Llaw chwith y tywyllwch.

Llaw chwith y tywyllwch

Mae'r stori'n digwydd ar y blaned Gueden, sy'n gartref i wareiddiad rhyfedd gyda rhinweddau rhywiol anarferol. Dewch i ddysgu mwy am y gwaith a'i awdur.

Adolygiad cenital.

Cenital, gan Emilio Bueso

Nofel arloesol yw Cenital sy'n perthyn i'r genre a ddisgrifir fel "nofel wyddonol-hinsoddol". Dewch i ddysgu mwy am y gwaith hwn a'i awdur.

Sinderela.

Sinderela a'i gwir darddiad

Mae Sinderela yn stori glodwiw sy'n cael sylw gan The Brothers Grimm a Charles Perrault. Dewch i ddysgu mwy am ei darddiad hanesyddol a'r gwaith ei hun.

Adolygiad o El Guerrero del Antifaz.

Y rhyfelwr gyda'r mwgwd

Mae'r comic meistrolgar hwn yn trochi pwy bynnag sy'n ei ddarllen mewn plotiau cymhleth a gododd yn nyddiau'r Brenhinoedd Catholig. Dewch i ddysgu mwy am y gwaith a'i awdur.

Y gwir y tu ôl i Snow White.

Y gwir y tu ôl i Snow White

Ychydig o bobl heddiw sydd heb weld y ffilm Snow White, ond mae'r stori wreiddiol yn bell ohoni. Dewch i ddysgu ffeithiau diddorol am y gwaith hwn.

Stephen King, llwyddiant cysondeb.

Stephen King: llwyddiant cysondeb

Mae Stephen King yn ei gynrychioli yn un o werthoedd byd llenyddiaeth. Fodd bynnag, nid oedd ei ddyrchafiad yn hawdd. Dewch i ddysgu mwy am ei fywyd a'i waith.

Patria, gan Fernando Aramburu.

Mamwlad Fernando Aramburu

Y gwaith llenyddol hwn yw'r adlewyrchiad agosaf a bras o'r gwrthdaro sensitif a argyhoeddodd bobl y Basg. Dewch i ddysgu mwy am y gwaith a'i awdur.

Llyfrau Virginia Woolf

Mae llyfrau Virginia Woolf yn weithiau avant-garde o bwysau llenyddol mawr a oedd yn nodi oes. Dewch i ddysgu mwy am ei awdur a'i gynnwys.

Y Tempest.

Y Tempest

Mae The Tempest yn ddrama o faddeuant ac achubiaeth gyda chymeriadau crefftus iawn wedi'u plethu gyda'i gilydd. Dewch i ddysgu mwy am ei blot a'i awdur.

Arglwydd y cylchoedd.

Arglwydd y cylchoedd

Mae Arglwydd y Modrwyau yn un o weithiau llenyddol pwysicaf ffantasi mewn hanes. Dewch i ddysgu am hanes y Ddaear Ganol a'i chrëwr.

Y Silmarillion.

Y Silmarillion

Daeth y Silmarillion i egluro cosmogony The Lord of the Rings; mae'n llyfr godidog a chywrain. Dewch i ddysgu mwy am y gwaith a'i awdur.

Y stori ddiddiwedd

Y stori ddiddiwedd

Nofel yw'r stori ddiddiwedd sy'n ymchwilio i bwysigrwydd dychymyg a niweidiolrwydd tristwch. Dewch i ddysgu mwy am y gwaith a'i awdur.

Llyfrau ieuenctid.

Tri llyfr ieuenctid a'u lleoliadau gwych

Mae'r ffyniant mewn llyfrau ieuenctid wedi bod yn gryf yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gyda'i blotiau'n swyno pobl ifanc. Dewch i ddysgu mwy am y gweithiau hyn a'u hawduron.

Llyfrau Irene Villa, el Libroabrazo.

Irene Villa: llyfrau

Mae Irene Villa wedi goroesi terfysgaeth, yr arwydd clir y gallwch chi symud ymlaen, ni waeth beth. Dewch i ddysgu mwy am ei waith a'i fywyd.

Un o gerddi Rubén Darío

Cerddi Rubén Darío

Roedd Rubén Darío yn fardd pwysig o Nicaraguan a ystyriwyd yn dad moderniaeth lenyddol yn America Ladin. Dewch i ddysgu mwy am ei fywyd a'i waith.

Mynwent Anifeiliaid Stephen King, celf o'r ffilm newydd yn seiliedig ar y llyfr.

Mynwent Anifeiliaid Stephen King

Nofel arswyd a ysgrifennwyd gan Stephen King yw Animal Graveyard sy'n adrodd hanes gwlad felltigedig. Dewch i ddysgu mwy am y gwaith a'i awdur.

Y Fôr-forwyn Fach go iawn.

Y forforwyn fach go iawn

Mae'r Fôr-forwyn Fach yn un o'r straeon gan Hans Christian Andersen, sy'n adrodd stori garu môr-forwyn a bod dynol. Dewch i ddysgu mwy am yr awdur a'i waith.

Emilia Pardo Bazán.

Emilia Pardo Bazán

Roedd Emilia Pardo Bazán yn awdur Sbaenaidd o'r XNUMXeg ganrif a ystyriwyd yn ffeministaidd blaenllaw ei chyfnod. Dewch i ddysgu mwy am ei fywyd a'i waith.

Dyddiaduron y Fampir.

Dyddiaduron y Fampir

Mae Vampire Chronicles yn saga lenyddol enwog sy'n dangos realiti bob yn ail lle mae fampirod yn bodoli. Dewch i ddysgu mwy am y gwaith a'i awdur.

Caffis Llenyddol Newydd

Oes newydd y Caffis Llenyddol.

Dau ddegawd yn ôl yn unig roedd y bobl hiraethus yn cofio gyda chaffis llenyddol y melancholy, y rhai lle roedd deallusion pob un ...

Cerdd gan Carmen Conde.

Carmen Conde: cerddi

Carmen Conde yw un o'r beirdd mwyaf cydnabyddedig yn Sbaen, hi oedd y fenyw gyntaf i feddiannu sedd yn yr RAE. Dewch i ddysgu mwy am ei fywyd a'i waith.

Llyfrau Trioleg Baztán.

Trioleg Baztán

Saga gan Dolores Redondo yw Trioleg Baztán sy'n adrodd troseddau rhyfedd y mae'n rhaid i Amaia Salazar eu datrys. Dewch i ddysgu mwy am y gwaith a'i awdur.

Yr awdur o Fecsico, Juan Rulfo.

Bywyd a gwaith Juan Rulfo

Roedd Juan Rulfo yn awdur a ffotograffydd talentog o Fecsico gyda gyrfa ffrwythlon wedi'i nodi gan fywyd â dechreuadau anodd. Dewch i wybod mwy amdano.

Edgar allan Poe: llais iselder.

Edgar Allan Poe, llais iselder

Mae gwaith Edgar Allan Poe yn dangos braw wrth ei wreiddiau, ac mae hefyd yn dynodi ei berthynas ag iselder. Dewch i ddysgu mwy am ei fywyd a'i ysgrifau.

Cyfres o anffodion trychinebus, Dechrau gwael.

Cyfres o anffodion trychinebus

Mae cyfres o anffodion trychinebus yn waith a grëwyd gan Daniel Handler, lle gall popeth o feddwl drwg ddigwydd. Dewch i ddysgu mwy am ei blot a'i awdur.

Dolores Redondo, llyfrau rhagorol, y Baztán Trilogy.

Dolores Redondo: Llyfrau Sylw

Mae llyfrau Dolores Redondo wedi gwneud i fyd llenyddiaeth ddirgrynu, yn enwedig ers iddi gyrraedd y sinema. Dewch i ddysgu mwy am ei fywyd a'i waith.

Dan y Same Star, gan Jonh Green.

O dan yr un seren

Llyfr a ysgrifennwyd gan John Green yw Under the Same Star sy'n dweud sut mae merch ifanc â chanser yn penderfynu caru. Dewch i ddysgu mwy am y stori hon a'i hawdur.

Jorge Amado.

Jorge Amado, bywyd a gwaith

Roedd Jorge Amado yn awdur o Frasil yr oedd ei waith yn tynnu sylw at werth y dosbarth gwael a sut maen nhw'n cael eu gadael allan. Dewch i ddysgu am ei fywyd a'i weithiau.

Llyfrau Game of Thrones.

Llyfrau: Game of Thrones

Mae llyfrau Game of Thrones yn cynrychioli campwaith George RR Martin, gwaith llenyddol gwych unigryw. Dewch i ddysgu am ei blot a'i awdur.

Llyfrau Agatha Christie.

Agatha Christie: llyfrau

Mae gwaith llenyddol Agatha Christie yn un o'r rhai mwyaf cyflawn a phwysig yn y nofel drosedd. Dewch i ddysgu mwy am ei lyfrau a'i fywyd.

The Music of Silence, gan yr awdur Patrick Rothfuss.

Cerddoriaeth Tawelwch

Mae The Music of Silence yn waith gan yr awdur Patrick Rothfuss, mae'n delio ag Auri a byd yr Isrywogaeth. Dewch, gwybod am y stori hon a'i hawdur.

Noam Chomsky gyda'i lyfrau.

Llyfrau Noam Chomsky

Mae'r ieithydd Noam Chomsky wedi bod yn gyfrifol am ymchwilio i astudio iaith a'i defnydd cywir. Dewch i ddysgu mwy am ei fywyd a'i lyfrau.

Llyfrau Jules Verne.

Llyfrau Jules Verne

I siarad am lyfrau Jules Verne yw ymchwilio i fyd ffuglen wyddonol grefftus iawn, sy'n nodweddiadol o athrylith. Dewch i ddysgu mwy am ei waith a'i fywyd.

Llyfrau Gemau Newyn.

Llyfrau'r Gemau Newyn

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf ychydig o sagas llenyddol sydd wedi cyrraedd cam mor uchel â The Hunger Games. Dewch i ddysgu mwy am ei blot, ei ffilmiau a'i awdur.

Lorenzo Silva: llyfrau rhagorol.

Lorenzo Silva: llyfrau dan sylw

Mae'r awdur Sbaenaidd Lorenzo Silva wedi nodi carreg filltir yn yr XNUMXfed a'r XNUMXain ganrif gyda'i weithiau llenyddol heddlu. Dewch i ddysgu mwy am ei fywyd a'i lyfrau.

Delwedd o'r awdur César Vallejo.

Bywgraffiad a gweithiau César Vallejo

Roedd César Vallejo yn un o awduron Periwaidd mwyaf trosgynnol yr XNUMXfed ganrif, roedd ei lenyddiaeth yn nodi carreg filltir. Dewch i ddysgu mwy am ei fywyd a'i waith.

Y bardd Mario Benedetti.

Cerddi gan Mario Benedetti

Mae Mario Benedetti yn un o'r beirdd amlycaf yn llenyddiaeth America Ladin a'r byd. Dewch i wybod ychydig mwy am ei farddoniaeth a'i fywyd.

Ffotograff o Rosalía de Castro.

Cerddi gan Rosalía de Castro

Roedd Rosalía de Castro yn awdur Sbaeneg yr oedd ei gwaith yn canolbwyntio ar roi adfywiad i'r iaith Galisia. Dewch i ddysgu mwy am ei fywyd a'i waith.

Yael Lopumo, crëwr Lito on Mars

Cyfweliad unigryw gydag Yael Lopumo: «Rwy’n gyffrous am gyhoeddi Lito en Marte gyda Kaizen Editores»

Heddiw, yn Actualidad Literatura rydym yn cyfweld â Yael Lopumo (Buenos Aires, 1989), darlunydd o’r Ariannin y mae ei dderbyniad mawr ar rwydweithiau cymdeithasol wedi arwain at Heddiw, yn Actualidad Literatura rydym yn cyfweld â Yael Lopumo (Buenos Aires, 1989), darlunydd o’r Ariannin y mae ei dderbyniad mawr mewn rhwydweithiau cymdeithasol wedi arwain Kaizen Editores i edrych arno ar gyfer rhifyn y gwaith Lito en Marte, a fydd yn cael ei ryddhau cyn bo hir er mawr foddhad i'w holl ddilynwyr.

Gweithiau amrywiol gan Lope de Vega.

Llyfrau Lope de Vega

Mae gwaith llenyddol Félix Lope de Vega yn cael ei ystyried yn un o'r rhai mwyaf a phwysicaf yn Sbaen. Dewch i ddysgu mwy am fywyd a llyfrau Lope de Vega.

Isoteip o Lyfrgell Rhithwir Cervantes.

Rhithwir Cervantes

Gwefan sy'n gyfrifol am astudio a lledaenu'r iaith Sbaeneg yw Cervantes Virtual. Dewch i ddysgu mwy am ei gynnwys a'i hanes.

Portread o Antonio Machado.

Barddoniaeth Antonio Machado

Roedd Antonio Machado yn un o'r beirdd mwyaf amlbwrpas yn Sbaen, roedd ei farddoniaeth yn nodi carreg filltir. Dewch i ddysgu mwy am ei fywyd, ei waith a'i etifeddiaeth.

Llun o Horacio Quiroga gyda het.

Bywgraffiad a gweithiau Horacio Quiroga

Mae Horacio Quiroga yn cael ei ystyried yn ysgrifennwr straeon byrion gorau erioed, mae ei waith yn llawn gwreiddioldeb. Dewch i wybod ychydig mwy am ei fywyd.

Llun gan Gabriel García Márquez

García Márquez yn oes Game of Thrones

Mae gweithiau Gabriel García Márquez a George RR Martin yn arwyddluniol. Yma rydyn ni'n dweud wrthych chi'r tebygrwydd rhwng Un Can Mlynedd o Solitude a Game of Thrones.

Tabled yn Lladin.

Lladin: tad rhamant

Lladin yw un o'r ieithoedd pwysicaf yn y byd. Er ei bod yn cael ei hystyried yn iaith farw, mae ei defnydd yn eang. Dewch i ddysgu ychydig am ei hanes.

Clwb Ymladd Chuck Palahniuk

Am beth mae Fight Club? Ewch i mewn a gwybod popeth am y nofel hon sy'n dadansoddi patrwm dyn modern yn seiliedig ar gasineb a phrynwriaeth.

Miguel de Unamuno, awdur hanes.

Miguel de Unamuno, awdur hanes

Yn ddi-os, mae gwaith Miguel de Unamuno yn un o'r rhai mwyaf cyflawn a helaeth mewn llenyddiaeth Sbaeneg ei hiaith. Dewch i wybod ychydig mwy amdano.

Darlun gan Seneca.

Saith Llyfr Doethineb Seneca

Mae saith llyfr doethineb Seneca yn cynnig cyngor gwych o ddydd i ddydd i'r rhai sy'n eu darllen. Dewch i wybod ychydig mwy amdanynt.

Llun o Pablo Neruda yn darllen.

Neruda a'i Odes elfennol

Mae'r Odes Elfenol yn enghraifft glir o sut y gellir barddoni popeth. Mae Neruda yn cynnig dosbarth meistr mewn barddoniaeth. Dewch, gwyddoch ychydig mwy am y llyfr hwn.

Llun o Sissy Spacek yn serennu.

Carrie, stori o gam-drin ysgolion

Mae Carrie yn stori lle mae Stephen King yn cyfleu realiti camdriniaeth a brofir gan lawer o bobl ifanc mewn ysgolion. Dewch i ddarllen ychydig mwy amdano.

Stephen King, meistr terfysgaeth

Wrth siarad am Stephen King mae sôn am un o awduron arswyd mwyaf arwyddocaol y byd, mae ei weithiau'n ddarnau cwlt. Dewch i ddarllen ychydig mwy amdano.

Llun gan Stanley Kubrick.

Kubrick's Shining

Mae The Shining, a gyfarwyddwyd gan Stanley Kubrick, yn cael ei hystyried yn ffilm gwlt. Ond doedd awdur y ffilm ddim yn ei hoffi. Darllenwch yma pam nad oedd King yn ei hoffi.

Balchder a Rhagfarn gan Jane Austen

Rydyn ni'n siarad â chi'n fanwl am Balchder a Rhagfarn, un o weithiau gwych llenyddiaeth fyd-eang a gyrhaeddodd ym 1913 i ailddiffinio rôl menywod.

Lludw Angela gan Frank McCourt

Wedi'i ryddhau ym 1996 ac yn boblogaidd iawn, mae Angela's Ashes gan Frank McCourt yn ymchwilio i fywyd awdur ifanc Gwyddelig.

Dathlu San Martín gyda rhai moch llenyddol

Tachwedd 11eg. San Martin. Ac rydych chi'n gwybod eisoes: mae'r diwrnod hwn yn dod i bob mochyn. Hefyd mewn llenyddiaeth. Rwy'n edrych ar y 6 llyfr hyn lle mae moch yn brif gymeriadau neu'n wrthrych naratif gan amrywiol awduron.