Vicente Espinel a'r ddegfed spinel, rhai chwedlau a rhai gwirioneddau

Vincent Spinel.

Vincent Spinel.

Yn Sbaen ac America Ladin, mae Vicente Espinel yn gyfeiriad gorfodol ym maes cerddoriaeth a datgan poblogaidd. Nid am lai, mae'r amrywiad a wnaeth o'r degfed wedi gwasanaethu miloedd o feirdd a chyfansoddwyr i gyfleu eu teimladau dyfnaf. Gorwedd cryfder ei gyfraniad yn symlrwydd a chadernid y syniad.

Fodd bynnag, mae yna lawer o fythau sy'n troi o amgylch ei ffigur. Pethau sydd, o gael eu hailadrodd cymaint, wedi'u cymryd yn sicr. Yma byddwn yn ceisio egluro rhywfaint, ac, wrth gwrs, mae'r drws yn cael ei adael ar agor i unrhyw un sydd am wneud ei gyfraniadau.

Cwestiynau sy'n codi o amgylch Espinel

Wrth ddadansoddi ffigur Espinel, mae'n amhosibl nad yw'r cwestiynau hyn yn codi:

Ai Espinel oedd Dyfeisiwr y degfed?

Ai fformiwla spinel oedd ei syniad?

Sawl spinel ysgrifennodd?

Pam ei enwogrwydd?

Byddaf yn ceisio ateb y posau hyn.

Y tri pheth y mae llawer yn eu dweud am Espinel

Mae'n gyffredin clywed am gampau barddonol Vicente Espinel. Fe'u hailadroddir fel rheol ymhlith decimistas ac edmygwyr y bardd. Mae llawer yn gweiddi:

 1. «Mae Espinel yn wych! Fe greodd y degfed!

Mae eraill yn gweiddi:

 1. «Mae Espinel yn wych! Fe greodd y XNUMXfed spinel!

Mae eraill yn ailadrodd yn uchel:

 1. «Ysgrifennodd filoedd o ddegfedau! Yw'r gorau! ".

Mae'r rhain a llawer o ymadroddion eraill y gallwch eu clywed mewn cynulliadau a chynulliadau amatur. Mae hefyd yn cael ei ailadrodd gan bobl sydd wedi'u hyfforddi yn y mater. Fodd bynnag, o ran y tri datganiad a grybwyllir yma - er bod y ddau gyntaf yn ymddangos yn union yr un fath, a'r tri yn wir - mae dau yn anghywir yn hanesyddol. Ac ydyn, maen nhw'n gynnyrch ailadrodd, derbyn meini prawf ar gyfer diffyg paratoi a'r un ddelweddaeth boblogaidd.

Egluro ychydig yr hyn a ddywedir

Mae'r frawddeg gyntaf yn anghywir. Ni ddyfeisiodd Espinel y degfed. Roedd y ffurf farddonol hon yn bodoli flynyddoedd yn ôl, cyn iddo gael ei eni hyd yn oed. Mae'r drydedd frawddeg hefyd yn anghywir. Ni ysgrifennodd Espinel filoedd o ddegfedau. Mewn gwirionedd, ni chyrhaeddodd gant hyd yn oed. Ond, byddant yn pendroni:

 1. "A phwy ddyfeisiodd y degfed?"
 2. "Pam spinel?"
 3. "Sawl degfed ran ysgrifennodd Espinel?"

Rydyn ni'n mynd fesul rhan, yn gyntaf mae angen egluro telerau.

Beth yw degfed?

Mewn barddoniaeth, dim ond pennill o 10 llinell, wyth sillaf yw "degfed". Yn ddelfrydol ac yn gyffredin, gyda rhigymau amrywiol yn ôl y bardd a wnaeth at ei dant a'i olwg. Yn yr un modd, mae siarad am ddyfeisiwr y "degfed" yn feiddgar ac anodd iawn oherwydd prinder deunydd ar y pryd yn hyn o beth. (XIV a XV canrif).

Y gwir yw, yn strwythurol, bod degfed ran, o fewn ei ffurfiau hynafol cyffredin, yn cynnwys dau «limrigyn» (pennill o bum pennill o fân gelf gyda rhigymau amrywiol). Enghraifft: mae ababacdcdc, lle mae penillion 5 a 6, yn y drefn honno, yn gwasanaethu fel cysylltwyr, ar gyfer y syniad o'r neges y mae'r bardd am ei chyfleu, ac ar gyfer cerddoroldeb neu gân y gerdd. Nid yr amrywiad hwnnw a ddangosir yma yw'r unig un sy'n bodoli. Gellid dweud, i bob bardd, fath o ddegfed ran.

Poblogrwydd y ffurf farddonol a ddyfeisiwyd gan espinel, y "spinel"

Yr hyn a ddigwyddodd oedd bod rhai ffurfiau, gyda threigl amser, wedi dod yn fwy poblogaidd nag eraill, oherwydd eu cerddoroldeb a'u goslef. Ac, fel yn achos Espinel, ar wahân i'r ddau ffactor a grybwyllwyd uchod, mae'n werth tynnu sylw at y foment hanesyddol yr oedd yn byw ynddi a'r edmygwyr - dynion mawr iawn o lythyrau - a'i noddodd.

Nawr, mae "degfed spinel" yn amrywiad barddonol a ddyfeisiwyd gan Vicente Espinel. Felly "spinel." Ymddengys bod 8 ohonynt wedi'u cyhoeddi yn ei lyfr Rhigymau amrywiol. Mae gan y ffurf farddonol hon y strwythur odl canlynol abba.accddc. Mae pob llythyren yn sillaf olaf pob pennill, ac felly ei odl.

Y pwynt diffiniol (.)

Byddwch yn gallu gwerthfawrogi yma, ar wahân i'r rhigwm enwog a gyflawnwyd gan Espinel ac na welwyd cyn ei gyfraniad, agwedd arall: ar ôl y pedwerydd pennill, ac nid yw'n typo, mae yna gyfnod. Rhoddir hyn yn gyfan gwbl at bwrpas gan y gweinydd hwn ac unwaith gan Espinel ei hun.

Ymadrodd Vicente Espinel.

Ymadrodd Vicente Espinel.

Ac er bod cyfnod (.) Yn ymddangos braidd yn syml a ddim mor fomastig, ychwanegodd gryfder a mynegiant unigryw i'r ffurf farddonol hon. Mewn gwirionedd - ac mae angen cyfyngu - er ei fod yn hynod ddyfeisgar ar ran y bardd (ac wedi ei bwysleisio gan ysgolheigion a dynion mawr llythyrau ddoe a nawr), ni ragwelodd ef, Espinel, efallai, yr effaith o'r sgôr arwydd dywededig yn y dyfodol.

Rhai mathau eraill o ddegfedau

Ers ei sefydlu, mae gwahanol fathau o ddegfedau wedi bod yn hysbys. Hyn, wrth gwrs, ynglŷn â'i odl. Er, heddiw maen nhw bron yn angof. Ymhlith y rhain, gallwn enwi:

 • aabbbcccaa.
 • abbaccddcc.
 • abbaccddc.

Daw'r ffurf olaf hon o Espinel, ac mae hefyd yn ymddangos yn Rhigymau amrywiol.

Espinel a'i ddau dad bedydd mawr

Nawr, eglurodd y pwynt, Pam, ymhlith cymaint o feirdd, mai amrywiad Espinel oedd y gwreiddyn mwyaf dwfn ac eang? Wel, gadewch i ni ddweud bod Espinel wedi'i eni â seren lwcus.

Y bardd, ar wahân i fod yn dalentog a digrif, yn ddyledus i'w enwogrwydd a thrylediad byd-eang ei waith i ddau fawr o lythyrau eraill: Miguel de Cervantes a Saavedra a Felix Lope de Vega, pwy, wrth ddarllen eu spinels yn y llyfr Rhigymau amrywiol, wedi eu syfrdanu gan y mynegiant yr oedd y strwythur barddonol wedi'i gymryd gyda'r newidiadau a ddyfeisiodd Espinel. Yn gymaint felly nes iddynt ei ganmol ar y mwyaf yn ei gyhoeddiadau.

Rhywbeth eironig am fywyd, ac mae'n dda nodi, yw bod Cervantes a Lope de Vega yn casáu ei gilydd, felly gellir dweud eu bod yn unedig gan eu hedmygedd o Espinel.

Lope de Vega.

Lope de Vega.

Gwerthfawrogiad Lope de Vega

Dywedodd Lope de Vega mewn tripled:

“Anrhydeddwch eich hun yn dda o'ch mynyddoedd Ronda,

oherwydd heddiw daw ei ddraenen yn gledr diogel,

Gadewch i'w enw guddio ".

Pris Cervantes

Y Cervantes yn ysgrifennu:

"Byddwn i'n dweud pethau am yr Espinel enwog

sy'n rhagori ar ddealltwriaeth ddynol,

o'r gwyddorau hynny sy'n bridio yn ei frest

Anadl gysegredig ddwyfol Phoebus.

Ond, oherwydd ni all o fy nhafod

dywedwch y lleiaf o'r mwyaf rwy'n teimlo,

paid â dweud mwy, ond dyheu am y nefoedd,

gweddïwch gymerwch y gorlan, gweddïwch y delyn ».

Yr unig 10 degfed ran hysbys o Espinel

Nawr, o ran y degfedau a ysgrifennodd Espinel - yr unig rai sydd wedi'u cofrestru yn ei enw mewn gwirionedd - dim ond deg sydd.

Mae'r ddau ymroddedig "To Don Gonzalo de Céspedes y Meneses", sy'n darllen fel hyn:

  I

"Os gall fod drygau yn unig,

Mae'r rhain, Gonzalo, yn gyfryw,

Wel, o'ch tagfeydd trasig

rydych chi'n cael hoff bethau cyffredinol.

Gwybod y bronnau cadarn,

os byddwch yn beichiogi mewn anffawd,

hynny ag olion nefol,

rhwng cwynion a chwynion,

yr anffodion rydych chi'n rhedeg drostyn nhw

ac rydych chi'n cofleidio'r rhinweddau ”.

II

"Yn yr affwys dwfn

o'ch trallod cyfredol,

Pwy wnaeth i chi fod yn ofalus

ond eich swyddi eu hunain?

Peidiodd y parasitiaid,

gwneud cyrsiau drwg;

ynghyd â'ch areithiau trasig

byddant yn cyhoeddi eich cysyniadau

mewn bythau cyfrinachol

ac mewn cystadlaethau cyffredinol ”.

Ac wyth spinel Rhigymau Amrywiol

Mae'r rhain yn dwyn y teitl "redondillas". Mae'r cerddi hyn yn cynnwys rhif 61 o'r 86 cyfansoddiad neu "odl" a gynhwysodd Espinel mewn gwaith mor bwysig. Mae rhain yn:

I

"Nid oes unrhyw ddaioni sy'n fy nghadw rhag drwg,

ofnus a chwerw,

o afresymol wedi troseddu,

a llwfrgi troseddol.

Ac er fy nghwyn, mae'n rhy hwyr,

a rheswm yn fy amddiffyn,

mwy yn fy difrod mae'n tanio,

fy mod yn mynd yn erbyn y rhai sy'n fy nhroseddu,

fel y ci hynny gyda chynddaredd

mae'n troseddu ei berchennog ei hun ”.

 II

"Eisoes y lwc hon, sy'n gwaethygu,

edrychodd felly yn y sêr,

beth wnaeth gwynion amdanaf

yr wyf yn eu ffurfio yn awr.

A chymaint yw'r diffyg, arglwyddes,

o'r da hwn, sef meddwl,

yn ddryslyd ac yn drist dwi'n cael fy hun,

Beth os ydyn nhw'n gofyn i mi amdanoch chi

y rhai y mae fy nifrod yn amau,

allan o gywilydd llwyr nes i gau i fyny ”.

III

"Mae pobl fel arfer yn dweud wrtha i,

mae hynny'n rhannol yn gwybod fy nrygioni,

bod y prif achos

Gallaf ei weld wedi'i ysgrifennu ar fy nhalcen.

Ac er fy mod i'n chwarae'r dewr,

yna mae fy nhafod yn llithro

felly mae'n goreuro a naws,

bod yr hyn nad yw'r frest yn ei wario

nid oes unrhyw ddiddymiad yn ddigon

i orchuddio â lludw ”.

IV

"Os ydyn nhw'n fy enwi, neu os ydw i'n eich enwi chi

Rwy'n byw yn llawn gofal,

demure fel rheol

gyda'i farf ar ei ysgwydd.

Fy mod yn rhyfeddu at fil o bethau,

oherwydd yn fy lwc fach

nid yw fy lwc yn siŵr,

bod ieithoedd efallai yn dweud,

sydd wedi digwydd oherwydd ei leihad ei hun

a oedd trwy anffawd ”.

Miguel de Cervantes.

Miguel de Cervantes.

V

"Rwyf am eich cyflwyno

y gwirionedd hwn fel tyst,

na gelyn datganedig

Rwy'n eich dal yn wir.

Er fy mod yn dirmygu fy mod yn marw,

i fod heb reswm yn dirmygu

Nid yw, oherwydd yr hyn sydd wedi bod yn ddiffygiol ynof

hynny yn ein holl araith,

blas cystal â'ch un chi

ni ellid ei dwyllo ”.

VI

"Dim ond y boddhad hwn

Mae gen i gymaint o ddifrod ar ôl,

hynny byth mewn blynyddoedd mor hir

roedd fy rheswm yn eich gwylltio.

Mwy am fwy o angerdd

efallai eich bod yn ei wadu,

pan fyddwch chi eisiau gallwch chi,

ond i drosedd mor fawr

mae trosysgrifen yn aros yn fyw,

eich bod chi'n dod â'm llawysgrifen ”.

VII

"Mae hyn yn rhoi nerth i'm ffydd

am ei ymgais i barhau,

ac nid yw eich trugaredd yn dweud

Ni fyddaf yn yfed y dŵr hwn.

A allai fod fod yr hyn a oedd

dod fel yn gyntaf,

fy mod yn gobeithio yn eich clemency,

ac ni anobeithiaf,

na fydd yn deg taflu

y rhaff y tu ôl i'r crochan ”.

VIII

"Y meddwl blinedig

o'r boen mewnforio

edrychwch am y wladwriaeth orau

(os mewn cariad mae cyflwr da).

Bod cist mor brifo

ac nid yw gogoniant yn ei fwydo,

ac nid yw'r boen yn ei boenydio,

pa mor uchel yw'r cof,

ac nid yw ychwaith yn teimlo poen, na gogoniant,

nid yw da na drwg yn ei gynnal ”.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)