Lola curiel

Myfyriwr Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol. Mae darllen ac ysgrifennu wedi bod gyda mi erioed. Rwy'n credu mai fy hoff lyfr yw Martian Chronicles gan Ray de Bradbury, er fy mod i'n hoffi meddwl, gyda phopeth sydd ar ôl gennyf i'w ddarllen a'i ddysgu, y gallaf newid fy meddwl o hyd. Gobeithio bod fy argymhellion yn y blog hwn yn eich helpu i garu llyfrau hyd yn oed yn fwy ac i allu trosglwyddo'r holl straeon sydd wedi fy goresgyn.