25 o gomics a nofelau graffig y mae'n rhaid eu gweld

Gwylwyr

Yma rydyn ni'n dod â chi 25 o deitlau y mae'n rhaid eu gweld ar gyfer cefnogwyr y byd cartwnNaill ai ar ffurf comics neu nofelau graffig.

25 o swyddi gwych sydd i gyd yn hanfodol i ni, ond heb os, mae honno'n rhestr dda i ddechrau, gan dynnu sylw comics o'r rhai mwyaf amrywiol mae hynny'n dangos i ni amrywiol arddulliau, awduron a chyhoeddwyr.

'300'

300

Teitl gwreiddiol: '300'
Ysgrifennwr sgrin: Frank Miller
Cartwnyddion: Frank Miller
Blwyddyn: 1998
Golygyddol: Comics Ceffylau Tywyll

Dechreuwn yr adolygiad hwn gydag un o'r crewyr comig mwyaf poblogaidd, a bod F.Mae rheng Miller yn hysbys i gefnogwyr y byd cartwn yn ogystal â rhai sy'n hoff o ffilmiau, ers i'r artist fod yn rhan o sawl addasiad o'i weithiau ei hun, fel '300', un o gomics amlycaf y degawdau diwethaf a wnaed yn ffilm gan Zack Snyder yn 2006 gyda dilyniant dilynol gan Noam Murro yn 2014.
Dadl
Dywed Frank Miller wrthym yn y gwaith hwn frwydr 300 o ryfelwyr Spartan yn erbyn byddin Bersiaidd dan arweiniad Xerxes I, nifer llawer mwy a geisiodd symud ymlaen tuag at dir mawr Gwlad Groeg. Stori yn seiliedig ar brwydr Thermopylae a ddigwyddodd yn 480 CC ac a oedd fel prif gymeriad Brenin Sparta Leonidas I.

'Adolf'

Adolf

Teitl gwreiddiol: 'Adolf ni tsugu'
Ysgrifennwr sgrin: Osamu Tezuka
Cartwnyddion: Osamu Tezuka
Blynyddoedd: 1983-1986
Golygyddol: Bungei shunju

Y gwaith nesaf i dynnu sylw ato yw 'Adolf', wedi'i ysbrydoli eto gan foment hanesyddol berthnasol iawn, yn yr achos hwn yn yr Ail Ryfel Byd.
Dadl
Mae 'Adolf' yn dilyn stori tri chymeriad gyda'r enw hwnnw yn sgil cynnydd Natsïaeth yn ystod Gemau Olympaidd 1936 ym Merlin tan 1983. Ar y naill law, mae'r Iddew Adolf Kamil a'i ffrind gorau Adolf Kaufmann, sy'n byw yn Japan a chan un arall Adolf Hitler. Mae'r cyfan yn dechrau gyda chwilio am rai dogfennau pwysig iawn i ddymchwel y Natsïaid gan y Gestapo a Kempentai i'w dinistrio, i symud y stori yn ddiweddarach, ar ôl y rhyfel, i dalaith newydd Israel lle Bydd Adolf Kamil ac Adolf Kaufmann yn wynebu ei gilydd wrth iddyn nhw gael eu hunain ar ochrau cyferbyn.

'Twll du'

Teitl gwreiddiol: 'Twll du'
Ysgrifennwr sgrin: Charles yn llosgi
Cartwnyddion: Charles yn llosgi
Blynyddoedd: 1995-2005
Golygyddol: Gwasg inc cegin

Yng nghanol y 90au, fe wnaeth Charles Burns ein synnu gyda chomig chwyldroadol a ddangosodd i ni mewn ffordd greulonneu anodd yw'r cam i fod yn oedolyn y sut mae pobl ifanc camddeall a cholledig yn teimlo, yn yr achos hwn Americanwyr. Hyn i gyd gyda phwynt o derfysgaeth yn seiliedig ar ffenomenau rhyfedd.
Dadl
Mae 'Black Hole' yn canolbwyntio ar fywydau pedwar cymeriad, Chris, Rob, Keith ac Eliza, o gymdogaeth dosbarth canol Seattle yn y 70au, yn ystod haf lle mae'r mae llawer o bobl ifanc wedi dal clefyd a drosglwyddir yn rhywiol sy'n achosi iddynt ddatblygu treigladau corfforol.

'Akira'

Akira

Teitl gwreiddiol: 'Akira'
Ysgrifennwr sgrin: katsuhiro otomo
Cartwnyddion: katsuhiro otomo
Blynyddoedd: 1982-1990
Golygyddol: codansha

Gwaith nodedig arall o Japan yw 'Akira', un o'r manga Asiaidd gorau yn ôl pob tebyg ac yn ddi-os yr enwocaf, yn enwedig ar ôl ei addasu i'r sgrin fawr ar ffurf animeiddio ar ddiwedd yr 80au gan Katsuhiro Otomo ei hun.
Dadl
Mae'r comic yn wedi'i osod yn ninas ôl-apocalyptaidd Neo-Tokyo Fe wnaeth 2019, dri degawd ar ôl ffrwydrad niwclear ddinistrio'r blaned bron yn llwyr, gan arwain at ryfel niwclear wedi hynny. Neo-Tokyo, megalopolis wedi'i adeiladu ar adfeilion Tokyo hynafolMae'n ddinas ormesol gyda llawer o broblemau, fel diweithdra, trais, cyffuriau a therfysgaeth. Mae anfodlonrwydd dinasyddion yn achosi i sectau crefyddol a grwpiau terfysgol hyrwyddo chwedl y «plentyn mochyn cwta», y dywedir iddo adneuo'r «egni absoliwt», a allai arwain at aileni Japan.

'Asterix y Gâl'

Asterix y gaul

Teitl gwreiddiol: 'Asterix le gaulois'
Ysgrifennwr sgrin: René Goscinny, Albert Uderzo a Jean-Yves Ferry (ar wahanol adegau)
Cartwnyddion: Albert Uderzo a Didier Conrad (ar wahanol adegau)
Blynyddoedd: 1959-presennol
Golygyddol: dargaud

Comic hynny wedi bod mewn siopau llyfrau am fwy na hanner canrif, fel sy'n wir am 'Asterix the Gaul', mae'n haeddu lle amlwg ar y rhestr honno ar gyfer hynny. Yn ogystal rhaid i ni dynnu sylw at ei gynulleidfa eang, gan ei fod un o ffefrynnau oedolion a phlant.
Dadl
“Rydyn ni yn y flwyddyn 50 cyn Iesu Grist. Mae'r Rhufeiniaid yn meddiannu Gâl i gyd ... y cyfan? Ddim! Mae pentref lle mae Gâliaid anadferadwy yn dal i wrthsefyll y goresgynnwr bob amser ... » Gyda'r cyflwyniad hwn mae pob un o gomics 'Asterix the Gaul' yn cychwyn a pha ffordd well o ddiffinio plot y comic hwn y mae pawb eisoes yn ei wybod. 

'Anturiaethau Tintin'

Anturiaethau Tintin

Teitl gwreiddiol: 'Les aventures de Tintin et Milou'
Ysgrifennwr sgrin: Herge
Cartwnyddion: Herge
Blynyddoedd: 1929-1976
Golygyddol: Rhifynnau du Petit Vingtième

Cartwn arall i bob oedran dynnu sylw ato yw 'Anturiaethau Tintin'. Mae gwaith Gwlad Belg Hergé yn un o'r rhai mwyaf poblogaidd yn hanes comig ac yn un o'r rhai hynaf, gan ddechrau ym 1929. Mae'r hen a'r ifanc fel ei gilydd yn mwynhau 'Anturiaethau Tintin' sydd wedi mynd ag ef i'r lleoedd mwyaf anghysbell.

Dadl

Mae'r cartŵn yn troi o amgylch Tintin, sydd, ynghyd â'i gi Snowy, yn ymroddedig iddo datrys y dirgelion mwyaf rhyfedd, fel arfer gyda goblygiadau gwleidyddol. Mae cymeriadau fel Capten Haddock, yr Athro Calcwlws, a'r brodyr Dupont a Dupond yn ei helpu yn yr anturiaethau hyn.

'Calvin a Hobbes'

Calvin a hobbes

Teitl gwreiddiol: 'Calvin a Hobbes'
Ysgrifennwr sgrin: Bill Waterson
Cartwnyddion: Bill Waterson
Blynyddoedd: 1985-1995
Golygyddol: Cyhoeddi Andrews McMeel

Mae'r stribed comig hefyd yn hynod iawn ar rai achlysuron, un marw ohono yw 'Calvin a Hobbes', heb os yn un o'r goreuon yn y genre hwn. Daeth Bill Waterson â'r gwaith hwn i dudalennau'r wasg yn ddyddiol am ddegawd, rhwng 1985 a 1995, gan ddangos ansawdd gwych y gwaith.

Dadl

Mae'r stribed comig hwn yn datblygu sefyllfaoedd gyda Calvin a Hobbes fel prif gymeriadau, y cyntaf un plentyn a'r ail teigr wedi'i stwffio, neu deigr brenhinol yn dibynnu ar y vignette. Ac mai 'Calvin a Hobbes' er gwaethaf ei ymddangosiad o gomic plant, nid oes dim pellach o realiti gwaith brainy sy'n arwain at fyfyrdodau gwych gydag amryw ddarlleniadau.

'Contract â Duw'

Contract gyda duw

Teitl gwreiddiol: 'Contract â Duw a Straeon Tenement Eraill'
Ysgrifennwr sgrin: A fydd eisner
Cartwnyddion: A fydd eisner
Blwyddyn: 1978
Golygyddol: Llyfrau Barwnig

Daeth 'Contract â Duw' ym 1978 yr hyn rydyn ni'n ei wybod heddiw fel nofel graffig. Mae Will Eisner yn un o'r artistiaid amlycaf ac mae'r gymysgedd drioleg hon o realaeth gymdeithasol a melodrama yn un o'i weithiau gorau.

Dadl

'The Street Singer', 'The Super' a 'Cookalein' yw enw'r tair stori hyn sydd wedi'u gosod yn y Manhattan o'r 30au, lle tywyll, budr a tywyll ar ôl y Dirwasgiad Mawr.

'Peth Cors Alan Moore'

The Swamp Thing gan Alan Moore

Teitl gwreiddiol: 'Peth y Gors'
Ysgrifennwr sgrin: Alan moore
Cartwnyddion: Mae nifer o
Blynyddoedd: 1984-1987
Golygyddol: DC Comics

Heb os, Alan Moore yw un o artistiaid gorau ein hoes, mae yna sawl gwaith i dynnu sylw atynt, ond y cyntaf ohonyn nhw yw 'The Swamp Thing ', cyfres sydd wedi cael sawl ysgrifennwr sgrin, ond a gyrhaeddodd ei hanterth gydag Alan Moore.

Dadl

Mae'r artist, crëwr teitlau gwych fel 'Watchmen' neu 'V for Vendetta', yn cymryd un o'r cymeriadau enwocaf ym myd comics ar ôl 20 rhifyn a ailddiffinio gyda dechrau newydd yn rhif 21, yn dangos i ni ddechrau'r cymeriad a grëwyd o'r fflora.

'Daredevil: Ganwyd Eto'

Daredevil Ganwyd Eto

Teitl gwreiddiol: 'Daredevil: Ganwyd Eto'
Ysgrifennwr sgrin: Frank Miller
Cartwnyddion: David mazzucchelli
Blynyddoedd: 1986
Golygyddol: Comics Marvel

Ymhlith y llu o deitlau Marvel Comics, mae llawer ohonyn nhw'n dda iawn, tynnu sylw at waith Frank Miller ar 'Daredevil: Born Again', sydd wedi mynd ag un o fân gymeriadau'r tŷ cyhoeddi i'r brig.

Dadl

Karen Page, hen gariad Matt Murdock , wedi masnachu hunaniaeth gyfrinachol y Guardian Devil am ddogn o gyffuriau. Nawr, Rhaid i Daredevil ddod o hyd i nerth wrth i Kingpin ei guro fel erioed o'r blaen.

'O uffern'

O uffern

Teitl gwreiddiol: 'O Uffern'
Ysgrifennwr sgrin: Alan moore
Cartwnyddion: Eddie campbell
Blynyddoedd: 1977-1991
Golygyddol: Newyddbethau Apex

Gwaith rhagorol arall gan y gwych Alan Moore yw 'From Hell', a gwaith wedi'i ddogfennu'n ofalus yn troi o amgylch llofruddiaethau Jack the Ripper ar ddiwedd y ganrif XIX.

Dadl

Mae 'From Hell' yn mynd i'r afael â'r llofruddiaethau a briodolir i Jack the Ripper, llofrudd na ddarganfuwyd erioed pwy ydoedd, trwy ddamcaniaeth y llyfr 'Jack the Ripper: The Final Solution' gan Stephen Knight. Wedi'i ystyried yn doddydd bach gan arbenigwyr, y ddamcaniaeth hon yw bod y llofruddiaethau wedi ymrwymo i guddio genedigaeth mab anghyfreithlon i'r Tywysog Albert, Dug Clarence ac ŵyr i'r Frenhines Fictoria, gan ddangos cynllwyn Seiri Rhyddion.

'Genesis'

Genesis

Teitl gwreiddiol: 'Llyfr Genesis'
Ysgrifennwr sgrin: Briwsion Robert
Cartwnyddion: Briwsion Robert
Blwyddyn: 2009
Golygyddol: WW Norton & Company

Mae Robert Crumb yn un arall o'r awduron i dynnu sylw ato, ac er bod y rhan fwyaf o'i waith wedi'i ddatblygu yn y Underground, mae'n werth cyfeirio at un o'i weithiau diweddaraf, ymhell o'i holl waith, 'Genesis'. Ar yr achlysur hwn mae'r awdur yn meiddio gyda'r Beibl iawn i'w gyflawni addasiad llawer mwy ffyddlon nag y byddech chi'n ei ddisgwyl.

Dadl

Mae Robert Crumb yn cynnal addasiad ffyddlon o 'Genesis' gyda trais a rhyw eglur er nad yw'n rhad ac am ddim. Addasiad realistig a synnodd ei gefnogwyr trwy beidio â bod yn ddychan fel y disgwyliai llawer.

'Kick-Ass'

Kick-Ass

Teitl gwreiddiol: 'Kick-Ass'
Ysgrifennwr sgrin: Mark Millar
Cartwnyddion: John Romita Jr.
Blynyddoedd: 2008-2010
Golygyddol: Comics Eicon

Un arall o'r artistiaid mwyaf poblogaidd sy'n haeddu bod yn bresennol iawn ar y rhestr hon yw Mark Millar. Fel sydd wedi digwydd gyda Frank Miller, mae Mark Millar wedi dod yn hynod boblogaidd y tu allan i gylched y llyfrau comig am ei addasiadau i'r sgrin fawr, mae 'Kick-Ass' yn un o'i weithiau sydd wedi trosgynnu'r cartwnau yn llwyddiannus iawn, er i droi oddi wrth y syniad gwreiddiol. Er bod y ffilm fel petai wedi'i hanelu at bobl ifanc yn eu harddegau, mae'r comic wedi'i fwriadu ar gyfer cynulleidfaoedd sy'n oedolion oherwydd ei drais.

Dadl

Mae'r stori'n troi o amgylch Dave Lizewski, merch ifanc arferol yn Efrog Newydd sydd, wedi'i ysbrydoli gan fyd comics, yn ceisio dod yn archarwr. I wneud hyn, mae hi'n prynu gwisg ar eBay i'w gwisgo o dan ei dillad ac yn ceisio siapio trwy ymarfer corff ac yn ddiweddarach mynd allan i ymladd trosedd.

 

'Mafalda'

Mafalda

Teitl gwreiddiol: 'Mafalda'
Ysgrifennwr sgrin: Dim yma
Cartwnyddion: Dim yma
Blynyddoedd: 1964-1973
Golygyddol: Golygyddol Jorge Álvarez

Ac os ydym wedi tynnu sylw o'r blaen at 'Calvin a Hobbes', ni allwn anwybyddu eu dylanwadau fel sy'n wir am 'Mafalda', mae'n debyg y gwaith amlycaf a phoblogaidd yn Sbaeneg yn hanes comig. Stribed comig y bu Quino yn gweithio arno ers bron i ddegawd a dechreuodd ym 1964. Er gwaethaf y ffaith ei bod wedi bod yn fwy na 40 mlynedd ers i Quino roi'r gorau i ysgrifennu straeon newydd am y cymeriad, mae pawb yn adnabod y ferch hon sy'n casáu cawl.

Dadl

Mafalda yw prif gymeriad y stribed comig hwn ac, er gwaethaf ei besimistiaeth, yn cynrychioli'r dyhead delfrydol ac iwtopaidd i wneud byd gwell. Trwy'r cymeriad hwn a'i sylwadau asid, dangosodd Quino adlewyrchiad inni o broblemau cymdeithasol-wleidyddol ein byd yn y 60au, rhywbeth sy'n dal yn ddilys heddiw mewn sawl achos.

'Maus. Stori goroeswr '

llygoden

Teitl gwreiddiol: 'Maus. Stori Goroeswr '
Ysgrifennwr sgrin: Spiegelman celf
Cartwnyddion: Spiegelman celf
Blynyddoedd: 1977-1991
Golygyddol: Newyddbethau Apex

Os yw nofel graffig yn gallu dangos arswyd y codiad ffasgaidd, hynny yw, ynghyd ag 'Adolf', gwaith Art Spiegelman 'Maus'. Campwaith ar ffurf chwedl.

Dadl

Gyda llygod fel cynrychiolaeth o Iddewon a chathod fel Natsïaid hanes, mae 'Maus' yn adrodd yr erchyllterau a brofodd ei deulu rhwng 1930 a 1945 trwy ddwy linell amser, mewn Spiegelman yn cyfweld â'i dad Vladek yn y blynyddoedd 1978 a 1979 ac yn y llall gwelwn Vladek yn adrodd ei brofiadau yn y person cyntaf.

'Persepolis'

Persepolis

Teitl gwreiddiol: 'Persepolis'
Ysgrifennwr sgrin: Marjane satrapi
Cartwnyddion: Marjane satrapi
Blynyddoedd: 2000-20003
Golygyddol: L'Association

Adleisiodd eiliad arall, o reidrwydd iawn, gan nofel graffig Marjane Satrapi 'Persepolis'. Yn hi mae'r awdur yn adrodd ei stori ei hun, o'i blentyndod yn Tehran y chwyldro Islamaidd hyd at ei lencyndod anodd yn Ewrop.

Dadl

Mae 'Persepolis' yn adrodd hanes Marjane Satrapi ei hun a gafodd ei magu mewn cyfundrefn Islamaidd ffwndamentalaidd, a fyddai wedyn yn ei harwain i adael ei gwlad. Mae'r comic yn dechrau gyda gweledigaeth ei blentyndod ym 1979, pan nad oedd ond yn ddeg oed, o'r hyn oedd y newid cymdeithasol a gwleidyddol ar ôl diwedd mwy na phum degawd o deyrnasiad Shah Persia, ildio i weriniaeth Islamaidd.

'Pregethwr'

Pregethwr

Teitl gwreiddiol: 'Pregethwr'
Ysgrifennwr sgrin: Ennis Garth
Cartwnyddion: Steve Dillon
Blynyddoedd: 1995-2000
Golygyddol: Vertigo (DC Comics)

Un o gomics gorau diwedd yr ugeinfed ganrif a un o'r rhai mwyaf pryfoclyd yw 'Pregethwr'. Comic sy'n dod â thrais i fyd crefydd mewn ffordd greulon.

Dadl

Mae gwaith Garth Ennis yn adrodd hanes offeiriad sydd, ar ôl uno ag angel syrthiedig, yn dosbarthu cyfiawnder i'r Unol Daleithiau wrth iddo fynd i chwilio am Dduw ei hun i ofyn iddo am esboniadau am iddo gefnu ar ei greadigaeth, y bod dynol.

'Dychweliad y Marchog Tywyll'

Dychweliad y Marchog Tywyll

Teitl gwreiddiol: 'Batman: The Dark Knight Returns'
Ysgrifennwr sgrin: Frank Miller
Cartwnyddion: Frank Miller
Blwyddyn: 1986
Golygyddol: DC Comics

Un o'r cymeriadau DC quintessential yw Batman ac os ydym am dynnu sylw at waith gan y cymeriad hwn mae'n rhaid iddo fod 'The return of the Dark Knight', cyfres a grëwyd gan Frank Miller a dyna oedd ysbrydoliaeth Christopher Nolan wrth ddod â'r cymeriad yn ôl i'r sgrin fawr.

Dadl

Mae'r comic hwn yn adfer cymeriad Batman / Bruce Wayne ddegawd ar ôl iddo ymddeol pan ddaeth yn alcoholig sy'n peryglu ei fywyd mewn rasys ceir peryglus a'i fod wedi dychwelyd i'w hunllefau cylchol o farwolaeth ei rieni a'i gwymp i'r ffynnon.

'The Sandman'

Y Sandman

Teitl gwreiddiol: 'The Sandman'
Ysgrifennwr sgrin: Neil Gaiman
Cartwnyddion: Mae nifer o
Blynyddoedd: 1989-1996
Golygyddol: DC Comics

Wedi'i gychwyn fel cyfres o gomics arswyd ac yn ddiweddarach yn symud i'r ffantastig, mae 'The Sandman' wedi bod yn un o weithiau mwyaf eiconig a phoblogaidd y 90au cynnar.

Dadl

Mae gwaith Neil Gaiman yn dilyn cymeriad Breuddwyd, y gynrychiolaeth anthropomorffig o freuddwydion rhywun, sy'n perthyn i deulu'r eternals a ffurfiwyd gan y brodyr Destiny, Death, Dream, Destruction, yr efeilliaid Awydd ac Anobaith a Delirium. Rhaid i freuddwyd, mor hirhoedlog â'r bydysawd ei hun, benderfynu a ddylid newid neu ddifetha ac mae'n ymddangos ei fod eisoes wedi gwneud ei benderfyniad.

'Sin City'

Sin City

Teitl gwreiddiol: 'Sin City'
Ysgrifennwr sgrin: Frank Miller
Cartwnyddion: Frank Miller
Blynyddoedd: 1991-2000
Golygyddol: Comics Ceffylau Tywyll

Mae'n debyg ei gampwaith ac os nad o leiaf y mwyaf adnabyddus, mae'n rhaid i ni dynnu sylw at gomic Frank Miller 'Sin City', a ddygwyd i'r sgrin fawr hefyd gan Robert Rodríguez ynghyd â'r awdur ei hun mewn ffordd ffyddlon iawn, yn enwedig yn esthetig.

Dadl

Mae Frank Miller yn adrodd yn y nofel graffig hon sawl stori sy'n digwydd yn Basin City, dinas hynod dreisgar a llygredig y maen nhw wedi trosleisio Sin City, Sin City yn Saesneg.

'Snoopy'

Snoopy

Teitl gwreiddiol: 'Pysgnau'
Ysgrifennwr sgrin: Charles M. Schultz
Cartwnyddion: Charles M. Schultz
Blynyddoedd: 1950-2000
Golygyddol: Syndicate Nodwedd Unedig

Stribed comig arall i dynnu sylw ato ac roedd hynny hefyd yn ddylanwad i 'Calvin a Hobbes', a beth am ei ddweud hefyd am 'Mafalda', yw 'Snoopy'. Mae'n debyg nad yw mor sur â Quino's, nac mor brainy â straeon Bill Waterson, ond mae straeon Schultz hefyd. roeddent yn cyfuno beirniadaeth a hiwmor mewn ffordd ddeallus iawn.

Dadl

Stribed comig i'r wasg yw 'Snoopy' sy'n adrodd profiadau grŵp o blant ysgol yn eu beunyddiol, gyda'r prif gymeriadau yn Charlie Brown, yn Sbaen Carlitos, a'i gi Snoopy.

'Yr Ysbryd'

Yr Ysbryd

Teitl gwreiddiol: 'Yr Ysbryd'
Ysgrifennwr sgrin: Will Eisner ac eraill
Cartwnyddion: Mae nifer o
Blynyddoedd: 1940-1952
Golygyddol: Comics o Safon

'Yr Ysbryd' oedd un o gomics pwysicaf y 40au ac mae'n rhaid i chi wneud hynny amlygwch yn enwedig y niferoedd a lofnodwyd gan Will Eisner.

Dadl

Yn agosach at genre yr heddlu, er gyda chyffyrddiadau traddodiadol, comedi a hyd yn oed rhamantus, mae'r cartŵn hwn yn adrodd Anturiaethau Cyfiawnder Masg Denny Colt, sy'n ymladd trosedd o dan y moniker Yr Ysbryd.

'The Ultimates'

Yr Ultimates

Teitl gwreiddiol: 'The Ultimates'
Ysgrifennwr sgrin: Mark Millar
Cartwnyddion: Bryan hitch
Blynyddoedd: 2002-2004
Golygyddol: Rhyfeddu comics

Comic Marvel nodedig arall yw 'The Ultimates' gan Mark Millar, sydd daeth â'r Avengers yn ôl i'w anterth gyda'r gyfres newydd hon.

Dadl

Mae'r comic yn a fersiwn fodern o'r Avengers clasurol, sy'n digwydd mewn byd bob yn ail. Felly rydyn ni'n gweld Ultimate Nick Fury newydd, Captain America, Iron Man, Thor, Wasp, Giant Man, Black Widow, Mercury a Scarlet Witch.

'V for Vendetta'

v ar gyfer Vendetta

Teitl gwreiddiol: 'V for Vendetta'
Ysgrifennwr sgrin: Alan moore
Cartwnyddion: David Lloyd
Blynyddoedd: 1982-1988
Golygyddol: Vertigo (DC Comics)

Hefyd gan Alan Moore mae'n rhaid i ni dynnu sylw at 'V for Vendetta', nofel graffig wych a ddaeth yn fwy poblogaidd os yn bosibl ar ôl yr addasiad ffilm a argyhoeddodd y cyhoedd gyda'i beirniadaeth sociopolitical wych priodol iawn ar y pryd.

Dadl

Mae'r stori wedi'i gosod mewn rhyfel ôl-niwclear yn Lloegr a gymerwyd drosodd gan a cyfundrefn dotalitaraidd o'r enw Norsefire sy'n rheoli'r boblogaeth gan ddefnyddio gormes a phropaganda, yn ogystal ag elfennau technolegol fel camerâu a meicroffonau. Mae chwyldroadwr wedi'i guddio o'r enw V yn ymladd yn erbyn y drefn yn dod yn arweinydd.

'Gwylwyr'

Gwylwyr

Teitl gwreiddiol: 'Gwylwyr'
Ysgrifennwr sgrin: Alan moore
Cartwnyddion: Dave Gibbons a John Higgins
Blynyddoedd: 1986-1987
Golygyddol: DC Comics

I ddiweddu mewn steil mae gennym 'Watchmen', comic sydd mae llawer yn meiddio dweud mai hwn yw'r gorau mewn hanes. Heb amheuaeth roedd 'Gwylwyr', yn ogystal â gweithiau eraill y foment, yn nodi cyn ac ar ôl ym myd y cartwnau, yn ei achos ef trwy ddangos ei brif gymeriadau yn fwy fel gwrth-arwyr nag fel archarwyr clasurol.

Dadl

Mae 'Gwylwyr' yn dangos i ni byd bob yn ail wedi'i osod mewn 80au ychydig yn wahanol, lle mae archarwyr fel prif gymeriadau'r stori. Daeth y trobwynt ym 1938 a'r newidiadau mwyaf arwyddocaol yw'r Richard Nixon yn ennill a canlyniad Rhyfel Fietnam.

Dyma 25 teitl o uchafbwyntiau byd comics, yn amlwg mae yna lawer mwy, felly os ydych chi am rannu gyda ni pa rai y byddech chi'n eu cynnwys, peidiwch ag oedi cyn dweud wrthym trwy'r sylwadau. Trefnir y 25 gwaith hyn yn nhrefn yr wyddor felly nid oes unrhyw fwriad i dynnu sylw at un uwchben y llall, ond os credwch fod rhai yn well nag eraill, peidiwch ag oedi cyn tynnu sylw ato yn y sylwadau.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.