Beth yw traethawd llenyddol

Michel Eyquem de Montaigne

Michel Eyquem de Montaigne, tad y traethawd llenyddol

Mae'r traethawd llenyddol yn cael ei gyfrif fel un o brif genres llenyddiaeth. Fe'i ceir ochr yn ochr â dramatwrgi, naratif a barddoniaeth —er gyda naws mwy didactig—. Mae'n destun byr wedi'i ysgrifennu mewn rhyddiaith lle mae'r awdur yn dadansoddi, archwilio neu ddehongli testun mewn ffordd oddrychol ond wedi'i dogfennu. Ei ddiben yw dadlau am bwnc penodol.

Mae themâu traethawd mor amrywiol â bywyd ei hun. Mae wedi cael ei ysgrifennu am wleidyddiaeth, addysgeg, celf neu athroniaeth. Mae'r ymagwedd ddadleuol yn seiliedig ar angen yr awdur i fynegi ei farn am rywbeth. Yr hyn a fwriedir yw cyfiawnhau'r dadleuon hyn trwy ymchwil heb ddod yn waith technegol.

Nodweddion traethawd llenyddol

Nid yw traethawd llenyddol yn draethawd ymchwil nac yn fonograff - mae'r gweithiau hyn yn fwy o ansawdd gwyddonol. Mae'r traethawd yn esboniad byr a rhad ac am ddim wedi'i anelu at gynulleidfa eang. Am y rheswm hwn, mae'n defnyddio iaith sy'n ceisio cael ei deall gan y nifer fwyaf o bobl.

Fodd bynnag, fel rheol gyffredinol mae'n defnyddio adnoddau arddulliol a barddonol. Mae'r rhain yn rhoi mwy o fywiogrwydd i'r ddadl y mae'r awdur yn dymuno ei datblygu. Yn y modd hwn, mae gan y traethawd llenyddol nodweddion arbennig sy'n angenrheidiol i'w gynnwys yn y categori hwn. Mae rhai ohonynt fel a ganlyn:

 • Cyflwyno barn yn seiliedig ar waith ymchwil yr awdur;
 • Mae'n destun rhagarweiniol ac addysgiadol i ysgogi dadleuon;
 • Ysgrifennu synhwyrol sy'n crynhoi pwnc o werth academaidd, moesol neu gymdeithasol (Wikipedia.org, 2022).

Rhannau o draethawd llenyddol

Un o rinweddau pennaf traethawd llenyddol yw bod yn ddogfen rydd, ddangosol ac awgrymiadol. Mae'n hyblyg oherwydd ei swyddogaeth yw caniatáu i'r awdur gyflwyno thema a mynd ati o'i safbwynt ef.. Ond mae nodweddion cyffredin sydd fel arfer yn ffurfio testun o'r math hwn. Gallai hwn fod yn strwythur enghreifftiol i ddatblygu traethawd:

Sefydlu

Yn yr adran hon Amlygir egwyddor dadl y pwnc sydd i'w ddatblygu yn y paragraffau canlynol. Yn gyffredinol, mae'n ceisio bod yn gryno i ildio i'r cynnwys.

Datblygu

Yma mae'r awdur yn codi'r dadleuon eu hunain. Mae traethodau ymchwil a damcaniaethau yn cael eu hamlygu. Gallwch hefyd ddyfynnu ffynonellau gwybodaeth i hysbysu'r darllenydd o sylfeini eich astudiaeth. Yr adran hon fel arfer yw'r hiraf a'r mwyaf cymhleth.

Cau

Mae'n ymwneud â'r casgliadau y daeth y traethawdwr iddynt. Dyma ddadleuon olaf y syniad, ac amlygir y nodweddion hynny sy'n cefnogi dadleuon yr awdur. Fel arfer nid yw'n adran eang iawn.

Strwythurau mewnol y gall traethawd llenyddol eu cael

Diolch i'r rhyddid a gynigir ynddo'i hun mewn traethawd llenyddol, gellir trefnu ei strwythur mewnol mewn gwahanol ffyrdd. Mae'r cyfan yn dibynnu ar sut mae'r awdur yn bwriadu llunio ei syniad - casgliadau cyn datblygu neu ddatblygu cyn ei gyflwyno. Yn dibynnu ar yr achos, mae gennym yr amrywiadau hyn:

dadansoddol a diddwythol

Trwy'r cyfansoddiad hwn, dywed yr awdwr yn gyntaf brif syniad ei ddadl. Yna mae'n symud ymlaen i ddatblygu'r thema, darparu gwybodaeth i'r darllenydd, ac archwilio ei ddamcaniaeth yn fanylach.

Syntheseiddio ac anwythol

Mae'r math hwn o strwythur yn archwilio'r dadleuon ar ddechrau'r testun, ac yn gadael am y diwedd y cyflwyniad o'r traethawd ymchwil neu gasgliadau.

fframio

Yn yr achos hwn, datgelir y traethawd ymchwil ar ddechrau'r traethawd. Yn y canol ysgrifennir y dadleuon a'r data a gasglwyd gan yr ysgrifwr. Yn yr un modd, mae traethawd ymchwil y dechrau yn cael ei ailfformiwleiddio o'r data, i ddefnyddio'r casgliadau yn ddiweddarach (idunneditorial.com, 2022).

Mathau o draethodau llenyddol

Mae traethodau llenyddol wedi ceisio dosbarthu eu hunain ar sawl achlysur. Serch hynny, mae'r hyn sy'n eu gwahaniaethu yn ymwneud â'r themâu neu'r safbwyntiau y maent yn mynd i'r afael â hwy. Rhai enghreifftiau o hyn yw:

traethawd llenyddol o nofelau

Mae'r math hwn o draethawd yn ceisio dadansoddi'r cynnwys naratif - cymhleth fel arfer - i greu dadleuon amdanynt. Enghraifft o hyn yw García Márquez: stori deicide, yr awdur Mario Vargas Llosa.

traethawd llenyddol athronyddol

Niccolò Machiavelli

Niccolò Machiavelli

Ceir traethodau penodol ar bynciau athronyddol. Fodd bynnag, yn ogystal â mynd i'r afael â materion yn ymwneud â bywyd neu farwolaeth, cariad neu gymdeithas..., nodweddir y math hwn o destun gan y defnydd o dechnegau naratif esthetigfel dyfeisiau llenyddol.

Ysgrifau llenyddol cymysg

Gallwn ddod o hyd i brofion hynny mynd i'r afael â mwy nag un pwnc. Mae'n bosibl i'r awdur ddysgu siarad am naratif-hanes, barddoniaeth-athroniaeth neu gymdeithas-wleidyddiaeth.

Sut i ysgrifennu traethawd llenyddol

Cyn ymgymryd â'r dasg o ysgrifennu traethawd, mae angen cynnal proses ymchwil ar y pwnc i'w drafod. Mae'n ddefnyddiol iawn creu rhestr o syniadau, eu dosbarthu, a chael gwared ar y rhai nad ydynt yn ymddangos yn gyfleus..

Yn ôl eich meini prawf, gall awdur ddefnyddio neu amlygu fformiwla naturiol neu artiffisial i'w helpu i strwythuro ei destun. Gall y rhain fod yn:

 • Rhethregwyr: i argyhoeddi y darllenydd.
 • cronolegol: gysylltiedig ag esboniad o ffenomen.
 • Didactig: datblygu yn y fath fodd fel eu bod yn mynd o'r syml i'r cymhleth.
 • mewn res cyfryngau: o'r cwestiwn i fan cychwyn y datblygiad.

Gyda hyn yn glir, mae'n bosibl sefydlu dosbarthiad penodol. Yn ddelfrydol, dylech ysgrifennu gyda'r nod o gynnig dealltwriaeth ehangach, gyda chanlyniad aeddfed a boddhaol i'r traethawdwr a'r darllenydd.

Ar y llaw arall, wrth ysgrifennu traethawd dadleuol, y traethawd ymchwil yw'r brif ran. Ynddo mae'n rhaid i'r awdur gyflwyno ei safbwynt.

Yn achos traethawd llenyddol esboniadol, rhaid i'r traethawdwr gynnig diffiniad clir o'r testun. Ni argymhellir bod y testun yn fwy nag un neu ddau o baragraffau (Wikipedia, 2022). Mae'r casgliad yr un mor bwysig â'r rhannau eraill. Fodd bynnag, dylai fod y mwyaf cryno.

Ychydig o hanes y traethawd llenyddol

Drwy gydol ein traddodiad mae rhestr ryfeddol o feddylwyr a ddatgelodd eu syniadau i'r byd. Serch hynny, y cofnod cyntaf sydd gennym o draethawd llenyddol priodol —wedi'i enwi felly oherwydd ei newydd-deb arddull— dyddiad o 1580. Yn y flwyddyn hon rhoddodd yr awdur Ffrengig Michel Eyquem de Montaigne (1553-1582) ei Traethodau. Daw'r term o'u hiaith frodorol, a golyga "ymgais."

Ar y llaw arall, mae gennym Francis Bocon (1561-1626), a fyddai'n cyhoeddi ei rai ei hun Traethodau yn 1597. Still, Nid tan y ddeunawfed ganrif y byddai'r genre llenyddol hwn yn cymryd y cryfder angenrheidiol i ddod yr hyn ydyw heddiw. Daeth mudiadau fel yr Oleuedigaeth ac Unigoliaeth bourgeois ag ysgrifau i’r lluoedd drwy law Samuel Johnson neu William Hazlitt (biografiasyvidas.com, 2022).

Enghreifftiau o draethodau llenyddol enwog

Mae'r traethawd llenyddol wedi gwasanaethu llawer o bobl dawnus ag athrylith i fynegi eu syniadau. Yn yr ystyr hwn, mae hanesion hanes wedi casglu rhai o'r esboniadau mwyaf disglair a throsgynnol o draethodau sy'n bodoli. Enghraifft ohonynt yw'r gweithiau canlynol:

 • Traethodau ar foesoldeb a gwleidyddiaeth (1597), gan Francis Bacon;
 • Tywysog (1550) Niccolo Machiavelli;
 • Yr egwyddor farddonol (1850), de Edgar Allan Poe;
 • Myfyrdodau Don Quixote (1914), gan José Ortega y Gasset;
 • Cyfraith ysbryd (1748) gan Montesquieu;
 • y trosiad eto (1928), de Borges Jorge Luis.

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.