John Ortiz

Gradd mewn addysg, sôn am iaith a llenyddiaeth, o Udone (Universidad de Oriente, Nucleo Nueva Esparta, Venezuela). Athro prifysgol yng nghadeiriau hanes, llenyddiaeth Sbaeneg ac America Ladin, yn ogystal â cherddoriaeth (cytgord a chwarae gitâr). Gradd mewn addysg, sôn am iaith a llenyddiaeth, (Udone). Athro llenyddiaeth, hanes a cherddoriaeth y Brifysgol. Rwy'n gweithio fel awdur, yn sefyll allan mewn barddoniaeth a naratifau trefol. Dyma rai o fy llyfrau: "Transeúnte", straeon; "Cyrff ar y lan", casgliad o gerddi. Rwyf hefyd yn gwasanaethu fel crëwr cynnwys a golygydd testun.