John Ortiz

Gradd mewn addysg yn sôn am iaith a llenyddiaeth, o Udone (Universidad de Oriente, Núcleo Nueva Esparta, Venezuela). Athro prifysgol yn yr adrannau hanes, llenyddiaeth Sbaeneg ac America Ladin, yn ogystal â cherddoriaeth (cytgord a chwarae gitâr). Rwy'n gweithio fel awdur, yn sefyll allan mewn barddoniaeth a naratifau trefol. Rhai o fy llyfrau yw: "Transeúnte", straeon byrion; " Blodeugerdd o halen", cerddi. Rwyf hefyd yn gweithio fel crëwr cynnwys, darllenydd proflenni a golygydd testun.