Bölmə

Aktualidad Literatura'da bütün ədəbi xəbərlər və redaksiya xəbərləri ilə məşğul oluruq. Mükafatlar, müsabiqələr, bazarda ən son satışlar və s.

Yeni və klassik əsərlərin icmalları, oçerklər və qurulmuş və yeni müəlliflərlə müsahibələr kimi digər məqamları da laqeyd qoymadan mümkün qədər çox əhatə etməyə çalışırıq.