Atgofion am achubwr

Dyfyniad gan Bebi Fernández

Dyfyniad gan Bebi Fernández

Atgofion am achubwr yn nofel gan yr awdur Valencia Bebi Fernández -Ms. Mi wnes i yfed. Cyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2018, ymddangosiad cyntaf yr awdur yn y genre hwn, a’r testun sy’n agor ei bilogy Gwyllt. Mae'r ddrama'n ymdrin â phynciau sensitif fel masnachu mewn menywod a thrais rhywiol. Mae Fernández yn defnyddio iaith uniongyrchol ac agored i ddatgelu caledwch yr isfyd hwn a sut y mae dioddefwyr yn cael eu dwyn o'u rhyddid a'u gorfodi i gyflawni gweithredoedd annynol ac erchyll.

Miss Bebi yn ffeministaidd sy'n defnyddio ei rhwydweithiau cymdeithasol —Twitter ac Instagram— i helpu'n weithredol yn yr achos hwn. Iddi hi, mae'n hanfodol ei bod hi'n addysgu ei hun ar gydraddoldeb rhywiol a ffeministiaeth. O ganlyniad, yn dadlau: “Rydyn ni wir yn newid cymdeithas drwy’r rhyngrwyd. Mae rhwydweithiau cymdeithasol yn beiriant addysgol creulon ar gyfer y genhedlaeth ar ôl fy un i ”.

Crynodeb o Atgofion am achubwr

Siom fawr

Yn haf 96 - pymtheng mlynedd wedi hynny gyda'i gilydd-, Roedd Jacobo ac Ana yn aros am eu cyntafanedig. Hiraethodd fod y creadur gwryw, Fel bod yn y dyfodol byddai'n cymryd dros y busnes teuluol (masnachu cyffuriau), swydd nad yw'n addas i ferched. Sin embargo, Ar ôl yr enedigaeth, roedd y dyn yn teimlo bod ei holl gynlluniau wedi cwympo: troi allan i fod yn ferch.

Byd anodd

Roedd y babi bedyddiwyd K.assandra —K—. Ei wedi ei fagu yng nghanol yr amgylchedd macho nodweddiadol lle mae menywod yn gofalu am y cartref yn unig. Cafodd y fenyw ifanc hardd - gyda chymeriad anodd ac argyhoeddiadau clir - fagwraeth gymylog lle achosodd ei thad fwy o dristwch na hapusrwydd.

Pan drodd K yn 19, llofruddiwyd Jacobo. Fe wnaeth y digwyddiad a allai olygu ymadawiad o'r byd ofnadwy hwnnw i'r fenyw ifanc, sbarduno sefyllfaoedd cwbl niweidiol.

Realiti newydd

Cafodd y pennaeth ei ddiddymu gan un o'r maffias y gwnaeth fusnes ag ef, i gyd oherwydd crynhoad sylweddol o ddyledion. Er gwaethaf y rhagdybiaeth bod y "ymrwymiadau" wedi eu setlo ar ôl marwolaeth Jacobo, Mynnodd Emil, arweinydd y grŵp troseddol, i K a'i fam dalu'r arian.

Cyflwynodd y ddau, yn ddi-arian, i orchmynion y troseddwr i ddiogelu eu bywydau. Yn ddyledus, Bu'n rhaid i K weithio fel derbynnydd yn un o'i buteindai, nes bod ei gyfrifon wedi'u setlo.

Puteindra a chamdriniaeth menywod

Yn y ffau hon, gwelodd K realiti ofnadwy a llym: mae dwsinau o ferched yn cael eu trin fel caethweision ... yn cael eu curo a'u bychanu bob dydd. Maent yn dramorwyr a gafodd eu twyllo gyda'r rhagosodiad o "ddyfodol gwell fel modelau." Cawsant eu herwgipio, eu tynnu o bob cysylltiad â'u hanwyliaid a gorfodi i buteindra i dalu'r "ddyled" o'r daith a ganiataodd iddynt gyrraedd "y wlad a addawyd."

Resistance

Yn ddyddiol, roedd Emil a'i henchmen - “y dynion iâ” - yn cadw'r menywod i gyd yn bychanu. Fodd bynnag, ni chollodd y naill obaith na'r llall. Gwrthododd K gael ei ddarostwng gan y maffiafelly penderfynodd gofrestru mewn dosbarthiadau hunan amddiffyn. Roedd fel hyn daeth i gampfa Ram, arbenigwr deniadol ifanc krav magá, a'i cyfarwyddodd yn y grefft ymladd hon.

Cysylltiad

Rhwng K a Ram roedd cysylltiad ar unwaith, fodd bynnag, gwrthwynebodd syrthio mewn cariad. Mae'r ferch ifanc datblygu aberration o'r fath tuag at ddynion ei bod yn anodd iddi ymddiried un. O'i ran, Ni chafodd Ram fywyd hawdd chwaith, Ac yn gwybod sut i adnabod cam-drin, felly ofalus ymarfer corff wrth agosáu hi. Roedd Saxus nexus yn cydgrynhoi'r llun amgylchiadol O ba cyfres arall o ddigwyddiadau anodd ac annisgwyl unfold sy'n arwain at y canlyniad.

Dadansoddiad o Atgofion am achubwr

Data sylfaenol y nofel

Atgofion am achubwr â chyfanswm o Páginas 448, wedi'i rannu'n 14 pennod gyda chynnwys canolig. Mae'n wedi'i draethu yn drydydd person; Mae Fernández yn defnyddio a iaith glir a chryf. Mae'r plot yn datblygu mewn a rhythm hylif sy'n cynyddu hyd ei denouement.

Cymeriadau

Kassandra

Ei bod yn fenyw ifanc hardd, gyda gwedd gwyn a llygaid gwyrdd bod dazzles gyda hi harddwch. Fe'i magwyd mewn amgylchedd erchyll, wedi'i amgylchynu gan weithredoedd anghyfreithlon a dynion creulon a wnaeth ei niwed enfawr ers pan oedd hi'n blentyn. Fodd bynnag, mae ganddo gryfder mawr; Caniataodd ei ysbryd impetuous iddo wynebu’n ddewr y bywyd a gyffyrddodd ag ef ar ôl marwolaeth ei dad. Ni fydd hi'n gorffwys nes bydd cyfiawnder yn cael ei wneud iddi hi ei hun a gweddill dioddefwyr yr Iâ.

Ram

Mae'n berchennog ras gymysg ifanc ar gampfa focsio. Mae wedi bod yn ymarfer krav magá ers blynyddoedd. Er gwaethaf bod yn hyfforddwr, yn cadw'r technegau mwyaf peryglus a angheuol. Ar ôl cwrdd â K, mae ei harddwch yn ei daro, ond ar yr un pryd mae'n poeni am ei lles ar ôl sylwi ar gyfres o gleisiau ar ei chroen. Heb yn wybod iddo, mae'r ffaith syml o fod wedi cyd-daro â hi yn peryglu ei fywyd hefyd.

Cymeriadau eraill

Yr awdur llwyddo i fanylu mor ddwfn cymeriadau, bod gan bob un ohonyn nhw bwysau gweddol, nid oes unrhyw "llenwyr". Rhoddodd Fernández bwyslais arbennig ar straeon menywod y puteindy. Yn eu plith mae: Katia, Bruna, Marcela, Maisha, Polina ac Aleksandra; pob merch ifanc o dramor, sy'n adrodd eu bywydau trwy gydol y plot.

Thema

Bioleg Wyllt

Bioleg Wyllt

Mae Bebi Fernández yn codi ei llais ac yn gosod cynsail rhyfeddol ynglŷn â masnachu mewn pobl a maint y camfanteisio rhywiol y maen nhw'n ei ddioddef. Er ei fod yn stori ffuglen, mae'n dangos realiti llym bod llawer o fenywod yn byw yn Sbaen. I'r awdur, mae cymdeithas yn troi ei chefn ar y sefyllfa hon; Yn hyn o beth, mae'n honni: "Roeddwn i eisiau rhoi llais i'r broblem benodol hon oherwydd mae'r distawrwydd o'i chwmpas yn ymddangos yn greulon i mi."

Chwilfrydedd

Yn ei yrfa fel troseddwr, mae'r awdur wedi bod yn dyst i ganlyniadau enbyd caethwasiaeth rywiol. Ei cherydd o'r farbariaeth hon a barodd iddi ddal popeth yn ei dau waith llenyddol. O'i brofiadau gyda'r mathau hyn o droseddwyr, dywedodd: “Rwy'n gwybod sut maen nhw'n gweithio ac ni fydd unrhyw gyfraith na gwaharddiad yn eu hatal. Dim ond gwneud iddo redeg allan o ddefnyddwyr y bydd yn ei wneud. "

Mae'n ystyried bod addysg yn hanfodol i ddod â'r maffias a'r strwythurau troseddol hyn i ben. Mewn perthynas â hyn, mynegodd: "Mae addysg mewn gwerthoedd, deallusrwydd emosiynol ac empathi nid piler sylfaenol, ond yr union sylfaen y mae'r datrysiad yn gorffwys arni problem hirdymor trais yn erbyn menywod ”.

Am yr awdur, Bebi Fernández

Ganed Bebi Fernández, a adwaenir gan y ffugenw Srta. Bebi, yn Valencia ym 1992. Astudiodd Droseddeg gydag arbenigedd mewn trais ar sail rhyw, troseddau cyfundrefnol, ac ymyrraeth droseddegol a dioddefolegol. Mae hi'n ymgyrchydd ffeministaidd, mae gan boblogrwydd mawr ar rwydweithiau cymdeithasol. Gyda mwy na miliwn a hanner o ddilynwyr, yw un o ddylanwadwyr mwyaf cydnabyddedig ffeministiaeth yn Sbaen.

Fel awdur, dechreuodd hi yn y byd llenyddol gyda llyfrau mewn rhyddiaith barddonol: Cariad a ffieidd-dod (2016) a Indomitable (2017), mae'r ddau yn ddyddiaduron a wnaeth yn ystod ei ieuenctid. Gwnaethpwyd ei ymddangosiad cyntaf fel nofelydd yn 2018 gyda'r naratif ffeministaidd Atgofion am achubwr. Ddwy flynedd yn ddiweddarach, ar ôl llwyddiant y nofel gyntaf, rwyf yn parhau gyda'r un thema a chyflwyno: frenhines (2021).


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.