Carmen Guillén

Opositora com molts, monitora educacional i amb múltiples aficions, entre elles la lectura. Agraeixo un bon clàssic però tampoc em tanco en banda quan alguna cosa nova de literatura cau a les mans. Agraeixo també la comoditat i facilitat dels 'ebooks' però sóc de les que prefereixen llegir palpant el paper, com sempre es va fer.