llyfrau Dyfodol Gorau

Mae'r llyfrau dyfodolaidd gorau hyn yn dod â ni i banorama dystopaidd a welir o safbwynt gwahanol awduron fel Huxley neu Wells.

O amgylch y byd mewn 10 awdur

O Japan i Colombia, mae'r daith hon o amgylch y byd mewn 10 awdur yn datgelu rhai o'r awduron mwyaf dylanwadol mewn hanes.

Y llyfrau Mecsicanaidd gorau

Mae'r llyfrau Mecsicanaidd gorau hyn yn cwmpasu llenyddiaeth a farciwyd gan deimlad y Chwyldro Mecsicanaidd neu geryntau fel realaeth hudol.

Y sagas llyfrau gorau

Harry Potter neu Daenerys Targaryen yw rhai o'r cymeriadau sydd wedi'u cynnwys yn y sagas gorau hyn o lyfrau mewn hanes i ymgolli ynddynt.

Llyfrau gorau'r XNUMXain ganrif

Mewnfudo, realiti paranoia'r Dwyrain Canol neu America yw rhai o'r pynciau y mae'r llyfrau gorau hyn yn yr XNUMXain ganrif yn rhoi sylw iddynt.

yr awduron Americanaidd gorau

Awduron Gorau America

Ernest Hemingway neu Emily Dickinson yw rhai o'r awduron Americanaidd gorau nesaf y mae eu gweithiau eisoes yn rhan o hanes.

Llyfrau anodd eu darllen

Er gwaethaf eu statws fel gweithiau llenyddol gwych, nid yw'r llyfrau anodd eu darllen hyn bob amser yn bodloni'r holl ddarllenwyr.

JK Rowling: Cemeg gymhleth llwyddiant.

JK Rowling: Enghraifft o oresgyn

Mae'r athrawes a wnaeth fywyd yn ddiflas i Joanne Rowling, Mrs. Morgan, yn un o'r cymeriadau mwyaf drwg yn Harry Potter: Yr Athro Severus Snape.

Enghraifft o lyfr lluniau i oedolion

Llyfrau Lluniau Gorau i Oedolion

Mae'r llyfrau darluniadol gorau hyn ar gyfer oedolion yn ail-adrodd straeon sydd eisoes yn hysbys ac yn rhoi rhai newydd inni y mae eu cyfraniad gweledol yn ailddyfeisio'r cysyniad naratif.

Llyfrau Gorau Llenyddiaeth America

Mae'r llyfrau gorau hyn o lenyddiaeth America yn dadansoddi hiliaeth, caethwasiaeth neu baranoia mor rheolaidd yn hanes calon y Gorllewin.

Gabriel García Márquez

Llyfrau realaeth hudol gorau

Mae'r gallu i gyfuno hud a bywyd bob dydd yn golygu mai'r llyfrau realaeth hudol gorau hyn yw cynrychiolwyr gorau'r genre hwn a ddaeth i'r amlwg yn America Ladin.

Llyfrau gorau wedi'u gosod yn y môr

Gan fanteisio ar ddyfodiad yr haf sydd ar ddod, mae'r llyfrau gorau hyn a osodwyd ar lan y môr yn daith adfywiol trwy rai o weithiau llenyddol gwych.

Llyfrau Salman Rushdie gorau

Ymhlith y llyfrau gorau gan Salman Rushdie rydym yn darganfod nid yn unig rai o straeon gorau India, ond y dadansoddiad perffaith o wlad mor gythryblus ag y mae'n hynod ddiddorol.

Xabier Gutiérrez: Awdur y tetralogy El Aroma del Crimen.

Cyfweliad â Xabier Gutiérrez, crëwr y genre Gastronomic Noir

Xabier Gutiérrez, San Sebastián, 1960, crëwr noir gastronomig, lle mae'r genre noir yn digwydd rhwng stofiau a seigiau llofnod. Mae Xabier yn un o gogyddion enwocaf ein gwlad ac yn awdur y tetralogy Los Aromas del Crimen, yn serennu is-gomisiynydd yr Ertzaintza, Vicente Parra.

"The Spanish Inquisition", Monty Python.

Llenyddiaeth, gwrthnysigrwydd a chywirdeb gwleidyddol.

Nid yw celf yn bodoli gyda'r amcan o fod yn "gywir", am hynny mae gennym eisoes ein rhagrith cymdeithasol beunyddiol, ond i ragori ar harddwch ac arswyd y cyflwr dynol. Mae llenyddiaeth a chywirdeb gwleidyddol fel olew a dŵr.

Llyfrau gorau llenyddiaeth Ciwba

Mae'r hud a ddeilliodd o'r angen i wynebu realiti gwlad mor ormes ag y mae'n optimistaidd yn ychwanegu at rai o lyfrau gorau llenyddiaeth Ciwba.

Syr Terry Pratchett

Llyfrau ffantasi gorau erioed

Y ddaear ganol, mae anturiaethau dewin ifanc neu fydysawd Pratchett yn ffitio i'r detholiad canlynol o'r llyfrau ffantasi gorau erioed.

Ana Frank

Llyfrau ffeithiol gorau

Mae'r llyfrau ffeithiol gorau hyn yn amrywio o faniffesto Zarathustra i weledigaeth ffeministaidd Virginia Woolf trwy ffyrdd eraill o ddeall amser penodol mewn hanes.

Llyfrau gorau am India

O anturiaethau Ramayana i sefyllfa bresennol menywod yn y wlad Asiaidd, mae'r llyfrau gorau hyn am India yn dadansoddi gwahanol wynebau yr hyn sy'n un o'r cenhedloedd mwyaf unigryw yn y byd.

Barddoniaeth Bécquer

Llyfrau barddoniaeth gorau erioed

Neruda neu Dickinson yw rhai o'r awduron sydd wedi'u cynnwys yn y detholiad hwn o'r llyfrau barddoniaeth gorau mewn hanes wedi'u llwytho â geiriau bythol ac oesol.

Delwedd gan Haruki Murakami

Llyfrau gorau Haruki Murakami

Realaeth a ffantasi sy'n cyd-fynd, rhwng y Dwyrain a'r Gorllewin, mae'r llyfrau gorau hyn gan Haruki Murakami yn cynrychioli hanfod yr awdur Japaneaidd mwyaf poblogaidd yn y byd.

Y llyfrau Sbaeneg gorau mewn hanes

O La Celestina i fanpic Javier Cercas, rydyn ni'n teithio trwy wahanol gyfnodau ein geiriau trwy'r llyfrau Sbaeneg gorau nesaf mewn hanes.

Llyfrau gorau ar gyfer teithio

Mae lliwiau India neu ddathliadau San Fermín yn croestorri yn y rhestr ganlynol o'r llyfrau gorau i deithio â llaw Hemingway, Steinbeck neu Kerouac.

Cyfrifon yr Awdur Gorau ar Instagram

Mae'r cyfrifon gorau hyn o awduron ar Instagram yn caniatáu inni edrych i mewn i fydysawd llythyrau ac anecdotau rhai o'r awduron cyfredol gorau.

Dubrovnik: Teimlo fel un o brif gymeriadau Game of Thrones.

Twristiaeth Lenyddol: Gwyliau newydd.

Mae twristiaeth lenyddol yn y ffas. Mae'r cynnig i ail-greu gosodiadau eich hoff nofelau yn tyfu. O ddinasoedd gosod saga deledu Game of Thrones i lwybrau Llundain yn ôl troed Sherlock Holmes.

Llyfrau ffeministaidd gorau erioed

Mae'r llyfrau ffeministaidd gorau hyn mewn hanes yn ein harwain i ddadansoddi a phrofi holl naws y chwyldro pinc trwy wahanol draethodau a nofelau.

Llyfrau Asiaidd Gorau Erioed

Mae'r llyfrau Asiaidd gorau hyn mewn hanes yn ennyn afiaith a dirgelwch gwledydd fel Japan, India, China neu Cambodia.

Duwiau Llychlynnaidd a llyfrau myth

Mae'r llyfrau gorau hyn o chwedlau a duwiau Llychlynnaidd yn ein trochi ym mydysawd a chwedlau rhyfelwyr sydd wedi'u harfogi â mellt, morwynion wedi'u rhewi a morthwylion anfarwol.

Yr holl lyfrau gan Camilla Läckberg

Yn cyd-fynd â chyhoeddi The Witch yn Sbaen, rydym yn llywio trwy straeon llenyddiaeth Sweden a anfarwolwyd gan y llyfrau gorau gan Camilla Läckberg.

Problemau darllen mewn byd clyweledol.

Heddiw, yng nghanol y flwyddyn 2018, ni all un agor nofel heb dderbyn pedair neges gan WathsApp a chwe hysbysiad gan Twitter. Gadewch i ni edrych ar broblemau darllen mewn byd clyweledol.

Y llyfrau gorau erioed

O García Márquez i'r Dwyrain Pell, rydym yn archwilio'r llyfrau gorau mewn hanes y mae'n rhaid i chi eu darllen o leiaf unwaith yn eich bywyd.

Pob llyfr Matilde Asensi

Fe fydd cariadon y nofel hanesyddol yn dod o hyd i ddirgelion, cynllwynion a phlotiau o bob cwr o'r byd yn llyfrau Matilde Asensi. .

Y straeon gorau mewn hanes

Mae'r straeon gorau hyn mewn hanes yn cadarnhau pŵer llenyddiaeth fer gan rai o'r awduron mwyaf cyffredinol ym myd llythyrau.

Dydd y Tadau. 6 teitl i bob rhiant ac am rieni

Un flwyddyn arall rydym yn dathlu Sul y Tadau y 19 Mawrth hwn. Ac un flwyddyn arall rwy'n dewis detholiad o deitlau ar gyfer oedolion a phlant, tadau ac nid tadau, mamau a phlant yn eu cylch.

Ides Mawrth. Llyfrau a straeon eraill gan ac am Julius Caesar

Ides Mawrth ydyn nhw, yn ôl y calendr Rhufeinig. Ac ar y fath ddiwrnod â heddiw daeth cynllwyn Brutus ac aelodau eraill Senedd Rhufain i ben gyda llofruddiaeth Gaius Julius Caesar. Rwy'n adolygu rhai llyfrau gan ac am y ffigur sylfaenol hwn yn hanes y Ddynoliaeth.

7 llyfr a enillodd yr Oscar am y ffilm orau

Un flwyddyn arall heddiw mae gennym apwyntiad gyda Gwobrau’r Oscars ar y noson fwyaf arbennig yn y sinema. Gwnaethom adolygu 7 llyfr a addaswyd i'r sgrin fawr ac ennill yr Oscar am y ffilm orau.

Esteban Navarro: ysgrifennwr a phlismon.

Cyfweliad ag Esteban Navarro: ysgrifennwr nofel drosedd a heddwas.

Murcian yw Esteban Navarro yn ôl genedigaeth a Huesca trwy fabwysiadu, plismon ac awdur cenedlaethol, awdur aml-genre ac yn angerddol am y genre du, athro yn Ysgol Creu Llenyddol yr Ynysoedd Dedwydd, Crëwr Cystadleuaeth yr Heddlu a Diwylliant, Cydweithredwr yr Aragón Negro Gwyl a chydweithredwr sawl papur newydd. 

Diwrnod Cath y Byd. 7 llyfr am kitties llenyddol.

Ar Ddiwrnod Cath y Byd, sy'n cael ei ddathlu heddiw, rwy'n adolygu'r teitlau hyn lle mae cathod bach o bob math yn brif gymeriadau. Darluniadol, cain, dychrynllyd ac yn ffynhonnell ysbrydoliaeth lenyddol.

Rhai nodiadau llenyddol chwilfrydig

Yn ein herthygl heddiw rydyn ni'n dod â rhai nodiadau llenyddol chwilfrydig atoch fel eich bod chi'n eu hadnabod os nad oedd gennych chi brawf ohonyn nhw o hyd.

Ydych chi'n gwybod y cais Llyfryn?

Yn yr erthygl hon rydym yn eich cyflwyno i gais newydd am lyfrau a llyfrau sain: Ydych chi'n gwybod y cais Bookchoice? Dyma ni'n siarad amdani.

5 awdur a wnaeth hanes

Yn ein herthygl heddiw rydyn ni'n dod â 5 awdur gwych atoch chi a wnaeth hanes: Gloria Fuertes, Virginia Woolf, Rosalía de Castro, Jane Austen a María de Zayas.

Víctor del Árbol, Gwobr Nadal 2016 am Noswyl Bron Popeth.

Cyfweliad â Víctor del Arbol, Gwobr Nadal 2016.

Mae Víctor del Árbol yn gwneud y nofel drosedd yn rhywbeth mwy na genre. Mae pob un o'u straeon yn wahanol, mae'n dechrau o'r dechrau, does dim byd yn rhagweladwy. Nid oes yr un o'i nofelau yn paratoi'r darllenydd ar gyfer yr un nesaf.

Bydd môr-ladrad llyfrau yn hanes mewn 10 mlynedd gyda BlockChain

Pam y bydd môr-ladrad yn marw mewn 10 mlynedd?

Mae môr-ladrad llyfrau yn lladd diwylliant. Rydyn ni'n goroesi oherwydd ein bod ni'n ymddiried. Mae cymdeithas yn bodoli oherwydd bod ymddiriedaeth yn bodoli: bob dydd rydyn ni'n rhoi ein bywydau a bywydau'r rhai rydyn ni'n eu caru fwyaf yn nwylo llawer o bobl, nad ydyn ni'n gwybod y mwyafrif ohonyn nhw hyd yn oed.

Llyfrau gorau llenyddiaeth Affrica

Gwladychu, polygami neu ryfel yw rhai o'r themâu sy'n diffinio'r cyfandir mwyaf yn y byd a'n detholiad o lyfrau gorau llenyddiaeth Affrica.

Llyfrau i'w cyhoeddi yn 2018

Murakami, Vargas Llosa neu Bolaño yw rhai o'r enwau yn y rhestr ganlynol o lyfrau a fydd yn cael eu cyhoeddi yn 2018 ac na allwn aros i ddarllen.

68 mlynedd heb George Orwell

Yn ein herthygl heddiw roeddem am dalu teyrnged i George Orwell, awdur a feiddiodd siarad am lygredd byd-eang yr amser hwnnw.

Llyfrau gorau'r XNUMXfed ganrif

Mae ein detholiad o lyfrau gorau'r XNUMXfed ganrif yn cynnwys popeth o daith hir bachgen blond i dref Colombia efallai ddim mor ffuglennol.

Llyfrau gorau Isabel Allende

Beirniadaeth, menywod, realaeth hudolus ... Mae'r llyfrau gorau gan Isabel Allende yn caniatáu inni fynd i mewn i fydysawd yr awdur Sbaenaidd byw a ddarllenir fwyaf eang yn y byd.

Edgar Allan Poe. 209 mlynedd ar ôl ei eni. Rhai o'i ymadroddion

Mae bellach yn 209 mlynedd ers genedigaeth Edgar Allan Poe, felly unwaith eto mae'n bryd ei longyfarch ar ei dragwyddoldeb fel mawr ymhlith mawrion y nofel, y stori, y farddoniaeth ac, yn anad dim, y terfysgaeth, y angerdd a'r teimlad mwyaf llethol. Heddiw yw rhai o'i ymadroddion.

Eich celwydd melysaf: Stori anodd ymhlith danteithion gastronomig

Maria Goodin Awdur drama sengl?

Rhoddodd María Goodin eich celwydd melysaf inni yn 2013. Yn y nofel hon, hyd yn hyn yn unig, gwagiodd ei chalon a'i phrofiad fel gwirfoddolwr mewn canolfan salwch meddwl.  

Guelbenzu: Bywyd sy'n ymroddedig i lenyddiaeth.

Wynebau Jose María Guelbenzu

Dwy linell ysgrifennu ar gyfer Jose María Guelbenzu: Nofel gymdeithasol ddwfn a beirniadol a nofel ddiddorol yn y gyfres sy'n serennu'r Barnwr Mariana de Marco. Ydyn nhw mor wahanol?

Straeon byrion enwog

Mae'r 16 stori fer enwog hyn (a ddim mor enwog) yn daith trwy'r fersiwn fyrraf (ac aruchel) o lenyddiaeth. Ydych chi eisiau dysgu sut i wneud straeon meicro? Dilynwch ein cyngor.

Mae Z Sue Grafton yn mynd gyda hi

Amddifad Z Grafton

Mae The Alphabet of Crime yn cael ei adael heb Z ar ôl marwolaeth ei hawdur, Sue Grafton, crëwr y gyfres nofel drosedd gyda Kinsey Milhone yn serennu.

Dadansoddiad byr o «Hopscotch» gan Julio Cortázar

Heddiw rydyn ni'n dod ag erthygl atoch chi sy'n ymroddedig i waith sylfaenol Julio Cortázar, "Rayuela". Mae'n llyfr sy'n wahanol i'r lleill i gyd ... Rydyn ni hefyd yn datrys yr amheuon amlaf ynglŷn â'r gwaith hwn: Pa genre ydyw? Pwy yw'r prif gymeriad? A'r consuriwr? Rhowch a gadael amheuon.

Bywgraffiad Octavio Paz

Adolygiad byr o boigraffeg Octavio Paz, bardd o Fecsico a oedd yn Wobr Nobel mewn Llenyddiaeth

Ni fu farw Neruda o ganser

Ni fu farw Neruda o ganser

Am ychydig ddyddiau rydym wedi gwybod na fu farw Nerudo o ganser fel y nododd ei adroddiad marwolaeth ei hun. Mewn ychydig fisoedd bydd y canlyniadau'n hysbys.

Y llyfrau gorau gan Javier Sierra

Y llyfrau gorau gan Javier Sierra

Rydym yn parhau i ymchwilio i Wobr Planeta 2017 newydd ac yn yr erthygl hon rydym yn cyflwyno ei 3 llyfr gorau. Ydych chi wedi darllen unrhyw un ohonyn nhw?

gwnewch sylw testun da

Allwch chi wneud sylw testun da?

Allwch chi wneud sylw testun da? Yn Actualidad Literatura, rydyn ni'n rhoi dull i chi fel nad yw sylwadau testun yn peri unrhyw broblem i chi.

Dyfyniadau Kazuo Ishiguro

Ymadroddion gorau Kazuo Ishiguro

Yn yr erthygl heddiw rydyn ni'n siarad eto am Wobr Nobel mewn Llenyddiaeth 2017: Ymadroddion gorau Kazuo Ishiguro. Cymerir rhai o'i lyfrau ...

Gwobrau Planet 2017

Popeth am Wobrau Planeta 2017

Yn yr erthygl heddiw rydyn ni'n dweud wrthych y bydd Actualidad Literatura yn bresennol yn 66fed rhifyn Gwobrau Planeta 2017. Dal i fyny ar newyddion!

Fy 3 llyfr i'w darllen yn y cwymp

Heddiw, dywedaf wrthych pa rai yw fy 3 llyfr i'w darllen yn y cwymp. Ychydig o amser sydd gen i ar gyfer yr hyn fydd ychydig o lyfrau, ond da iawn!

«4 3 2 1», y newydd gan Paul Auster

Heddiw rydyn ni'n cyflwyno'r crynodeb o "4 3 2 1", y peth newydd gan yr awdur Paul Auster ar gyfer Seix Barral. Rydym hefyd yn eich gadael gyda chyfweliad gyda'r awdur.