Y ffordd bell adref

Y ffordd bell adref

Y ffordd bell adref

En Y ffordd bell adref (1998), mae merch yn profi trais a chamdriniaeth yn y lle a fwriadwyd yn wreiddiol i roi cysgod a diogelwch iddi, mae'n ymddangos ei bod yn colli popeth ... ond bydd rhywbeth yn newid. Dyna ragarweiniad y nofel hon gan yr awdur Americanaidd Danielle Steel. Mae'r testun yn datgelu stori Gabrielle, merch â bywyd wedi'i nodi gan ddioddefaint.

Oherwydd yr uchod, mae syniad y teulu a'r cartref yn ennill ystyr gwahanol iawn i syniad credoau traddodiadol. Er gwaethaf tystiolaeth gref y prif gymeriad bach, mae'r llyfr hwn wedi goresgyn calonnau miliynau o ddarllenwyr. Ac mai mynd i mewn i'r stori hon yw ymgorffori'r anawsterau a'r anghyfiawnder, fodd bynnag, mae'r stori hefyd yn dangos sut i oresgyn cyd-destun mor niweidiol.

Crynodeb o Y ffordd bell adref

Clwyfau

Fel y casglwyd mewn paragraffau blaenorol, mae'r nofel yn troi o gwmpas galar merch sydd wedi'i hanafu'n gorfforol ac yn seicolegol. Am fwy inri, mae'r ferch dair oed yn deall ei hun yn euog o'r cam-drin, oherwydd bod ei mam dreisgar yn dweud hynny. Yn wyneb hyn, nid yw'r tad - naill ai allan o ddifaterwch neu ofn - yn gallu atal yr anghyfiawnderau tuag at Gabriele.

Yn y modd hwn, gydag aflonyddu, curiadau a sarhau trefn y dydd, mae plentyndod gwirioneddol drawmatig yn ehangu. Wrth i'r ferch dyfu, mae'r ymddygiad ymosodol corfforol, geiriol a seicolegol hefyd yn cynyddu. I'r pwynt bod, Ar ôl rhoi curiad bron angheuol i'r ferch, mae'r fam yn penderfynu gadael Gabrielle mewn lleiandy. Ddim heb addo yn gyntaf "Byddaf yn ôl."

Y ffordd hir

Yn y lleiandy, mae'r ferch o'r diwedd yn gwybod hoffter a thriniaeth dda, hyd yn hyn yn ddigynsail iddi. Eisoes yn ei harddegau, mae Gabrielle yn cwympo mewn cariad ag offeiriad ifanc iawn, ac felly'n profi ei chariad cyntaf at ddyn. Yn anffodus, mae'r clerigwr yn marw, felly, mae'r drasiedi yn taro calon y ferch anffodus yn sgwâr.

Ar y pwynt hwn, mae'r ferch yn dangos penderfyniad clodwiw i beidio â chael ei goresgyn trwy ddigalonni nac i gael ei chario i ffwrdd gan hiraeth. Er gwaethaf yr holl golledion poenus, mae'r prif gymeriad yn llwyddo i wella ei chlwyfau a symud ymlaen. Yn olaf, mae Gabrielle yn penderfynu gadael y lleiandy i ennill rhyddid o'r byd y tu allan ... lle nad oes siomedigaethau yn brin, ond mae hi eisoes yn gwybod sut i ddelio â nhw.

Dadansoddiad

Arddull naratif

Gellir gwahaniaethu llenyddiaeth Danielle Steel gan ddyfnder seicolegol ei chymeriadau (Nid yw'r nofel hon a adroddir yn y trydydd person yn eithriad). Er bod y New Yorker wedi'i ddosbarthu fel awdur nofelau rhosyn, Y ffordd bell adref nid oes ganddo unrhyw berthynas â'r pwnc hwnnw. I'r gwrthwyneb, glawogrwydd yw'r prif deimlad mewn llawer o'r datblygiad.

O ganlyniad, mae'r disgrifiad byw o'r holl boen corfforol ac emosiynol a deimlir gan y prif gymeriad yn dipyn o sioc i'r gwyliwr. Nid oes unrhyw amgylchiadau esgusodol yn y plot, ni waeth pa mor ifanc yw'r prif gymeriad. Yn yr un modd, trwy lais adroddwr pell, mae'r darllenydd yn cydnabod amgylchedd gelyniaethus Gabrielle ynghyd â rhai o'i chyfaddefiadau a'i agosatrwydd.

Llawer mwy na nofel am gam-drin plant

Mae'r olygfa groesawgar yn peri cryn bryder: merch dair oed wedi'i cham-drin gan ei mam. Mae gan y fenyw gymhlethdod (anwirfoddol?) Tad sy'n analluog i arfer ei rôl fel amddiffynwr y teulu. Er gwaethaf y “croeso” annifyr hwn, mae'r awdur yn llwyddo i gyfleu teimladau eraill yn raddol.

Yn y modd hwn, mae Dur yn mynd o fynedfa hynod o llawn tensiwn i ennyn teimladau o obaith, hyd yn oed yng nghanol anffodion. (Yno mae'r bachyn diymwad a gynhyrchir yn gyhoeddus). Yna, mae darnau yn ymddangos gyda rhai nodweddion tendro, tra Mae dycnwch a chryfder mewnol Gabrielle yn amlwg. Am y rheswm hwn, mae darllenwyr yn aros tan y dudalen olaf i wybod eu cyrchfan.

Am yr awdur, Danielle Steel

Ar 14 Awst, 1947, ganwyd yr awdur presennol Danielle Steel yn Ninas Efrog Newydd, a gydnabuwyd am sawl un o'i nofelau. Mewn gwirionedd, Mae hi ymhlith y mwyaf darllenadwy yn yr Unol Daleithiau ac wedi denu cydymdeimlad ei darllenwyr.. Ac nid yw hyn yn anghyffredin, mae'r gynulleidfa'n cysylltu'n hawdd â'u naratifau gan serennu cymeriadau dyfalbarhaol yn wyneb y profiadau anoddaf.

Bywyd anodd yr awdur

Nid yw bywgraffiad Danielle Steel yn union "wely o rosod." Trwy eu profiadau, gellir deall tarddiad eu geiriau mewn ffordd benodol. Ar wahân i naratif, mae deallusrwydd Efrog Newydd hefyd wedi ysgrifennu barddoniaeth a chwpl o lyfrau ffeithiol. Yn ogystal, yn 2003 agorodd oriel i gefnogi artistiaid ifanc sy'n dod i'r amlwg.

hefyd, Mae dur wedi cael bywyd penodol iawn, wedi'i nodi gan rwystrau ar lefel ei bartner a'i deulu (mae wedi gadael pum priodas ar ôl). Fodd bynnag, mae hi wedi llwyddo i oresgyn pob rhwystr, yn wir, mae hi wedi manteisio'n greadigol a masnachol ar y sefyllfaoedd hyn trwy ysgrifennu. Ar hyn o bryd, mae gan yr awdur Americanaidd enw da llenyddol rhagorol yn genedlaethol ac yn rhyngwladol

Oes yn gysylltiedig ag ysgrifennu

Dechreuodd Danielle Steel ysgrifennu o oedran ifanc iawn; Eisoes yn ei arddegau roedd ganddo sawl traethawd barddonol (cyhoeddwyd sawl degawd yn ddiweddarach). Yn ddiweddarach —Wrth yn 18 oed— wedi gorffen ei nofel gyntaf, er iddo, yn debyg i'w farddoniaeth, ei gyhoeddi ar ôl blynyddoedd lawer.

Dros amser, Mae Steel wedi llwyddo i gyhoeddi mwy nag wyth deg o lyfrau, rhai â chofnodion gwerthu neu leoedd cyntaf gorau-werthwyr. Fel pe na bai hynny'n ddigonol, mae Casa del Libro yn ei hadolygu fel yr awdur a ddarllenir fwyaf eang yn y byd, gyda mwy na 800 miliwn o gopïau wedi'u gwerthu. Ynghyd â hyn, mae hi'n cael ei chydnabod fel crëwr toreithiog a gwreiddiol; Stori dylwyth teg (2019) yw ei chyhoeddiad diweddaraf.

Plentyndod trasig fel y thema ganolog

Fel prif gymeriad Y ffordd bell adref, Dioddefodd Danielle Steel rai digwyddiadau trawmatig yn ystod ei phlentyndod. Felly, mae plentyndod wedi cynrychioli thema bywyd a llenyddol wych iddi, yn enwedig ar ôl colli mab (Nicholas). Dioddefodd o anhwylderau meddwl nes iddo gyflawni hunanladdiad ym 1997. Yn sgil marwolaeth ei mab, postiodd Steel Eich golau mewnol.

Cyhoeddwyd ym mis Hydref 1998, Ei olau llachar -yn Saesneg- mae wedi bod yn un o'i deitlau gyda'r llwyddiant golygyddol mwyaf. Yr un flwyddyn, lansiodd Steel Y ffordd bell adref (Mai) a Y clôn (Gorffennaf). Nawr mae'r ddau destun olaf hyn wedi'u sicrhau perfformiad busnes da, ond nid oes modd ei gymharu â'r categori gwerthwr llyfrau gorau sydd gan y llyfrau canlynol:

Rhai o lyfrau sy'n gwerthu orau Gabrielle Steel

 • Kaleidoscope (Kaleidoscope, 1987)
 • Zoya (1988)
 • Neges Nam (Neges gan Nam, 1990)
 • Tlysau (Tlysau, 1992)
 • Yr anrheg (Mae'r Rhodd 1994)
 • Anrhydedd distawrwydd (Anrhydedd Tawel, 1996)
 • Harbwr diogel (Harbwr diogel, 2003)
 • Adleisiau (Adleisiau, 2004)
 • Glas (2017)

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.