John Ortiz

Titul v oboru vzdělání se zmínkou o jazyce a literatuře z Udone (Universidad de Oriente, Núcleo Nueva Esparta, Venezuela). Univerzitní profesor na katedře historie, španělské a latinskoamerické literatury a také hudby (harmonie a hra na kytaru). Pracuji jako spisovatel, který vyniká v poezii a městských vyprávěních. Některé z mých knih jsou: "Transeúnte", povídky; "Antologie soli", básně. Pracuji také jako tvůrce obsahu, korektor a textový editor.