Llyfrau Gemau Newyn.

Llyfrau'r Gemau Newyn

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf ychydig o sagas llenyddol sydd wedi cyrraedd cam mor uchel â The Hunger Games. Dewch i ddysgu mwy am ei blot, ei ffilmiau a'i awdur.

Lorenzo Silva: llyfrau rhagorol.

Lorenzo Silva: llyfrau dan sylw

Mae'r awdur Sbaenaidd Lorenzo Silva wedi nodi carreg filltir yn yr XNUMXfed a'r XNUMXain ganrif gyda'i weithiau llenyddol heddlu. Dewch i ddysgu mwy am ei fywyd a'i lyfrau.

Delwedd o'r awdur César Vallejo.

Bywgraffiad a gweithiau César Vallejo

Roedd César Vallejo yn un o awduron Periwaidd mwyaf trosgynnol yr XNUMXfed ganrif, roedd ei lenyddiaeth yn nodi carreg filltir. Dewch i ddysgu mwy am ei fywyd a'i waith.

Y bardd Mario Benedetti.

Cerddi gan Mario Benedetti

Mae Mario Benedetti yn un o'r beirdd amlycaf yn llenyddiaeth America Ladin a'r byd. Dewch i wybod ychydig mwy am ei farddoniaeth a'i fywyd.

Gweithiau amrywiol gan Lope de Vega.

Llyfrau Lope de Vega

Mae gwaith llenyddol Félix Lope de Vega yn cael ei ystyried yn un o'r rhai mwyaf a phwysicaf yn Sbaen. Dewch i ddysgu mwy am fywyd a llyfrau Lope de Vega.

Portread o Antonio Machado.

Barddoniaeth Antonio Machado

Roedd Antonio Machado yn un o'r beirdd mwyaf amlbwrpas yn Sbaen, roedd ei farddoniaeth yn nodi carreg filltir. Dewch i ddysgu mwy am ei fywyd, ei waith a'i etifeddiaeth.

Llun o Horacio Quiroga gyda het.

Bywgraffiad a gweithiau Horacio Quiroga

Mae Horacio Quiroga yn cael ei ystyried yn ysgrifennwr straeon byrion gorau erioed, mae ei waith yn llawn gwreiddioldeb. Dewch i wybod ychydig mwy am ei fywyd.

Person yn ysgrifennu â llaw

Sut i ysgrifennu nofel: dewis yr adroddwr

Erthygl sy'n ymroddedig i ddadansoddi'r gwahanol fathau o adroddwr sy'n bodoli a sut mae dewis y naill neu'r llall yn hanfodol i ysgrifennu'r nofel rydych chi ei eisiau.

Llun gan Gabriel García Márquez

García Márquez yn oes Game of Thrones

Mae gweithiau Gabriel García Márquez a George RR Martin yn arwyddluniol. Yma rydyn ni'n dweud wrthych chi'r tebygrwydd rhwng Un Can Mlynedd o Solitude a Game of Thrones.

Tabled yn Lladin.

Lladin: tad rhamant

Lladin yw un o'r ieithoedd pwysicaf yn y byd. Er ei bod yn cael ei hystyried yn iaith farw, mae ei defnydd yn eang. Dewch i ddysgu ychydig am ei hanes.

Miguel de Unamuno, awdur hanes.

Miguel de Unamuno, awdur hanes

Yn ddi-os, mae gwaith Miguel de Unamuno yn un o'r rhai mwyaf cyflawn a helaeth mewn llenyddiaeth Sbaeneg ei hiaith. Dewch i wybod ychydig mwy amdano.

Darlun gan Seneca.

Saith Llyfr Doethineb Seneca

Mae saith llyfr doethineb Seneca yn cynnig cyngor gwych o ddydd i ddydd i'r rhai sy'n eu darllen. Dewch i wybod ychydig mwy amdanynt.

Llun o Pablo Neruda yn darllen.

Neruda a'i Odes elfennol

Mae'r Odes Elfenol yn enghraifft glir o sut y gellir barddoni popeth. Mae Neruda yn cynnig dosbarth meistr mewn barddoniaeth. Dewch, gwyddoch ychydig mwy am y llyfr hwn.

Llun o Sissy Spacek yn serennu.

Carrie, stori o gam-drin ysgolion

Mae Carrie yn stori lle mae Stephen King yn cyfleu realiti camdriniaeth a brofir gan lawer o bobl ifanc mewn ysgolion. Dewch i ddarllen ychydig mwy amdano.

Stephen King, meistr terfysgaeth

Wrth siarad am Stephen King mae sôn am un o awduron arswyd mwyaf arwyddocaol y byd, mae ei weithiau'n ddarnau cwlt. Dewch i ddarllen ychydig mwy amdano.

Llun gan Stanley Kubrick.

Kubrick's Shining

Mae The Shining, a gyfarwyddwyd gan Stanley Kubrick, yn cael ei hystyried yn ffilm gwlt. Ond doedd awdur y ffilm ddim yn ei hoffi. Darllenwch yma pam nad oedd King yn ei hoffi.

Balchder a Rhagfarn gan Jane Austen

Rydyn ni'n siarad â chi'n fanwl am Balchder a Rhagfarn, un o weithiau gwych llenyddiaeth fyd-eang a gyrhaeddodd ym 1913 i ailddiffinio rôl menywod.

Lludw Angela gan Frank McCourt

Wedi'i ryddhau ym 1996 ac yn boblogaidd iawn, mae Angela's Ashes gan Frank McCourt yn ymchwilio i fywyd awdur ifanc Gwyddelig.

Silff Lyfrau yn llawn llyfrau

Sut i ysgrifennu nofel

Awgrymiadau ar gyfer ysgrifennu nofel. Mae popeth sydd angen i chi ei wybod i ddechrau rhoi siâp i'r syniad hwnnw sy'n aflonyddu'ch pen.

Rhyfeloedd Byd a'r Rhyfel Oer: Degawdau o wleidyddiaeth wedi eu cymell gymaint nes iddi arwain at un o'r genres llenyddol a ddarllenwyd fwyaf eang yn yr XNUMXfed ganrif.

Deg o'r nofelau ysbïwr gorau erioed.

Detholiad personol o nofelau ysbïol lle rydyn ni'n dod o hyd i awduron fel Agatha Christie neu Phillip Kerr yn rhwbio ysgwyddau gyda'r mwyaf adnabyddus o'r genre.

Torquay: Dyma'r dref lle cafodd Agatha Christie ei geni heddiw.

Agatha Christie: bywyd mor gyffrous â’i nofelau.

Ganed Agatha Christie, a anwyd fel, Agatha Mary Clarissa Miller, yr awdur enwocaf erioed, a dorrodd holl gynlluniau'r genre du Agatha Christie, yr awdur enwocaf erioed, a dorrodd holl gynlluniau'r genre du. yn 1890 yn Lloegr, yn Torquay.

O Sherlock Holmes i Lisbeth Salander: Mae'r nofel drosedd yn esblygu.

Novela Negra, graddfa eang o lysiau.

Nofel drosedd Beth yw'r tebygrwydd rhwng Miss Marple, Philip Marlowe, Pepe Carvalho, Lisbeth Salander neu'r cwpl gwarchodwyr sifil Vila a Chamorro?

Llyfrau Dyfodol Gorau

Mae'r llyfrau dyfodolaidd gorau hyn yn dod â ni i banorama dystopaidd a welir o safbwynt gwahanol awduron fel Huxley neu Wells.

Y llyfrau Mecsicanaidd gorau

Mae'r llyfrau Mecsicanaidd gorau hyn yn cwmpasu llenyddiaeth a farciwyd gan deimlad y Chwyldro Mecsicanaidd neu geryntau fel realaeth hudol.

Y sagas llyfrau gorau

Harry Potter neu Daenerys Targaryen yw rhai o'r cymeriadau sydd wedi'u cynnwys yn y sagas gorau hyn o lyfrau mewn hanes i ymgolli ynddynt.

Llyfrau gorau'r XNUMXain ganrif

Mewnfudo, realiti paranoia'r Dwyrain Canol neu America yw rhai o'r pynciau y mae'r llyfrau gorau hyn yn yr XNUMXain ganrif yn rhoi sylw iddynt.

Gijón, lleoliad eithriadol ar gyfer yr Wythnos Ddu, un o'r gwyliau Ewropeaidd enwocaf.

Wythnos Ddu Gijón 2018

Mae Wythnos Ddu Gijón yn dwyn ynghyd gant o awduron y genre du a fydd yn rhannu hwyl a darllen gyda'r cyhoedd rhwng Gorffennaf 6 a 15.

Llyfrau Gorau Llenyddiaeth America

Mae'r llyfrau gorau hyn o lenyddiaeth America yn dadansoddi hiliaeth, caethwasiaeth neu baranoia mor rheolaidd yn hanes calon y Gorllewin.

Gabriel García Márquez

Llyfrau realaeth hudol gorau

Mae'r gallu i gyfuno hud a bywyd bob dydd yn golygu mai'r llyfrau realaeth hudol gorau hyn yw cynrychiolwyr gorau'r genre hwn a ddaeth i'r amlwg yn America Ladin.

Llyfrau gorau wedi'u gosod yn y môr

Gan fanteisio ar ddyfodiad yr haf sydd ar ddod, mae'r llyfrau gorau hyn a osodwyd ar lan y môr yn daith adfywiol trwy rai o weithiau llenyddol gwych.

Alys yng Ngwlad Hud

"Alys yng Ngwlad Hud." Clasur Lewis Carroll sydd wedi'i gamddeall.

Mae "Alice in Wonderland" nid yn unig yn un o'r straeon ffantasi mwyaf gonest sy'n bodoli - ac yn union oherwydd nad yw'n dyheu am fod yn fwy nag y mae, mae'n llwyddo i fod yn fwy nag y mae'n ymddangos - ond hefyd yn un o'r nofelau gorau y mae'r mae llenyddiaeth yr hurt wedi cynhyrchu.

Llyfrau Salman Rushdie gorau

Ymhlith y llyfrau gorau gan Salman Rushdie rydym yn darganfod nid yn unig rai o straeon gorau India, ond y dadansoddiad perffaith o wlad mor gythryblus ag y mae'n hynod ddiddorol.

Ana Frank

Llyfrau ffeithiol gorau

Mae'r llyfrau ffeithiol gorau hyn yn amrywio o faniffesto Zarathustra i weledigaeth ffeministaidd Virginia Woolf trwy ffyrdd eraill o ddeall amser penodol mewn hanes.

Llyfrau gorau am India

O anturiaethau Ramayana i sefyllfa bresennol menywod yn y wlad Asiaidd, mae'r llyfrau gorau hyn am India yn dadansoddi gwahanol wynebau yr hyn sy'n un o'r cenhedloedd mwyaf unigryw yn y byd.

Delwedd gan Haruki Murakami

Llyfrau gorau Haruki Murakami

Realaeth a ffantasi sy'n cyd-fynd, rhwng y Dwyrain a'r Gorllewin, mae'r llyfrau gorau hyn gan Haruki Murakami yn cynrychioli hanfod yr awdur Japaneaidd mwyaf poblogaidd yn y byd.

Clawr "Bakemonogatari", gan Nisio Isin

"Nofelau ysgafn." Y ffenomen lenyddol sy'n ysgubo Japan.

Mae'r "nofelau ysgafn" neu'r "nofelau ysgafn" yn fath o lenyddiaeth sy'n nodweddiadol o Japan, a than yn ddiweddar yn hollol anweledig i'r Gorllewin, ond mae bwlch yn y farchnad yn agor y tu hwnt i ffiniau eu gwlad wreiddiol. O ble maen nhw'n dod? Oes ganddyn nhw le y tu allan i Japan?

Cyrano de Bergerac, ffrâm o'r ffilm ddienw.

"Cyrano de Bergerac." Drama arwrol Edmond Rostand.

Mae "Cyrano de Bergerac", gan Edmond Rostand, yn ddrama theatrig mewn pum act, wedi'i hysgrifennu mewn pennill, ac sy'n adrodd cymeriad a bywyd y cymeriad sy'n rhoi teitl i'r ddrama. Pwy yw, neu beth mae'r athronydd, y bardd a'r cleddyfwr hwn yn ei gynrychioli?

Y llyfrau plant ac ieuenctid gorau

Mae'r llyfrau plant ac ieuenctid gorau hyn mewn hanes yn mynd â ni'n ôl i blentyndod lle'r oedd plant dewin neu deithiau Bastian yn bopeth i ni.

Llyfrau ffeministaidd gorau erioed

Mae'r llyfrau ffeministaidd gorau hyn mewn hanes yn ein harwain i ddadansoddi a phrofi holl naws y chwyldro pinc trwy wahanol draethodau a nofelau.

Duwiau America gan Neil Gaiman

"Duwiau America." Campwaith yr awdur Neil Gaiman.

Beth sy'n digwydd i dduwiau'r Hen Fyd pan maen nhw'n eu cael eu hunain heb ffyddloniaid, ar eu pennau eu hunain ac yn ddiymadferth ar gyfandir sy'n estron iddyn nhw? Y cwestiwn hwn yw'r hyn a ofynnodd Neil Gaiman iddo'i hun a dyna oedd genesis ei waith mwyaf: "Duwiau America."

Ides Mawrth. Llyfrau a straeon eraill gan ac am Julius Caesar

Ides Mawrth ydyn nhw, yn ôl y calendr Rhufeinig. Ac ar y fath ddiwrnod â heddiw daeth cynllwyn Brutus ac aelodau eraill Senedd Rhufain i ben gyda llofruddiaeth Gaius Julius Caesar. Rwy'n adolygu rhai llyfrau gan ac am y ffigur sylfaenol hwn yn hanes y Ddynoliaeth.

Nofelau Gastronomig: Llenyddiaeth y Synhwyrau.

Llyfrau i'w bwyta: straeon rhwng stofiau.

Nofel gastronomig gyda chogyddion fel prif gymeriadau, bywgraffyddol neu ffuglennol, straeon gyda'r gegin fel y prif leoliad, anturiaethau lle mae gastronomeg yn chwarae rhan flaenllaw, a hyd yn oed gweithiau llenyddol sy'n cynnwys ryseitiau ar gyfer y seigiau sy'n ymddangos ynddynt ar eu tudalennau.

7 llyfr a enillodd yr Oscar am y ffilm orau

Un flwyddyn arall heddiw mae gennym apwyntiad gyda Gwobrau’r Oscars ar y noson fwyaf arbennig yn y sinema. Gwnaethom adolygu 7 llyfr a addaswyd i'r sgrin fawr ac ennill yr Oscar am y ffilm orau.