Arglwydd y cylchoedd

Trioleg llyfr Lord of the Rings.

Trioleg llyfr Lord of the Rings.

Arglwydd y cylchoedd Nofel tair cyfrol yw John Ronald Reuel Tolkien, sy'n fwy adnabyddus fel JRR Tolkien, Athro a philolegydd o Brydain. Fe'i hystyrir yn un o weithiau ffantasi epig mawr yr ugeinfed ganrif oherwydd ei boblogrwydd mawr a'r amrywiaeth o bynciau llenyddol y mae'n mynd i'r afael â hwy.

Fe'i cyhoeddwyd yn y Deyrnas Unedig rhwng 1954 a 1955, a daeth yn boblogaidd y tu hwnt i'w ffiniau o'r 1960au.. Mae wedi arwain at isddiwylliant o ffanatics, ffurfio cymdeithasau darllenwyr, a chyhoeddi bywgraffiadau’r awdur a thestunau atodol. Mae'r gwaith wedi'i gyfieithu i fwy na deugain o ieithoedd a'i ailargraffu amseroedd dirifedi. Ac ni wadodd, nid yw'n waith hawdd ei ddarllen, ond bydd yn gadael i bob darllenydd ymgymryd â dysgeidiaeth fythgofiadwy ac addysgiadol.

Gwaith pwysig

Mae drwg-enwogrwydd Arglwydd y cylchoedd mae wedi rhagori ar lenyddiaeth. Mae'r nofel hon a'i prequel, El Hobbit, a'r gyfrol sylfaen sy'n ei olynu, Y Silmarillion, wedi'u haddasu dros y blynyddoedd i ddarllediadau radio, gemau bwrdd, gemau chwarae rôl, nofelau graffig, dramâu a ffilmiau.

Yr addasiad ffilm mwyaf llwyddiannus yw'r drioleg a gyfarwyddwyd gan y gwneuthurwr ffilmiau o Seland Newydd, Peter Jackson, a ryddhawyd rhwng 2001 a 2003. Enillodd y ffilmiau hyn nifer o wobrau a chydnabyddiaeth mewn gwahanol wyliau ffilm, gan gynnwys yr Oscar am y Ffilm Orau am y cyflwyniad olaf, Dychweliad y Brenin, yn 2004. Nid oedd disgwyl llai, yn enwedig gan ei fod yn addasiad o un o'r llyfrau sydd wedi gwerthu orau mewn hanes.

Erthygl gysylltiedig:
Y llyfrau sydd wedi gwerthu orau mewn hanes

Awtomatig Sobre el

Ganwyd JRR Tolkien ym 1892 yn Bloemfontein, Orange Free State (tiriogaeth De Affrica heddiw), ond o oedran ifanc ymsefydlodd yn Birmingham, Lloegr. Gwasanaethodd fel swyddog cyfathrebu arbenigol yn y Fyddin Brydeinig yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Roedd yn arbenigo mewn ieitheg ac ieithyddiaeth Saesneg. Roedd yn athro ym Mhrifysgol Rhydychen a Choleg Merton.

Ei wybodaeth helaeth o'r Saesneg, Almaeneg a'r ieithoedd a'u rhagflaenodd (ymhlith llawer o ieithoedd eraill yr oedd yn rhugl ynddynt), ynghyd â'i ddiddordeb mewn crefydd, Mae mytholeg ac athroniaeth Norwyaidd yn cael eu hadlewyrchu ym mydysawd cymhleth Arglwydd y cylchoedd, El Hobbit y Y Silmarillion.

Yn ogystal â'r gweithiau hyn, ysgrifennodd nifer o gerddi a straeon ac adeiladodd amryw ieithoedd ar gyfer gwahanol hiliau'r cymeriadau yn ei nofelau. Bu farw yn Rhydychen ym 1973.

Y ddaear ganol a chwedl sefydlu dynoliaeth

Digwyddiadau Arglwydd y cylchoedd yn digwydd ar gyfandir ffuglennol o'r enw Middle Earth, wedi'i ysbrydoli gan diriogaethau Ewrop, Affrica ac Asia. Mae corachod, hobbits, dwarves, dynion, olewedain, orcs, ymhlith rasys eraill yn cydfodoli ar y cyfandir hwn.

Mae'r stori'n adrodd am y brwydrau sy'n cael eu hymladd i feddu ar y cylch unigryw a'i ddinistrio. Mae'r fodrwy hon yn eitem bwerus a pheryglus iawn. Fe’i crëwyd gan dduw drwg, Sauron, gyda’r nod o ddominyddu cylchoedd pŵer eraill a gafodd eu ffugio gan y duwiau a’u rhoi i’r gwahanol hiliau a oedd yn poblogi’r Ddaear Ganol bryd hynny.

Ar hap sy'n gysylltiedig â prequels, mae'r fodrwy unigryw, ym meddiant Bilbo Baggins, un o drigolion Hobbit yn The Shire. Mae nai Bilbo, Frodo, yn ei etifeddu ynghyd â'r genhadaeth i ddod ag ef i Mordor a'i ddinistrio. Yn Mordor mae ysbryd Sauron, prif wrthwynebydd y stori.

Yn rhai o'i lythyrau Mae Tolkien yn cyfeirio bod Middle Earth yn alegori i'r Ddaear go iawn a bod yr holl ddigwyddiadau hyn yn ffuglen am darddiad dynoliaeth fodern.

Mae'r digwyddiadau'n gysylltiedig mewn tair cyfrol:

 • Cymrodoriaeth y Fodrwy
 • Y ddau Dywr
 • Dychweliad y Brenin

  Dyfyniad JRR Tolkien.

  Dyfyniad JRR Tolkien.

Datblygiad y plot a'r arddull naratif

Naratif manwl a synergaidd

Nid trioleg yw Arglwydd y Modrwyau, gan fod cysylltiad uniongyrchol rhwng yr hyn a adroddir yn y tair cyfrol ac ni ellir ei werthfawrogi yn unigol. Yn hytrach, mae'n nofel hir mewn tair cyfrol, pob un wedi'i rhannu'n ddau lyfr, ynghyd â phrolog cyn y llyfr cyntaf.

Mae'r adroddwr yn hollalluog ac mae yna adrannau a hyd yn oed penodau cyfan sy'n ymroddedig i ddisgrifio'r amgylcheddau yn fanwl., digwyddiadau, cymeriadau, gwrthrychau a chymhellion. Ar y dechrau mae'r naratif yn dilyn Frodo a gweddill yr Hobbits, ond ar bwynt penodol yn yr ail gyfrol mae'n cael ei rannu ac yn dilyn gwahanol ddigwyddiadau sy'n digwydd ar yr un pryd. Mae hyn wedi gwneud y stori yn ffafriol iawn i addasiadau clyweledol.

Themâu a dylanwadau gwahanol

Prif thema Arglwydd y cylchoedd mae'n frwydr da yn erbyn drygioni ac yn aberthu er mwy o les, sy'n cyfeirio at y grefydd Gatholig a broffesai Tolkien. Mae'r prif gymeriadau wedi'u hysbrydoli gan gyfeiriadau lluosog o fytholeg Norwyaidd ac epigau Eingl-Almaeneg hynafol, fel y gerdd Beowulf.

Mae'r stori yn debyg iawn i epig Gwlad yr Iâ Volsunga, yr un ffynhonnell ysbrydoliaeth ar gyfer yr opera Modrwy y Nibelung gan Richard Wagner. Mae rhai darllenwyr hefyd yn dod o hyd i gyfeiriadau at Macbethgan William Shakespeare a rhai darnau o La República o Plato.

Cyfansoddiad gwahanol eirfaoedd

Ar gyfer gwahanol rasys a claniau'r cymeriadau sy'n bodoli yn y gwaith, creodd ei awdur wahanol eirfaoedd a geiriaduron, wedi'i ysbrydoli ychydig gan ieithoedd go iawn ond yn wahanol iawn i'w gilydd.

Er enghraifft, y gnomig, iaith y corachod; Sindarin, o'r corachod llwyd; Quenya, o gorachod Noldor a'r Telerín, o gorachod y môr. Pob un o'r rhain gyda'i ramadeg ei hun, a sgleinio Tolkien wrth iddo symud ymlaen gydag ysgrifennu'r nofel a'i diwygiadau dilynol. I lawer o feirniaid a darllenwyr, mae cydffurfiad yr ieithoedd hyn yn cyfoethogi'n enwog Arglwydd y cylchoedd.

Y fodrwy sengl.

Y fodrwy sengl.

Cymeriadau

Frodo

Ef yw prif gymeriad y stori. Mae'n perthyn i'r ras hobbit, ac mae'n un o ddisgynyddion Bilbo Baggins, y mae'n etifeddu'r fodrwy unigryw ohono.

Yn ogystal, mae'n gyfrifol am gario a mynd â'r fodrwy i Mount Doom ym Mordor i gael ei dinistrio., yng nghwmni Samsagaz a gweddill aelodau Cymrodoriaeth y Fodrwy. Yn ystod y daith mae'n cael ei ddylanwadu gan y fodrwy, sy'n ei boenydio ac yn gwneud iddo chwennych pŵer. O'r diwedd mae'n cyflawni ei genhadaeth ac yn gadael y Ddaear Ganol tuag at The Undying Lands.

Aragorn

Mae'n solasadan, hynny yw, yn perthyn i hil uwchraddol o ddynion, yn gryfach ac yn fwy hirhoedlog. Ef yw capten gogledd Dúnedain ac etifedd haeddiannol gorsedd Arnor, yng ngogledd y Ddaear Ganol.

Arweiniodd Gymrodoriaeth y Fodrwy ar ôl marwolaeth ymddangosiadol Gandalf ac ymladdodd y frwydr wrth gatiau Mordor felly gallai Frodo a Sam ddinistrio'r fodrwy allan o olwg Sauron.

Ar ddiwedd y brwydrau coronwyd ef yn frenin Arnor a Gondor a phriododd yr elf Arwen.

Samsagacious

Mae Samsagaz, neu yn syml Sam, yn byw yn hobbit yn The Shire. Ef yw ffrind gorau Frodo ac mae'n cyfeilio ac yn ei amddiffyn trwy gydol y daith tuag at ddinistr y fodrwy sengl.

Gollum

Mae'n hobbit wedi'i lygru gan bŵer yr un fodrwy. Smeagol oedd ei enw yn wreiddiol. Daeth o hyd i'r fodrwy cyn iddi ddod i feddiant Bilbo, ewythr Frodo, ac roedd o dan ei lywodraeth am nifer o flynyddoedd.

Mae ganddo obsesiwn â’i gael yn ôl ac mae’n dilyn Frodo yn ystod y daith i Mordor, lle cawsant sawl gwrthdaro. O'r diwedd mae'n torri ei fys lle mae Frodo yn gwisgo'r fodrwy ac yn cwympo ynghyd â hi i fflamau Mount Doom. Dyma'r portread o'r ysbeiliadau a gynhyrchir gan y fodrwy a'r awydd am bŵer.

Frodo a Gollum yn fersiwn ffilm y llyfr.

Frodo a Gollum yn fersiwn ffilm y llyfr.

bormir

Mae'n dunadan o Gondor. Aeth i Rivendell ar ôl breuddwydio am yr un fodrwy ac roedd yn rhan o Gymrodoriaeth y Fodrwy. Cafodd ei demtio gan y fodrwy a bu bron iddo ei gipio oddi wrth Frodo. Bu farw yn amddiffyn yr hobbits mewn brwydr ac felly golchodd ei euogrwydd am ganiatáu i'w gylch gael ei hudo gan y fodrwy.

Sauron

Ef yw prif wrthwynebydd y stori. Mae'n dduwdod drwg ac yn ffugiwr y fodrwy unigryw. Cyn digwyddiadau Arglwydd y cylchoedd, yn cael ei drechu a chymerir y fodrwy oddi arno. Mae ei ysbryd yn byw ym Mordor wedi'i amgylchynu gan greaduriaid drwg.

Ei uchelgais yw adfer yr un fodrwy i ddominyddu'r Noldor, clan o gorachod sy'n berchen ar weddill y modrwyau, ac felly'n teyrnasu yn y Ddaear Ganol.

Gandalf

Mae'n consuriwr neu'n istar hynafol. Ef yw arweinydd The Fellowship of the Ring ac mae'n arwain gweithredoedd Frodo ar gyfer llawer o'r stori.. Mae'n ymladd balrog ac yn cwympo yn ystod yr ymladd ym mwyngloddiau Moria, gan ganiatáu i weddill y Gymrodoriaeth symud ymlaen.

Mae'n dychwelyd yn ddiweddarach wedi gwisgo mewn gwyn a'i gryfhau i barhau i dywys Frodo a'r gweddill yn eu cenhadaeth.

Galadriel

Mae hi'n elf pwerus iawn, yn rhan o clan Noldor. Mae hi'n wraig i Celeborn, un o'r corachod pwysicaf yn y Ddaear Ganol.. Rhoddodd amryw roddion i aelodau Cymrodoriaeth y Fodrwy i'w cynorthwyo ar eu taith. Hi yw cludwr un o'r modrwyau corachod, o'r enw Nenya.

Legolas

Mae'n elf o'r clan Sinda, yn fab i'r brenin elf Thandruil o'r Mirkwood. Mae'n un o naw aelod Cymrodoriaeth y Fodrwy. Arweiniodd y Gymrodoriaeth i Caras Galadhon, lle'r oedd Celeborn a Galadriel yn byw. Mae'n cyfeillio ag Aragorn a'r corrach Gimli, a thrwy hynny ddod â'r tair ras y maen nhw'n perthyn iddi gyda'i gilydd. Ymladd yn ddewr ym Mrwydr Horn Town ac yn y frwydr olaf ym Mordor.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   VALDIVIN meddai

  CENHADU LLAWER O DDADANSODDIAD

bool (gwir)