Carmen Guillen

Fel llawer o wrthwynebydd, monitor addysgol a chyda sawl hobi, gan gynnwys darllen. Rwy'n gwerthfawrogi clasur da ond dwi ddim yn cau i mewn ar y band pan mae rhywbeth newydd mewn llenyddiaeth yn syrthio i'm dwylo. Rwyf hefyd yn gwerthfawrogi hwylustod a rhwyddineb 'e-lyfrau' ond rwy'n un o'r rhai y mae'n well ganddynt ddarllen trwy deimlo'r papur, fel y gwnaed bob amser.