Caindeb y Draenog

Caindeb y Draenog.

Caindeb y Draenog.

Cyhoeddwyd ym 2006, L'Élégance du Hérisson -Caindeb y Draenog- yn nofel gan yr awdur Ffrengig, Muriel Barbery. Mae'n llyfr sydd wedi'i ganmol gan feirniaid a'r cyhoedd. Yn yr un modd, mae'r teitl wedi derbyn mwy na 30 rhifyn, wedi rhagori ar filiwn o gopïau a werthwyd ac a addaswyd yn llwyddiannus i'r sgrin fawr (Le herisson, 2009).

Mae'n cynnwys stori ddwfn, yn feddylgar iawn ac yn eithaf cyffredin ym myd digidol yr XNUMXain ganrif. Er mai arwynebolrwydd yw'r thema fwyaf amlwg yn y plot, roedd Barbery yn adlewyrchu llu o negeseuon yn ei adrodd straeon. Sy'n gwahodd y darllenydd i roi sylw i fanylion bach bywyd, y rhai sy'n gwneud pob diwrnod yn werthfawr.

Am yr awdur, Muriel Barbery

Ganwyd Muriel Barbery ar Fai 28, 1969, yn Casablanca, Moroco. Dechreuodd ei yrfa ym Mhrifysgol Burgundy, lle bu'n dysgu dosbarthiadau Athroniaeth; yn ddiweddarach bu’n gweithio yn Saint-Lò. Rhyddhawyd ei lyfr cyntaf yn ystod y flwyddyn 2000, Gourmandise Une (Trît), a chafodd dderbyniad da ymhlith y darllenwyr a materion masnachol nodedig (wedi'u cyfieithu i ddeuddeg iaith).

Yn 2006, cysegrwyd Barbery yn bendant gyda chyhoeddi Caindeb y Draenog, gwaith sy'n dangos yr hyfforddiant athronyddol helaeth. Cyrhaeddodd trylediad y nofel gymaint nes ei bod yn 30 wythnos yn olynol yn y lle cyntaf o werthu yn Ffrainc. Ymddangosodd ei drydedd nofel yn 2015, La vie des Elfes (Bywyd y corachod) a chyhoeddwyd parhad o'r llyfr, Gwlad ddieithr.

Dadl o Caindeb y Draenog

Mae gan y nofel ddau brif gymeriad benywaidd sy'n dod o wahanol gyd-destunau, ond wedi'u huno gan amgylchiad (teimlo) yn gyffredin: anobaith. Y cyntaf yw Renée Michel, gweddw Parisaidd chwerw gydag ymddangosiad cyffredin ac agwedd ddifater (yn ôl y sôn). Fodd bynnag, yn ddwfn i lawr mae hi'n angerddol am y celfyddydau, llenyddiaeth ac athroniaeth, er ei bod yn well ganddi esgus ei bod yn "gyffredin."

Mae Renée yn gweithio fel porthor mewn condo. Mae teulu cyfoethog y prif gymeriad arall, Paloma Josse, yn byw yno. Pregethwr 12 oed gyda deallusrwydd bywiog, wedi diflasu ar drefn ei rhieni ac â diddordeb mewn ysgrifennu am ddamcaniaethau dirfodol. Mewn gwirionedd, mae'r ferch yn ei hystyried ei hun yn enaid rhyfedd, felly, mae'n penderfynu cyflawni hunanladdiad ar Fehefin 16, pan fydd hi'n troi'n 13 oed.

Sensitifrwydd ac arwahanrwydd

Ar ddechrau'r stori Mae Renée a Paloma eisiau, yn anad dim, fynd heb i neb sylwi. Ar y naill law, mae'r concierge yn ofni y darganfyddir faint o wybodaeth ddiwylliannol sydd ganddi, oherwydd (mae hi'n credu) na fyddai'n cyfateb i berson yn ei swydd. Ar y llaw arall, mae'r ferch yn ystyried bod gwerthoedd ac ymddygiad pobl y dosbarth cymdeithasol y mae'n perthyn iddynt yn hurt.

Muriel Barbery.

Muriel Barbery.

Strwythur a chrynodeb o'r gwaith

Mae'r nofel yn cynnwys 364 tudalen. Mae'r edau naratif wedi'i threfnu fel dyddiadur dwbl o'r prif gymeriadau. Mae ganddo benodau wedi'u cymysgu â thestunau pob un. Yn ei dro, mae'r adrannau sy'n cyfateb i Paloma wedi'u rhannu'n ddau grŵp: myfyrdodau dwfn ar gysyniadau ysbrydol ac arsylwadau ar ysblander realiti corfforol.

Caindeb y Draenog Mae wedi'i strwythuro mewn pedair rhan wahanol, a ddisgrifir isod:

Rhaglith Marx

Dyma ran gyntaf y nofel. Ar hyn o bryd nid yw'r prif gymeriadau yn delio â'i gilydd. Mae pob un yn byw wedi ymgolli yn ei drafodaethau ei hun am ystyr bywyd a'r athroniaeth y gallent ei chymhwyso i oroesi. Fel ffordd o hawlio arwynebolrwydd ei hamgylchedd (yn enwedig ei thad a'i chwaer), mae Paloma yn bwriadu rhoi ei thŷ ar dân (heb neb y tu mewn) a chyflawni hunanladdiad.

Mae'r ddau yn cario bywyd beunyddiol gwag ac cymdeithasol yn eu cyd-destunau priodol, gan esgus bod yn ddifater gyda phopeth arall wrth ddelio â'u digalondid penodol. Heb yn wybod iddo, maent yn cyd-daro yn eu cydymdeimlad â diwylliant y Dwyrain Pell. Yn y pen draw, ar ôl marwolaeth un o denantiaid yr eiddo, mae cymeriad yn ymddangos a fydd yn hwyluso'r rapprochement rhwng Renée a Paloma.

Gramadeg

Dyma ail ran y llyfr, pan mae Renée a Paloma yn darganfod ei gilydd. Y catalydd ar gyfer cyfeillgarwch yw Kakuro Ozu, dyn cyfoethog a diwylliedig iawn o Japan. Mae ei syniadau'n ymddangos yn ddiddorol i Renée a Paloma, y ​​mae'n sefydlu cyfeillgarwch da â nhw ac yn rhannu ei feddyliau.

Oherwydd enw cath Renée - Leon, er anrhydedd i Tolstoy - mae Ozu yn synhwyro ansawdd gwallgo'r portress. Ar yr un pryd, mae gan Paloma amheuon tebyg ac yn eu rhannu gyda'r tenant newydd. Yna - yn y dilyniant sy'n rhoi teitl i'r llyfr— Mae Paloma yn cymharu Renée â draenog. Oherwydd bod gorchudd drain yr echinoderm yn cuddio tu mewn bonheddig a chain.

la cena

Mae Mr Kakuro yn argyhoeddi Renée i fynd i ginio mewn bwyty moethus, yno mae'n gorffen cadarnhau galluoedd deallusol rhyfeddol y weddw. Yn y cyfamser, mae'r cyfeillgarwch rhwng Paloma a Renée yn tyfu'n gryfach, yn cael ei ffafrio gan ysgogiad cyson y ferch i ddianc o'i chartref a'r cymhlethdod a gododd rhyngddynt.

Felly mae cyfeillgarwch cadarn yn codi rhwng y tri chymeriad, yn seiliedig ar gyfnewid gwybodaeth yn adeiladol. Fesul ychydig mae'r concierge a'r ferch yn trawsnewid eu syniad o fywyd, dysgu gwerthfawrogi'r pethau bach hynny sy'n ychwanegu blas at bob eiliad.

Glaw haf

Ar ôl cwpl o ddyddiadau eraill, mae'r concierge yn cael ei swyno gan y Japaneaid, sy'n cynnig ei gyfeillgarwch diffuant iddi ac yn cynnig ei hun am "beth bynnag rydyn ni ei eisiau." Felly, Mae Renée yn teimlo'n ffodus iawn ei bod wedi magu rhywun mor rhyfeddol. Mae'r gweithiwr a oedd unwaith yn grumpy bellach yn pelydru llawenydd.

Dyfyniad gan Muriel Barbery.

Dyfyniad gan Muriel Barbery.

Y diwrnod ar ôl eich apwyntiad diwethaf, Daw Renée i gynorthwyo person digartref (ymwelydd achlysurol â'r condo) ei fod yn mynd i gael ei redeg drosodd. Mae hi'n llwyddo i'w achub, ond mae'n cael ei redeg drosodd ac yn marw. Ar ôl darganfod, mae Paloma yn galaru’n dorcalonnus ac yn newid ei bwriadau hunanladdol.

Paloma

Mae'r drasiedi syndod yn gwneud i Paloma fyfyrio ar anffaeledigrwydd marwolaeth ... yn hwyr neu'n hwyrach mae'n cyrraedd pawb, p'un a ydyn nhw eisiau gwneud hynny ai peidio. O ganlyniad, mae'r ferch yn deall pwysigrwydd mwynhau ei bodolaeth oherwydd does dim yn para am byth. Yr hyn sy'n wirioneddol berthnasol yw rhannu a thrysori eiliadau gydag anwyliaid.

Dadansoddiad

Trafodaethau dwfn

Y cymeriadau a grëwyd gan Muriel Barbery yn Caindeb y Draenog maent yn taclo sgyrsiau ac anturiaethau athronyddol angerddol o bob math. Manylir ar bynciau fel estheteg, creadigrwydd, celf, cydbwysedd a llenyddiaeth. Yn ogystal, mae'r cymariaethau rhwng diwylliant y Gorllewin (llawn gwrthddywediadau) a diwylliant y Dwyrain (mwy cytûn) yn arbennig o nodedig.

Yn ategu, Mae gwaith Barbery yn trin â dirmyg gwamalrwydd a rhagrith cymdeithasau heddiw. Gyda'i gilydd, maent yn deimladau sydd fel arfer yn cynhyrchu arwahanrwydd seicogymdeithasol a rhwystredigaeth mewn pobl sy'n empathetig iawn neu'n sensitif i'w hamgylchedd. Beth bynnag, mae'r arwynebau hyn yn brin o bwysau yn wyneb harddwch "erlid eiliadau sy'n marw."

Mae bywyd yn haeddu cael ei fyw

Dyna adlewyrchiad olaf Paloma. Mae trasiedi yn athro i ddysgu ohono. Er gwaethaf yr holl brofiadau poenus a pesimistiaeth, mae'n bosibl goresgyn. Gellir masnachu trefn enaid-cyrydol am fodolaeth wynfyd. Mae'n ddigon i gydnabod gwerthfawrogiad pleserau bach bywyd ym mhob eiliad.

Nid oes unrhyw foment yn amherthnasol. Fel y mae Renée yn ei roi yn y segment canlynol:

"Efallai bod y Japaneaid yn gwybod bod pleser yn cael ei achub yn unig oherwydd ei bod yn hysbys ei fod yn byrhoedlog ac unigryw ac, y tu hwnt i'r wybodaeth honno, maen nhw'n gallu adeiladu eu bywydau ag ef."


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.